Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Διονύσιος ο Σκυλόσοφος (αποτιμήσεις Δοω)
1430 αναγνώστες
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008
20:23

Ενεθυμήθην αυτές τις ημέρες με τα επαναστατικά μου, τον επίσκoπον Λαρίσης, Διονύσιον τον Φιλόσοφον ή κατ' άλλους Σκυλόσοφο. Ήτο μεγάλη και σημαντική προσωπικότης (βιογραφικόν σημείωμα εδώ), σπουδάσας εις το κέντρον του Αριστοτελισμού, το Πανεπιστήμιον της Βενετίας εν  Παδουηι. Εξεκίνησε δύο επαναστασεις κατά των Τούρκων εν έτει Σωτηρίω 1600 και κατόπιν 1611. Ήτο βεβάιως καλόν ότι επετέθη του δυνάστου, αλλά ιδία η δευτέρα εξέγερσις είχε τραγικά αποτελέσματα και ο ίδιος ευρέθη να τον εκδέρουν ζωντανόν. Τότε μάλιστα εξετουρκισθη το Καστρον των Ιωαννίνων και εξηλβανίσθησαν πολλά χωρία της μείζωνος Ηπείρου. Και εχάθησαν δια την ελληνικήν γλωσσαν (ως τραγική ειρωνία, ήτο καταγωγής εκ των Ράλληδων, λέγεται, ο Διονύσιος). Αυτά, ως γνωστόν, έπρεπε να αναμένουν τον Ισαπόστολο Πατροκοσμά τον Αιτωλό δια να στρέψουν και πάλιν προς το Γένος.

Τι θέλω να ειπώ με τούτα? Ότι καλές είναι αι εξεγέρσεις, αλλά καλόν είναι να υπάρχει και σχέδιον. Εν προκειμένωι, κάναμε μάχη και γιουρούσιον εις το πέρασμα και δερβένι των 3124 και ελπίζω ότι θα κρατήσωμεν και εις τας αντεπιθέσεις αυτής της εβδομάδος. Αλλά νομίζω επίσης (χωρίς να γνωρίζω, θα ειδούμε) ότι αργά ή γρήγορα η Άρκτος θα επιστρέψει δριμυτέρα. Τούτην λοιπόν την στάσιν ο Καλοχαιρετας την βλέπει το πρώτον ως αφορμή δια να αποκομίσει προνόμια (άλλος λόγος επαναστάσεων) υπό τη μορφήν κεφαλαίων και ουχί τον υπέρ πάντων αγώνα. Η γνώμη μου είναι ότι τεχνικώς το που θα πάει το ΧΑΑ εξαρτάται το πρώτον από το πού ήρξατο η Άρκτος. Και έχω επανειλημμένως συζητήσει (και παρά τα μονάστερα επιμένω) ότι ευρισκόμεθα εν Άρκτω δεκαετίας και εν Ελλάδι η Μεγάλη Άρκτος ήρξατο το 1999.

Οι πλείστοι των Ελλήνων, μη έχοντες παραστάσεις εκ της αλλοδαπής δεν συνειδητοποιούν ότι η Ελλάς ευρίσκεται μεν αυτό το δωδεκάμηνο να υποαποδίδει πασών των ξένων αγορών, αλλά εις βάθος δεκαετίας (τουτέστιν εκ του 1998) υπεραποδίδει ουσιαστικώς. Τεχνικώς το παρ'ημίν 1999 λησμονήσατέ το, ήτο μανία διαστρέφουσα τα τεχνικά και την ομαλή πορεία του πράγματος. Ως προς το εξωτερικό, αι μετοχικαί αξίαι δεν περνούν την καλλιτέρα φάσιν της ιστορίας τους μετά την πομφόλυγα των .com. Το έχω δείξει προηγουμένως δια τον Σταθερόν και Πτωχόν, και χάριν εις την αναφοράν του αγαπητού larryman (εκ του http://www.elliottwave.com/, γνωστού βεβάιως δια την απαισιοδοξίαν του) εις το κείμενον του geocalp δύναμαι να το δέιξω και δια τον Dow. Δείτε λοιπόν πως φαίνεται ο Dow αποτιμωμενος εις χρυσόν (εν εμπορευμα που παρακολουθώ) εν σχέσει προς την ονομαστικήν του τιμήν.

Εδώ βλέπουμε την εικόνα του Δοω αποτιμουμένου εις χρυσόν (εβδομαδιαίον - πτώσις 64%):

 

Και εδώ την εικόνα του ως προς τον δείκτην εμπορευμάτων (πτώσις 50% εκ των υψηλών του του 2000):

 

 

Εζήτησα παλαιότερον εκ του ανιψιού mc και έκαμε τον Δοω αποτιμώμενον και εις Ευρώ και έκτοτε κατά καιρούς τον παρακολουθούμε. Το αποτέλεσμα ήτο εντυπωσιακόν και με καθοδήγησε (συν τοις άλλοις)  εις το να μην εισέλθω εν χρηματιστηρίοις επί διάστημα - όπως απεδείχθη, καλώς. Τώρα βεβαίως κοιμάται, αλλά αμα εγερθεί από του ύπνου θα του ζητήσω να μου το ξαναστείλει να σας το δείξω.

Μην λησμονούμε λοιπόν ότι "πολλαχώς λέγεται το όν". Νομίζω, ή μάλλον ελπίζω, ότι τα καλά κέρδη της προηγουμένης εβδομάδος μοι παρέχουν λάσκο βόλια και πολεμοφόδια να βαρέσω την Άρκτο εις την επικειμένην δοκιμασίαν ελπίζων εις περίοδον νηνεμίας και εμπορίου. Αλλά αυτή η περίοδος θα είναι νομίζω Αλκυονίδαι και ουχί Άνοιξις. Όπως και εν τηι περιπτώσει του Διονυσίου, το κρίσιμον είναι να υπάρχουν ενισχύσεις εκ του εξωτερικού, διότι μόνοι μας με τα λιανοτύφεκα ουδέν καταφέρνουμε.

Ενίκησαν οι Έλληνες εις τα Δερβενάκια (τουτέστιν τα περάσματα), ενίκησαν και εις τα Τσατάλια (Γέροντα) κάμνωντας τα νεύρα του Πασσά τσατάλια, αλλά αυτό δεν ήρκεσε. Πάρεξ και υπάρξει στηριξις εκ της αλλοδαπής ως εν Ναυαρίνω, δεν θα επιτύχουμε ακόμη ανεξαρτησίαν εκ της καταδυναστεύσεως της Άρκτου. Δια την προνομίαν του κέρδους παλεύουμε και έχουμε τας νηας ετοίμους προς αναχώρησιν προς τον ασφαλή λιμένα του μετρητού, εάν καί όταν τα πράγματα σκουρύνουν και η Άρκτος μας καταλάβει τα οχυρά μας.

 

Θα έλθει και η ημέρα που θα συνθηκολογήσει, αλλά αυτή δεν είναι αύριο (που είναι άλλωστε Κυριακή).

Σαββατόβραδο ωστόσο και αι μάχαι έπαυσαν.

Αισιοδοξείτε λοιπόν και καλά να περάσετε!

 

 

                                               

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Σχετικές μετοχές:
DOW ΓΔ
Σχόλια

05/07 21:26  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Ελπίζω το εικονιζόμενο να είναι "shaken" και όχι "stirred"...
Τη διαφορά τους πάλι ψήνεται να το βάλει θέμα ο αθεόφοβος στις εξετάσεις... Όποια/ος οξυδερκής Σπουδαστής/ρια του παρακολουθεί τα βλόκια αντί για το ανηρτημένο πακέτο : <Μέθοδοι Υπολογισμού, Λυμένες Ασκήσεις κλπ." έχει ήδη τα ΣΟΣ...
Το ίδιο ισχύει για τους "επενδυτές/ριες". Αρκεί να "διαβάζουν" τους τίτλους των μουσικών προσφορών και τα (*) με ψιλά σχόλια στο τέλος κάθε άρθρου chez nous...

"Νυχτερίδα" - Μ.Κ.
05/07 21:30  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Xαίρε Νυκτερίς! Παρετήρησα σήμερον ότι το κείμενον μετά της αφιέρώσεως προς υμάς (Σταθερός και πτωχός) έχει περισσότερα μονάστερα και εκ του "Επώλησα και μεταννοώ". Αναπτεται πυράς, ανάπτεται υμείς, δεσποσύνη... ;-)

Πάλι καλώς τουλάχιστον να ξεύρουμε που ευρισκόμεθα. Ας διευκρινήσω λοιπόν ότι δεν έχω σκοπόννα σας "φάω". Άλλωστε, ως γράφω και εις το του Λακεδαιμονος, ενεχυρίασα την μασσέλαν.

Σας παρακολουθώ πάντοτε υμάς και τον πατέραν, και σας εύχομαι ολοψύχως καλήν προοδον!
05/07 21:40  haros
θρασσ,ενταξει το μαρτινι,αλλα τα οπισθια του γαιδαρου,τι ακριβως υποδηλωνουν????
05/07 21:43  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πώς το λέγουν Δημήτριε? Να φοβάσαι τα μπροστινά του καλογήρου και τα πισινά του γαΐδάρου?

;-)

Κολάστηκα και ξημερώνει Κυριακή...
05/07 21:57  haros
χαχαχαχα,καλο...
05/07 23:14  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Αχ, το καλύτερο στο σχόλιο μου "κόπηκε" ! Συμβαίνει συχνά όταν γράφω στο Capital σε "μικτή γλώσσα" απο τον φορητόν...
Επαναλαμβάνω : <το εικονιζόμενο Μαρίνη -Βότκα>...
05/07 23:23  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
Προφανώς "Νυχτερίδα βάρδιας" - Μ.Κ.
Πάλι θα τ΄ακούσω... Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο... Όταν το ίδιο nick αντιπροσωπεύει δύο άτομα, πρέπει να είναι σαφές ποιος /α γράφει το σχόλιο ! (ISO 9001 - Απαιτήσεις Ιχνηλασιμότητας).
06/07 04:08  pol
Από αναβάθμιση σε αναβάθμιση το μπλοκ!
06/07 12:24  cormorano
Καλημέρα !

Φίλε thrass,
Σε συγχωρείς αλλά έχω αρχίσω να τα μπλέκω...

Έχω αρχίσει να μπλέκω τα ονόματα...
Άρματα,...κτλ.κτλ :-):-):-)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
14 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις