Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


1656 αναγνώστες
5 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010
10:10

 Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά!

Δε θα γράψω πολλά, ένεκα οι ανειλημμένες υποχρεώσεις, θα αναφερθώ μόνον εις την εντονοτάτη πληροφορία ήτις κυκλοφορεί περί εκ νέου κανονίου της τάξεως μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.Προς τας ημετέρας τράπεζας ασφαλώς. Η κρίσις δεικνύει πλέον τα δόντια της εις την πραγματικήν οικονομία και τους επομένους 12-18 μήνας, εάν κάτι δεν άλλαξει δραματικώς προς το καλλίτερον, τα κανόνια δε θα σταματήσουν να βαρούν.

Αρχίζουμε να ζωμεν αυτό που λένε οι Εγγλέζοι τις νότες τενόρου του πράγματος. Οι δε Αμερικάνοι, το λέγουν τας νότας της σοπράνο - και δια λόγους άλλους αι σοπράνο είναι συνήθως χονδρές. Υψηλές νότες εν πάση περιπτώσει.

 

 

Εις αυτήν ταύτην την ηλικίαν ακόμη προσπαθώ να αντιληφθώ πως σκέπτονται αι γυναίκες. Και εικάζω ότι θα αποθάνω προσπαθών.  Γυναίκα είναι και η Οικονομία, απρόβλεπτος και ασταθής ως πτερόν εις τον άνεμο. Η δική μας δε και ως καρυδότσουφλο εντός τρικυμισμένης θαλάσσης.

 

Τες πα, δε θα μελαγχολήσωμεν κιόλας. Η ζωή συνεχίζεται.

 

 

 

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΠΕΙΡ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
21 ψήφοι

 Εκτύπωση
1599 αναγνώστες
8 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010
21:15

 Μοι γράφουν φίλοι εις το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (thrassakos@gmail.com), αναφέροντες την επιτυχίαν του Χινδεμβουργίου, όπερ προεκάλεσε κύμα παρεμφερών κειμένων. Ανεκαλύφθη δε και μετά τριετια εκ νέου και ο φίλος μου ο Ιαν. Χαίρω ιδιαιτέρως! Καλόν θα είναι βεβαίως να αναφέρονται οι πρώτοι κομισταί καινών δαιμονίων, συνήθεια πάντων των αξιολόγων συγγραφέων το πρώτον υπό Αριστοτέλους ιδρυθείσα. Αλλά από αρχαίων ημερών ενταύθα, χαϊρι δεν αναμένωμεν και ούτω πώς δε μας πειράζει και να μην παρατίθενται συνδέσεις. Άλλως τε το κείμενο μια χαρά επήγε (περί τας 900 εμφανίσεις), οι παλαιοί γνωριζόμαστε και οι νέοι ούτως ή άλλως θα σφαγιασθουν υπό των αλανίων ως πρόβατα επί σφαγήι.

Διαβάζω και αντιρρήσεις επ' αυτού, αλλά τούτο ουδόλως με ενοχλεί, κάθε άλλο, εφ' όσον γίνεται βεβαίως κοσμίως και υπό φίλων που έχουν αποδείξει ότι φορούν εισέτι υποκάμισον και δεν το έχουν απωλέσει και αυτό και τα εσώβρακά των δια λανθασμένων κινήσεων τε και εξυπνακισμών εν αγοραίς. Καλόν είναι να υπάρχουν διαφωνίαι. Εάν δεν υπήρχαν οι αγορασταί, που θα πωλούσαν οι πωληταί?

Ως προείπον λοιπόν, ευρίσκομαι εισέτι εις κλίμα διακοπών, προσπαθών να αποκοπώ εκ του κλίματος μιζερίας και απαξιώσεως ο κατατρώγει, ουχί αδίκως την χώραν του παπανδρεϊκού "λεφτά υπάρχουν". Ως εκ τούτου, συνιστώ ανεπιφυλάκτως την θέασιν του ως κάτω βιδεακίου, οπερ θα ανοίξει πέραν πάσης αμφιβολίας την καρδίαν πάντων ημών των εκ Μακεδονίας καταγομένων γλεντζέδων. Το συγκρότημα αθιγγάνων που πρωταγωνιστεί, μοι ενθυμίζει ακριβώς τα γλέντια εις το χvρίον Καλοχαιρέτου, όπου κάποτε-κάποτε παρομοία ορχήστρα σλαυοφώνων αθιγγάνων εκράτει τα όργανα. Ενθυμούμαι δε ζωηρώς την πρώτην φοράν που εισηχθη παρ' ημίν "αρμόνιον" (κηβορδ θαρρώ το λένε τώρα), αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

 

 

Ο κηβορδίστας λοιπόν είναι όλα τα λεφτά (υπάρχουν), και μοι προκαλεί ηδυτάτην αναμνησιν παιδικών τε και νεανικών χρόνων. 

Θα επανέλθω με την έναρξιν του σχολικού έτους, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Α, και δοθείσης της ορθοδόξου πρωτοχρονιάς εχθές, καλή χρονιά!

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
18 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1624 αναγνώστες
10 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010
18:26

Χαίρετε και αγάλεσθε. Διακόπτω το θερινό μου πρόγραμμα των διακοπών, της ραστώνης και της συλλογής εμπειριών ίνα καταγράψω ότι επέπεσεν ημίν Χινδεμβούργιος χρησμός (είδατε που χρειαζόταν η δασεία? έγραφες ένα Ιδεμβούργιον δασυνόμενον και καθάριζες). Δεν θα ειπώ περισσότερα, οι παλαιοί φίλοι, αλλά πολλώ δε μάλλον οι παλαιοί έχθροί Καλοχαιρέτου, ενθυμούνται ότι ήτο μεταξύ πολλών άλλων, παρόμοιος χρησμός που με οδήγησε, αφού επανελήφθη πλειστάκις, εις έξοδον (Άλλο Ταύρος κι άλλο βόιδι, μα πόσοι δεν με ελοιδώρησαν τότε...)  ηρωικήν τε και απολύτως επιτυχήν το 2007 εκ των αγορών, ότε και επείσθην ότι η Άρκτος ήτο τεραστία και φοβερά

 

 

Αλλά είπαμε, καλοκαιράκι ακόμη και καλόν είναι να βυθιζόμεθα εις το υγρόν στοιχείον, ο καθείς της αρεσκείας του και το κατά δύναμιν και τα λέμε μετά την πρώτην της Ινδίκτου κατά τα ειωθότα

 

 

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
10 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2550 αναγνώστες
7 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
12:23

Συναντήθηκα τις άλλες με καλή φίλη, τριάκοντα κάτι Μαΐων, χυμώδη μελαχροινή και καλό κορίτσι (όσον ο όρος αυτός δεν αποτελεί οξύμωρον) εις τα πέριξ της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας. Ωραίο κομμάτι η μικρά, δεν θα το αρνηθώ και γόνος καλής οικογενείας της περιοχής με μεγάλη περιουσία και έκθεσιν τινών εκ των μελών αυτής εις τους αδηφάγους οφθαλμούς του κοινού. Αλλά κυρίως εύμορφο και καλό κορίτσι.

 

Τώρα βεβαίως θα διαμαρτυρηθούν πάλι οι φίλοι διατί γράφω τα προσωπικά του Καλοχαιρέτου. Πλην όμως, καθώς ομιλούσαμε περί πολλών, ήλθε η κουβέντα εις την επίσκεψιν της ενωρίτερον εκείνη την ημέρα εις γνωστό κομμωτήριο εφ' οδού  φερουσης το όνομα γνωστού Φιλικού. 

- Ξέρεις ποιά είδα στο κομμωτήριο κατά τις 11 σήμερα; μοι λέγει

- Ποία? απαντώ

- Την Υπουργό Οικονομίας, την Λούκα.

- Μπα? Και τι έκαμνε την 11ην πρωινήν εις το κομμωτήριον (ήσαν οι ημέρες που εγένετο χαμός εν Αθήναις)

- Μανικιούρ...

 

Καίτοι γοητευμένος και εις τα κάλλη αυτής συγκεντρωμένος, ησθάνθην αίφνης ένα κάποιο αγγείο της κεφαλής μου να διαστέλλεται επικινδύνως. Προ του να μου έλθει κόλπος και να ειδώ τα ραδίκια ανάποδα, κατώρθωσα να συγκεντρώσω τας πνευματικάς μου δυνάμεις εις το κάλλος της μελαχροινής παρά εις τον κάλον της Υπουργού. 

 

Αλλά, εν τέλει, αυτή την Κυβέρνησιν έχουμε. Κυβέρνησιν μανικιούρ-πεδικιούρ. Και η χώρα θα υποφέρει όσο πρόσωπα κλειδιά δεν αλλάσσουν. Καλον θα είναι ο Γεώργιος να προβή εις ανασχηματισμόν προ του φθινοπώρου. Και είναι τροπον τινά ευτυχές (τι οξύμωρο!) που υπάρχει ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος και λαμβάνονται και κάποιες αποφάσεις, διότι το εγχώριο πολιτικό δυναμικό είναι εν τέλει εντελώς δια τας πανηγύρεις. Ή μάλλον δια το μανικιούρ-πεδικιούρ.

 

Τέλος πάντων ας μη συγχυσθώ, ΣΚ έρχεται, καλά να περάσετε!

 

 

ΥΓ Ω! Τι όφεις ακούω εσχάτως! Αντί να ασχολείται με την ανόρθωσιν της οικονομίας ο Παπακωνσταντίνου, ασχολείται με το να δημιουργήσει μαγική εικόνα, όπως είναι προφανές και από την παρέμβασιν Σάλλα. Σιγά την Ελβετία της Μεσογείου. Εργασία χρειάζεται η κυβέρνησις, ουχί προπαγάνδα και κοσμητικάς παρεμβάσεις τύπου μανικιούρ.

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
24 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2236 αναγνώστες
3 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010
20:45

Ούσης οψίας προχθές, κατεκλίθην ενωρίς. Σχετικώς δηλαδή. Είχον δε πάσαν καλήν πρόθεσιν ινα ειδώ όναρ ερωτικόν, μετά πολλών ταυρικαθαψίων και αεροπλανικών κόλπων διανθισμένον. Φεύ! Καίτοι η σάρξ ήτο πρόθυμος, το πνεύμα απεδείχθη ασθενές...

 

Αντ' αυτού είδον κατ' όναρ τον Μιχαήλ Σάλλα. Με την μουστάκα του και το εξαιρετικόν τσαγανό του, αλλά ενδεδυμένο ένδυμα εμπριμέ. Περιέργως πώς, είχε την μορφήν των ενδυμάτων που εφόρα η μακαρίτισσα η γιαγιά μου. Χήρα ούσα, τα ενδύματα ήσαν μαύρα ή σκουρα μπλε, αλλά με λουλουδάκια δια να σπάει το σκούρον. Κλαρωτά κατά το κοινώς λεγόμενον. Και είχε το όνειρο μπέρδεμα μέγα και χλαπαταή. Δεν έβγαλα νόημα. Εταράχθην σφόδρα. Ανέμενον μικρούλας  κατ'όναρ, έλαβον μεγαλούλην. 

 

Την επομένην πρωίαν, περιεπάτουν παρά τη λεωφόρω της Βασιλισσης Σοφίας, καθ' οδόν προς συνάντησιν μετά μεγάλου ονόματος του επιχειρηματικού χώρου. Εκεί με ήυρε το μήνυμα του ανιψιού; "τι γίνεται με τον φίλο σου τον Σάλλα?". Ετάράχθην έτι σφοδρότερον, καθ'ότι διερωτήθην εάν πλέον παρακολουθούνται και τα όνειρά μου. Αλλά, ουχί. Ήτο απλώς  η ανακοίνωσις περί των τραπεζών. Καλώς, πολύ καλώς που εκκινεί ο κύκλος αυτός και η πανήγυρις, διότι θα μας τις φάνε οι ξένοι αντί πινακίου φακής. Πλήν όμως, κρατώ μικρόν κάλαθον ακόμη.

 

Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ήθελε να ειπεί το όνειρο. Ίσως εν τέλει αποδειχθεί ερωτικόν, άρα και δημιουργικόν. Ίσως το νόημα ήτο η κλαρωτή ρόμπα της γιαγιάς μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι και τσιγγάνα τουρκογύφτισσα να ξεύρω, θα δείξει.

 

Παρασκευή εσπέρας σήμερον, θέρος, ας το ρίξουμε ολίγον όξω...

 

 

ΥΓ Η ιστοριούλα του ονείρου είναι απολύτως αληθής, δεν ξεύρω τι σημαίνει, αλλά την καταθέτω! 

Αξιολογήστε το άρθρο 
14 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<2345678910>Τελευταία»

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις