Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


2796 αναγνώστες
6 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010
19:34

 Η προ ολίγων μηνών συνάντησις μετά του φίλου μου εξεκίνησε από τον πεζόδρομο της οδού του  Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και κατέληξε προς καφεποσίαν εις το αγαπημένο μου καφέ έναντι της Μητροπόλεως των Αθηνών. 

 

-Πώς τα βλέπεις τα πράγματα; με ερώτησε

-Πάμε ολοταχώς προς εξελίξεις, απήντησα

-Χρεοκοπία;

-Τι σημαίνει χρεοκοπία ωρέ Δημήτριε; Σάματις χρεοκοπία τρόπον τινά δεν ήτο το Καστελόριζον; Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος;

- Το ξέρεις ότι έχουν προσλάβει συμβούλους για τα επόμενα στάδια; Lazard και Goldman Sachs.

- Το ήκουσα ως φήμη και με αφήνει αδιάφορον, αλλά όπως και να έχει είμαι πεπεισμένος ότι δεν αντέχει η δύστηνος Ελλάς χρέος 150%. Εάν τα πράγματα ζορίσουν, θα κάμει εν χρώ κουρά ή παράτασιν πληρωμών.

-Πόσο μεγάλη Θρασύβουλε;

-Κατ' εκτίμησιν, τεσσαράκοντα λεπτά εις το ευρώ. Εικάζω, έτσι; Είναι αδύνατον να γνωρίζει τις μετά βεβαιότητος.

- Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζές μας; Εάν η ΕΤΕ έχει χαρτοφυλάκιο ομολόγων 20δις, πρέπει να ευρεί κεφάλαια 8 δις για να καλύψει τις ζημιές. Περισσότερα από την κεφαλαιοποίησή της δηλαδή. Αλλά, γιατί σαράντα;

- Κοίτα Δημήτριε. Το χρέος αναμένεται να φτάσει εις το 150%. άνω του 100% είναι γελοίο να νομίζουμε ότι θα το ανθέξουμε. Άρα θα κοπεί λίγο κάτω από το 100%, και αυτό βγαίνει κοντα στα 30-40 λεπτά του ευρώ. Ολιγότερο αποκλείεται να δεχθούν οι πιστωταί. Εξήκοντα λεπτά εις το ευρώ, κατ' αντιστοιχίαν καθαρών εισπραττομένων, είτε με εν χρώ κουρά είτε με παράτασιν των πληρωμών δια μειωμένων τόκων είναι λογικόν. Το πότε με απασχολεί.

-Α, αυτό λέγεται ότι θα είναι του χρόνου. Εντός του 2011 θα αναδιαρθρώσουμε. 

-Τις οίδε ωρέ Δημήτριε? Ασκήσεις επί χάρτου κάμνουμε.

-Ναι, αλλά με ωραία θέα,  συνεπλήρωσε γελών υπό τον μύστακάν του ο φίλος μου νεύων προς ομάδα νεαρών περιηγητριών εξ Αμερικής προερχομένων.

 

Α, ναι, ενεθυμήθην την μικράν αύτην συζήτησιν μετά καφεποσίας σήμερον, αναγιγνώσκων ότι αι δοκιμασίαι των ημετέρων τραπεζών θα γίνουν με απομείωσιν 23 λεπτων εις τας τρέχουσας τιμάς. Τουτέστιν πέριξ των εξήκοντα λεπτών της ονομαστικής. Ώρα είναι τα εξήκοντα λεπτά. Αλλά, βεβαίως, μακάρι να μη χρειαστεί να γίνει κουρά εν χρώ

 

Αλλ' εάν γίνει να γίνει συντεταγμένως και να μην τρέχουμε δια ξηράν τροφήν

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΕΤΕ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
19 ψήφοι

 Εκτύπωση
1247 αναγνώστες
8 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010
13:08

 Το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας το υπό του λαϊκισμού και του πελατειασμού κατεχόμενον, που κατανήλωσε το μέλλον του Ελληνισμού, θα προσπαθήσει να απογράψει εκ νέου τα κομματικά στρατά κατοχής και αντιστάσεως εις πάσαν αλλαγήν. Μια διαδικασία ήτις ήτο ήδη εν εξελίξει υπέρ τας πέντε (5) δεκαετίας ενωρίτερον. Το 1956, δια να είμαι πιό ακριβής. 

 

 

(εκ της εφημερίδος "Νέος Αγών", Καρδίτσα, 27/7/1956, αφιχθέν δι' ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Σιγά μην τα καταφέρει. Αλλά τουλάχιστον θα ειδούν οι καλήν έχοντες την βούλησιν διατί φωνάζει ο Καλοχαιρέτας ότι μας έχουσιν φάγει το μεδούλι οι πλείστοι άχρηστοι κρατικοδίαιτοι (υπάρχουν και χρήσιμοι). Το Κράτος δεν είναι η λύσις. Το Κράτος είναι το πρόβλημα.

 

Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν.

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
25 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1628 αναγνώστες
19 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010
20:46

Πενθώ. Ναι, πενθώ. Αλλά το έχω κάμει απόφασιν να σταματήσω το αργότερο έως των Αγίων Αναργύρων. Ήσαν ιατροί θαυματουργοί οι Ανάργυροι, άνευ αργυρίων θεραπεύοντες και αμήν και εμέ. Έφαγα τόσους μήνας εις την θλίψιν και την αϋπνίαν δια μιάν επιπόλαιη και εν τέλει, μάλλον αταίριαστη προς τας κυρίως αξίας μου νεανίσκην, καιρός να ζήσω την ζωήν μου. Εσημάδεψε τον Καλοχαιρέτα, ασφαλώς, αλλά τον εκεράτωσε κιόλας. Η πρώτη. Ή τέλος πάντων όπως λέγει και ο mc, η πρώτη δια την οποία το έμαθον. Αλλά, το μοναστήρι να είν' καλά και από καλογρίσκες γέμει ο κόσμος. Νεανίσκαι εισίν πολλαί, Καλοχαιρέτας ένας. Και Λέων.

 

Έτερον τι ουκ έχω, θα επανακάμψω εν καιρώ. 

 

Επίσης, καίτοι μοι εφόρεσε τα κέρατα και ο μούργος ανιψιός με δουλεύει δια εκείνο το μάχαιρα πίπτουσα, εγώ αναμένω τον Στράβωνα. Δε λέω αύριο, όποτε ήθελε προκύψει. Α, και χωρίς να θέλω να γενικεύω,  δεν ξαναεμπιστεύομαι γυναίκα. 

 

 

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
25 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1784 αναγνώστες
9 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010
09:31

Αναγιγνώσκω, εν προσωρινή αποσύρσει ων, πλείστα τινά. Προσπαθώ να μην ψυχοπλακώνομαι πολύ, καθ'ότι μοι φαίνεται ότι το έχουν βάλει όλοι αμέτι-μουχαμέτι να μας οδηγήσουν εις έτι βαθυτέραν κατάθλιψιν. Αναμφιβόλως οι κίνδυνοι πολλοί (ορθώς επισημαίνει ο φαύλος το endgame  της χρεοκοπίας του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου "δημοσίου" του λαϊκισμού - διότι αυτό χρεοκοπεί) και το έλλειμμα ηγεσίας εντυπωσιακότατο, αλλά, πέραν πάσης αμφιβολίας οι Έλληνες έχουν επιβιώσει και χειρότερα. 

 

Ανέγνωσα και εξεχώρισα δύο λίαν συγκινητικάς ειδήσεις. Η πρώτη, περί της επιστροφής του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου εις την Μεγάλην του Θεού Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. "Ήτο πράξις αποδόσεως δικαιοσύνης" είπεν ο Δεσπότης της Πόλεως και καλώς ειρημένον. Η ετέρα δε είδησις ήτις με εχαροποιησε τα μάλα, είναι η άδεια να λειτουργήσουν ιερείς μας την ημέραν της Κοιμήσεως εις την Μονήν επί του όρους Μελά, την κατα την διάλεκτον του Ευξείνου "Σου Μελά" (στου Μελά) ή Σουμελά καλουμένην (εγράφετο δε όσο καιρόν είχαν οι Πόντιοι τυπογραφεία εκεί "Συμελά", καθότι έγραφον το ου ως "υ", όπως και άλλοτε έθος ήτο τοις Έλλησιν). Λησμονούνται αυτά σιγά-σιγά καθώς όσοι ήλθον εκ της Πατρίδος αποθνήσκουν και αι νεωτεραι γενεαί χάνουν την λαλίαν την από Μυκηναϊκών χρόνων λαλουμένην εις Πόντον και τα αρχαιοπρεπή φωνήεντα και τα περίεργα σύμφωνα. Περίεργα δηλαδή, δια τους οπαδούς του καταπτύστου δημοτικισμού, του λαϊκισμού της γλώσσης που έχει πατάξει κάθε τι το διαφορετικόν εις την γραμματικήν των Ναζί.

 

Είναι λίαν δυσχερές δια τους μη εκ Πόντου καταγομένους να αντιληφθούν το μέγεθος και το βάθος που καταλαμβάνει εις την συλλογικήν φαντασίαν και υποσυνείδητον πάντων ημών των εξ εκείνων των πατρίδων αίμα έχοντας, η Θεοτόκος η επί του Όρους Μελά λατρευομένη. Εξ Αθηνών ορμωμένη η εικών, έφθασε και εφώτισε τους Έλληνας εις τα μακρινά εκείνα μέρη επί αιώνας και μετά την προδοσίαν των βολσεβίκων και την Ανταλλαγήν ήλθε εις Ελλάδα καλλιγύναικα και έκτοτε αποτελεί σημείον αναφοράς δια τους μαυροθαλασσίτας διαφόρων βαθμών και τάξεων. 

Και έστω τούτο μάθημα τοις πάσιν, ότι η Ελλάς και θνήσκουσα και υποφέρουσα και ταπεινωθείσα, και πάλιν έρχεται μετά δόξης. 

 

Ημίν δε πάσιν, αγίασμα και φώτισις και αναφορά και ελπίς και κατά τα εθνικά και κατά τα προσωπικά. Και καθώς ετραγωδούσε ο λυράρης πάππος μου τας εν Μακεδονία πρωίας:

 

Τοζαλλου γιοσμασσής (παλληκάρι) είμαι 

και ματώνω 'κι ματούμαι

και σην Παναΐαν Σουμελά

εσέν' θα στεφανούμαι

Όπερ μεταγράφεται: "είμαι παληκάρι Τοζαλλούς, ματώνω και δεν ματώνομαι. και στην Παναγία Σουμελά μ'εσένα θα στεφανώνομαι". 

 

Άμποτε να λειτουργήθωμεν και εν τω Ναώ της Αγίας του Θεού Σοφίας

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
24 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2271 αναγνώστες
14 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010
17:58

 Ιδού εκ νέου η ζώνη των Αλώσεων. Έρχεται και ο Στράβων? Οψόμεθα. Αλλά, παρά τας οχλήσεις των φίλων, εμοι μάλλον ως μάχαιρα πίπτουσα ή αγοραστική ευκαιρία μοι δοκεί είναι. Εάν δε είχον κεφάλαια εντός Ελλάδος, υπό μορφήν λογιστικήν ή χαρτοπολεμικήν (τουτέστιν: χαρτονόμισμα), μάλλον θα τα έκανα κάτι εμπράγματο.

 

Το γνωρίζω, διαφωνεί ίσως ο Κύριος Δελεβέγγος, αλλά τι βαρετή που θα ήτο η ζωή και με πόσας ολίγας ευκαιρίας κέρδους εάν συνεφωνουσαμε άπαντες...

 

 

Αξιολογήστε το άρθρο 
13 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<34567891011>Τελευταία»

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις