Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


2444 αναγνώστες
18 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010
09:27

Αγαπώ σχεδόν παραφόρως τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Είναι ο άνθρωπος που λέει τα σύκα-σύκα. Αυτός που τολμά να ειπεί αληθείας προσεκτικώς κεκρυμμένας υπό της συμβατικής συνομωσίας της σιωπής. Ταυτοχρόνως, η προσωπική του ιστορία δεν είναι άμοιρος ευθυνών δια το γίγνεσθαι της χώρας. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος εάν δεν είναι θεός, κατά το κοινώς λεγόμενον, ασφαλώς είναι προς το Βούδας, όπως λέγει και ένας φίλος.

 

Παραθέτω την κάτωθι δι'ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφιχθείσα εικόνα με μια κάποια τύψιν λοιπόν,καθότι ειλικρινώς είναι εκ των πολιτικών που βλέπω με συμπάθεια λόγω εκκεντρικότητος και ειλικρινείας (εν σχέσει προς την αθλιότητα και την ομοιογένεια των αποδελοίπων). Αλλά, πώς να το κάνουμε, αυτή η καμπύλη ευημερίας συνάδει τροπον τινά με την πορεία του χρέους - μόνο που η πραγματικότης είναι έτι χειροτέρα και η καμπυλη θα έπρεπε τα επόμενα έτη να ακολουθεί το κούτελο του Ρέππα.

  

 

Μοι υπενθυμίζει επίσης το που επήγε ο πλούτος των προηγουμένων ετών της Ελλάδος. Εγίνηκε δυστυχώς στέαρ, κεχρωσμέναι θρίχαι και σκυρόδεμα. Κακόγουστα και τα τρία ως επί το πλείστον.

 

Αλλά, περί αυτών θα ομιλήσω μιαν ετέραν φοράν. Καλημέρα και καλήν δύναμιν!

 

 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
27 ψήφοι

 Εκτύπωση
1390 αναγνώστες
12 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010
21:52

 Παρατηρώ από καιρού τον εκλεκτό εν ιστολογίοις συνοδοιπόρο κ. Πλαγάκο με ιδιάιτερο ενδιαφέρον, ενίοτε δε πενταστερώνω και μαχητικώς τα κείμενα του ιδία τα αναφερόμενα εις τα ιερά και όσια της πατρίδος μας. Τα εκκλησιαστικά δηλαδή και τα όσα αφορούν εις τα του τόπου του και των συλλόγων που προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανάς τας παραδόσεις των εκείθεν των συνόρων πατρίδων . Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (και ένθερμον πενταστερισμόν) είδον μάλιστα τόσο την άνάδειξιν της νεαράς αοιδού διδος (εικάζω) Πασχαλίδου, αλλά και έτερα τινά. Δεν ξεύρω εάν είναι καλλικέλαδος, αλλά καλλίκομος είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. 

 

Ενθυμουμαι αμυδρώς τον πάππον μου, όστις διεκρίθη το πάλαι ποτέ (και) ως έμπορος ζώντων ζώων να ομιλεί περί των Κουφαλίων και των εκεί εργασιών του. Δεν εμπορώ να θυμηθώ εάν εμπορευόταν αγελάδας ή βουβάλια από εκεί. Υπηρξε γαρ το χωρίον Καλοχαιρέτου κάποτε εστία βουβαλοτροφίας και τα Κουφάλια μέγα κέντρο κτηνοτροφίας, άρα και ζωεμπορίου, της ευρυτέρας περιοχης. Τώρα εξ όσων ακούω έχουν γίνει περίπου προάστιο της Θεσσαλονίκης.

Αλλά, να μη σας βαραίνω με τα ιδικά μου, Παρασκευή οψία σήμερον και αποφάσισα προ της εξόδου μου να εξέλθω ως ενθερμος υποστηρικτής του αγαπητού ομοσταύλου (ούτως ειπείν) ιστολόγου Πλαγάκου εις την προσπάθειάν του αυτήν της εκλογής. Ανεξάρτητος είναι, πάθος έχει, φίλεργος και φιλόπονος και φιλοπατρις είναι, διατί όχι?

 

Και μια που κουμαντάρω εάν όχι το δημοφιλέστερο ιστολόγιο περί τα χρηματιστηριακο-οικονομικά, πάντως το πλέον απρόσμενο (μακράν) και καθώς το απατηλό (λίαν) όνειρο του ευκόλου πλουτισμού συγκινεί την περιφέρεια, ίσως δε και τινάς των ψηφοφόρων Κουφαλίων τε και Χαλκηδόνος, μεταξύ της περίπου χιλιάδος των τακτικών αναγνωστών του προτείνω Πλαγάκο.

 

Ο πλούτος της ζωής δεν ευρίσκεται εις το χρυσίον (ασχέτως που κάμει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο όπως είχαμε προειδεί), αλλά εις την εργασίαν  και το μεράκι των νέων και ουχί μόνον ανθρώπων. Ψηφίσατε λοιπόν Πλαγάκον, έστω και εάν πρέπει όπωσδήποτε να αλλάξει την φωτό του και να φορέσει φωτεινότερο υποκάμισο. Το ουσιαστικό, αλλως τε, είναι αόρατο εις τους οφθαλμούς.

 

Και με αυτό το βαθυστόχαστο σας αφήνω να ετοιμαστώ διότι έχω και τράπεζαν κεκρατημένην.

 

 

 

 

Καλό ΠΣΚ!

 

 

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
18 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2592 αναγνώστες
5 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
20:56

 Καιρό έχω να γράψω δια τα της αγοράς. Τούτο οφείλεται εις το γεγονός ότι ουδέν το σπουδαίον έχει αλλάξει τελευταίως. Δηλαδή τι τελευταίως, εδώ και κάποια χρόνια. Η Άρκτος απεδείχθη τωόντι Μεγάλη, την δε ζώνη των αλώσεων ην προείδον οι αλγόριθμοι και προείπε ο Καλοχαιρέτας, επεσκέφθη ήδη δις ο ΓεΔείς. Εικάζω δε ότι βάσει των αυτών αγαπημένων μου αλγορίθμων, αλλά και ετέρων τεχνικών περισσότερο ορατών εις τον κοινό οφθαλμό όπως οι κεφαλωμίται (head-and-shoulders), η κίνησις δεν θα εκτονωθεί εάν δεν επισκεφθεί την ζώνην αυτήν ταύτην, ίσως δε και ολίγο νοτιότερον κατά τας από διετίας γραφάς, εκ νέου η ημετέρα αγορά. Ήδη δε, υποσχηματισμός κεφαλωμίτου, εντός του πολυετούς σχηματισμού δεικνύει εκ νέου βάθος σημαντικόν πέριξ του νοτίου άκρου της ζώνης ή και νοτιότερον (πέριξ των 1200 μονάδων ΓεΔεί +/-, αλλά οι σχηματισμοί αυτοί τείνουν να υπερβάλλουν πρόβλεψιν). 

 

 

 

 

Ωστόσο, σημειώνω ότι αι αγοραί, καθώς και η Ελλάς, δεν αποθνήσκουν ποτέ. Και ενώ την στιγμήν εκείνην δυνατόν να μας φαίνεται ότι επέρχεται εκ νέου τήξις (αλλά είπαμε: με Καλοχαιρέτα δεν θα πήξεις) κάπου εκεί είς τα νότια της ζώνης αυτής που από διετίας ήδη μας περιέγραψαν οι αλγόριθμοι και άνω του μηρσηνικού αριθμού 1023, λέγω να αρχίσω να τοποθετούμαι σιγά-σιγά μακροπροθέσμως. Ναι, ναι, η ύφεσις δεν πρόκειται να τελειώσει πρό του τέλους του 2011, εις την καλυτέρα των περιπτώσεων, αλλά τι είναι ένα έτος μπροστά εις την αιωνιότητα? Άλλωστε δε θα μείνει η χώρα ες αιεί εις τον μέλανα πυθμένα που μας λέγουν, έστω και εάν αυτό δεν γίνει αύριο. Και βεβαίως οι αγχίνοες τοποθετούνται ότε οι άλλοι πανικοβάλλονται.

 

Ως προς την Αμερική δε, εικάζω ότι η υπόθεσις ότι μεταξύ των 11000-12000 Δοω ευρίσκεται η κορυφή του εύρους εντός του οποίου θα κινηθεί η αγορά έως το πέρας αυτού του κύκλου, μετ' ολίγα έτη, ισχύει μέχρι νεωτέρας.  Και μένει να ειδούμε που θα είναι το νότιον άκρον, κάτι που εικάζω θα μας δείξει συντόμως αφού προσεγγίσει εκ νέου το ενδεκάρι +/- και διορθώσει σηματοδοτούσα τρόπον τινά κορυφήν διπλήν. Δυνατόν δε η διόρθωσις αύτη να σηματοδοτήσει και την ημετέραν νοτιόστροφον δοκιμασία κατά το γνώστόν "αναβαίνετε μόνοι, αλλά πίπτουμε μαζί".

 

Ταύτα πάντα ασφαλώς εικασίαι, ο καθείς μόνος υπεύθυνος δια τα κεφάλαιά του  και τα καταγράφω απλώς δια να ειδούμε εκ των υστέρων τι οψάρια επιάσαμε και εάν.

 

Με τούτα και μ'εκείνα σας αφήνω να βγώ κι εγώ ολίγον να ξεσκάσω.

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
50 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1236 αναγνώστες
7 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
22:06

 Άρχεται λοιπόν ούσης οψίας η περίοδος του φθινοπώρου πολλοίς. Η σαιζόν δηλαδή.  Τώρα που μαζευτήκαμε εις το κλεινόν (λέμε τώρα) άστυ, καιρός να επισκεφθώμεν τα αντίστοιχα μαγαζιά να αφήσωμεν τον οβολόν μας. Λέω κι εγώ να βγώ μετά την ήττα και την σχετικήν ανανέωσιν δυνάμεων κατά το θέρος.

 

 

 

Ναι, ναι. Η πτώχεια και η κρίσις θέλει καλοπέρασιν. 

 

Καλό ΠΣΚ!

Αξιολογήστε το άρθρο 
19 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1456 αναγνώστες
24 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010
18:10

 Πλάκα-πλάκα, του Σταυρού σήμερον, εορτή μεγάλη και πανήγυρις και βεβαίως γενέθλιον του παρόντος ιστολογίου. Ναι, ναι, προ τριετίας ακριβώς άρχισε να γράφεται το παρόν. Μεγάλας στιγμάς εζήσαμε έκτοτε. Αμέσως με την έναρξιν, το επόμενο κείμενο ήτο περί του τραπεζικού πανικού της Northern Rock. Μετά έτος, έσκασε βεβαίως η Lehman. Επέρυσι, δεν έγιναν και τόσο κοσμοϊστορικά γεγονότα, άλλως τε νομίζω και πάλι είχον διαγράφει και ούτε που έγραψα εκείνες τις ημέρες. 

 

Καθ'όλην την διάρκειαν της τριετίας διετήρησα στάσιν μάλλον αρκτώδην, καίτοι Ταύρος εκ γενετής (10 Μαϊου). Με ταυρώδεις αναφοράς και διαλείμματα, αλλά αρκτώδην. Βεβαίως,κακά τα ψέμματα, η Άρκτος απεδείχθη τωόντι Μεγάλη. Και το νύν επέπεσεν ημίν light (προς το παρόν) χρεοκοπία, ή τέλος πάντων αδυναμία πληρωμών ιδίοις πόροις. Και νομίζω, μετ'ου πολύ θα επέλθει και αναδιάρθρωσις του χρέους. Ας το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός, όστις εικάζω ότι δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τι σημαίνει αναδιάρθρωσις, και ας μας ψέγουν πολλοί φίλοι ότι είμεθα κινδυνολόγοι. Φιλοπάτριδες είμεθα, η μόνη λύσις είναι η αναδιάρθρωσις συνολικώς και του χρέους και του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου "δημοσίου" που το εδημιούργησε, με δραστικήν περικοπήν αμφοτέρων. Υπενθυμίζω ότι επιτυχία δεν είναι να ιστορείς γεγονότα, αλλά να τα προβλέπεις. Και από προβλέψεις, δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν πρέπει να έχουν οι φίλοι αναγνώσται.

 

Το πρωτόλειο εκείνο κείμενο ήτο λίαν αισιόδοξον, είναι γαρ ο Καλοχαιρέτας εκ φύσεως λίαν αισιόδοξος. Σήμερον θα έπρεπε να είναι ολιγότερον αισιόδοξον, όπως και είναι, αλλ' ουχί τοσούτον απαισιόδοξον ώστε να σηματοδοτεί τον πυθμένα του κύκλου. Κάθε άλλο, προκύπτει πολλοίς τρόποις ότι η κρίσις εν Ελλάδι θα είναι μεθ' ημών επί αρκετά ακόμη τρίμηνα. Αλλά, τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε και τα λέμε και θα τα καταγράφωμεν.

 

Του Σταυρού σήμερον ας ενθυμηθώμεν το άσμα εκείνο των παιδικών μας χρόνων, ότι η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει ως περίπου υπόδουλος επαρχία ευρυτέρων δομών, ρόλον τον οποίον ηγωνίζετο επί δεκαετίας να της δώσει η ξενόδουλος προοδευτουριά . Με ξένα αφεντικά ερυθρά βεβαίως, η αριστερά προοδευτουριά, αλλά μοι φαίνεται εν τέλει δικαιώνεται η δεξιά προοδευτουριά  με ξένα αφεντικά εκ δυσμών.  Ρόλον επαρχίας, τον οποίον δυστυχώς βλέπω πλέον την συντριπτικην πλειοψηφίαν των Ελλήνων να υιοθετεί.  Διότι βεβαίως με τον μισό πληθυσμό να εξαρτάται από το έλεος των ξένων δανειστών μέσω του απιστεύτου πελατειακού κράτους, που μυαλό για ελευθερία. Ελλείψει ετέρου οράματος ή ηγετών ικανών.

 

Τέλος πάντων, οι καιροί και η ανάγκη δημιουργούν και το όραμα και τους ηγέτας. Μακάρι και λίαν συντόμως, διότι η χώρα το χρειάζεται τα μάλα και δε νομίζω κάν ότι έχει καταλάβει το πόσο.

 

Εις πολλά έτη με υγιεία!

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
25 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<123456789>Τελευταία»

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις