Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


θα ή δεν θα? Και εαν επρόκειτο να, θα επρεπε εγω να ή δε θα έπρεπε?
1382 αναγνώστες
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007
15:56

Συνεζήτουν μετά φίλου και μου επέστησε την προσοχή ότι δυνατόν κάποιοι φίλοι οίτινες δεν έιναι Αγγλομαθείς να μην έχουν αναγνώσει το κειμενον εν αγγλοφώνω ιστολογίω της Τριτης εσπέρας - (ανηρτήθη πρωίαν Τεταρτης 17/10, 2:11). Με μιαν ταχείαν εκτίμησιν, νομίζω ότι προκειται πράγματι δια περίπου 70-90 άτομα εκ των περίπου 200 που παρακολουθούν συστηματικώς Καλοχαιρετα. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι έλκονται υπό των συζητουμένων τίτλων που τυπούνται στο Stock Cloud και ως εκ τούτου αποφεύγω εσχάτως να αναφέρω πολλούς τίτλους εκεί. Την παρελθούσα Τετάρτη πρωίαν έλεγον λοιπόν τοις Αγγλοφώνοις τα κάτωθι.

http://thrass.capitalblogs.gr/listArticles.asp

H παρ΄ημίν μετάφρασις έχει ως εξής:

-----------------

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2007
02:11

Καθώς μολις εισήλθαμε στο 2ον 15ημερο του Οκτωβρίου, ιστορικώς την χεροτέραν περίοδον βαθέων απωλειών μιας ημέρας, αποδεικνύεται ότι ό,τι συνεζητούσαμε την παρελθούσαν εβδομάδα δεν ήτο και τόσον τρελλόν. Παρά την ευρυτατως διαδεδομένη αισιοδοξίαν ότι το ΧΑΑ δυναται να πηγαίνει μόνον άνω - με τις 5600 μονάδες εντός ραδίου προσεγγίσεως- το πέρασμα των 5300 απέτυχε. Προς το παρόν, τουλαχιστον. Τι να κάνει κανείς κατόπιν? Θα γίνει Κραχ στον DOW ή όχι? Και εαν αισθάνομαι ότι η ευρυτάτως διαδεδομένη αισιοδοξία δια την ταχείαν αφιξιν στις 5600 είναι υπερβολική, θα επρεπε να μιλήσω περι τούτου? Αυτό ήταν βασικώς το δίλημμα μου την παρελθούσα εβδομάδα και εις έναν βαθμό τώρα, καίτοι κάπως ολιγώτεροι νομίζουν ότι επι του παρόντος πηγαίνουμε κατευθείαν στις 5600 - ούτω και τα κείμενα ελληνιστι και αγγλιστι.

 

Συνειδητοποίησα ωστόσο καθώς ωμιλούσα με φίλον ενωρίτερον σήμερον ότι καθαυτό το δίλημμα δι'εμέ είναι άνευ σημασίας. Δεν είναι καν η ορθή ερώτησις καταρχάς. Δια τους ολιγους που γνωρίζουν τα προτυπα εμπορείας μου ή που με έχουν παρακολουθήσει διαμεσου αυτου του ιστολογίου, είναι εμφανές. Ο λόγος κέρδους πρός κίνδυνο δεν είναι -πολύ απλώς- ελκυστικός. Νομίζω ότι αυτό ήτο που κυρίως με έκανε να επιμείνω εις την προβληματική πελυρά της παρελούσης εβδομάδος ότε καλπάζαμε. Κράτησα έναν πόδα εντός, ως εκ των προτέρων είπον, με ευπώλητους μικράς τράπεζας εγγύς των ιστορικών τους χαμηλών, ΜΙΓ (δεν πήγε υπό τα 670 εως τούδε) και Αλαπις (παχυ κέρδος την μονώνει εκ βαθέων πτωσεων εως του stop-loss). Τα margin εκλείσθησαν και ευρίσκομαι 40% εντός - άπαντα εν τίτλοις οίτινας θεωρώ "ασφαλείς". Ας ιδωμεν που παει το πράγμα δια να αποφασίω εαν εξέλθω τελείως ή εάν ετοιμασθώ να επανεισέλθω. 

 

Επί κάποιο διάστημα προσεπάθησα να πείσω τους φίλους εδώ ότι μια πτώσις δεν είναι απαραιτήτως κακή. Έχουν υπάρξει ολίγα καλύτερα χρονικά σημεία επί 20 έτη προς αγοράν μετοχών εκ του διαστήματος προς το τέλος τς συνεδριάσεως της Μελαινας Δευτέρας του 1987. Με μετρητό, μπορεις να βγάλεις χρήμα εκ μιας καταρρεύσεως (Κραχ). Θα δούμε πάλιν -22% εντος μιας ημέρας? Δεν νομίζω ότι είναι καν δυνατόν πλέον με τους νεους κανονισμούς της Wall. Αλλά μικρότερες βυθίσεις ίσως αποδειχθούν σημείον μελλονικών υγιειών κερδών δι' εμπορευόμενους και κουρσάρους.

Το δεύτερον ήμισυ του Οκτωβρίου είνια μόλις δύο εβδομαδες. Η προσοχή και η υπομονή ίσως να μην πληρω΄σουν αυριο. Πείτε με παλιομοδίτη, αλλά μπορει να σας γλιτώσουν πολύτιμο κεφαλαιο, όπερ μπορεί να είναι σημαντικότερον. Το πέρασμα των 5300 απέτυχε - προς το παρόν. Ας μη ριψοκινδυνεύσουμε άλλο επί αναιτίου αισιοδοξίας. Ας αναμείνωμεν τη FED ( ποτέ δεν τα βάζουμε με την FED) και την καταπραϋνσιν γεωπολιτικών ανησυχιών, τοπικάς εξελίξεις. Είναι ολίγες μόνον ημέρες - και εαν κάτι αλλάξει δραματικώς, ή πραγματικές ευκαιρίες εμφανισθούν, τα ξαναλέμε.

 

Ο κίνδυνος άνευ ιδιαιτέρου λόγου είναι το πρώτο που πρέπει να αποφυγουμε - κάθε εμπορευόμενος και κουρσάρος πρέπει να το έχει υπ'όψιν, ιδιαιτέρως κατά την διάβασιν υδάτων της περιόδου που έχει υπαρξει η ριψοκινδυνεστέρα στην ιστορία. 

Δε χρειάζεται να προσθέσω ότι παραμένω αισιόδοξος δι'ότε το τρικυμιώδες τμήμα τελειώσει.

Φίλος σας ες αιεί

 

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας

 --------------------

 

ΥΓ Μετά την Τετάρτην, συνεχισα να κουρσευω εις τους τίτλους των μικρών τραπεζων και η Παρασκευή εσπερας με ηύρε στο 22,5% έκθεσιν , ως έχομεν συζητήσει εν τω φορουμ(διότι το την άρκτον κρατείν το ΣΚ ουκ ανδρός επιδρομέως), με τη ΜΙΓ υπερεπενδεδυμένη όλων. Ευχαριστώ τους φίλους επαγγελματίας που με συμβουλεύουν να μην τους δώσω τα χαρτάκια μου και μοι χαριζουν απλοχέρως μονάστερα, αλλά μπορούν να είναι απολύτως βέβαιοι ότι εκ των ολίγων που μου έχουν μείνει αυτά δια τα οποία έχω βεβαιότητα ότι θα τα ευρώ συντόμως χαμηλότερα θα φυγουν απο φυλακής πρωίας. Αλλωστε εαν έχουν δικαιο αυτή τη φορά τουλαχιστον δι' αυτούς εργάζομαι. Εως τώρα βεβαίως δεν είχαν, αλλά τους ευχαριστώ που ηγόραζαν ενώ πωλούσα (αλλά και τι ξέρω εγώ εις απλός ερασιτέχνης?)  και δεν πειράζει, πάντοτε θα υπάρχουν ευκαιρίες εν χρηματιστηρίοις.

Τάδε έφη λοιπόν Καλοχαιρέτας την Τρίτη και ειδον ότι δεν πολυάρεσαν εις πάντας, όπερ θεμιτόν. Κάποιοι φίλοι  αμφέβαλλαν και κάποιοι ελάχιστοι μάλιστα ελοιδώρησαν, ομιλούντες δια δεισιδαιμονιες, προλήψεις και έτερα τινά.  Οψόμεθα λοιπόν τι τέξεται η επομένη εβδομας και  παρατηρούμε στενώς αφ'ενός το πετρέλαιον και τας γεωπολιτικάς ανησυχίας και αφ'ετέρου την ΦΕΔ (ποτέ δεν τα βάζουμε με τη ΦΕΔ) και το νομίζειν των νομισμάτων - πάντοτε αισιοδοξούντες, αλλά και παντοτε τα νώτα μας καλυπτοντες.

 

Σχετικές μετοχές:
DOW ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΦΑ ΑΣΠΤ ΑΤΤ ΓΔ ΓΤΕ ΜΙΓ
Σχόλια

20/10 17:20  piggy
8 χρηματιστηριακες μερες μειναν για τον οκτωβρη θρασσυβουλε θα πεταμε και την μπαλλα εξω να περναει ο χρονος οπως κανουν οι ομαδες που κερδιζουν και κανουν καθυστερηση.μια συμβουλη θα ηταν σε οσους δεν εχουν ρευστο καλη ωρα εγω το 2μερο να το κανω 3ημερο και το ταμπλο να το δω πια την τριτη το πρωι.καλο σαββατοβραδο
20/10 17:27  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ολίγη προσοχή φίλε piggy, σας τα έχω πει και κατ'ιδίαν, καινα είσθε πολύ προσεκτικοί προς τα φωνάς των εππαγελματιών που λενε μην πωλειτε. Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως λέτε και η αληθεια είναι ότι δεν μπορώ να γνωρίζω.

Σας υπόσχομαι ωστόσο ότι ο Λούλης είναι στα υπ'όψιν και μόλις καθαρίσει ολίγον η μπόρα θα με ευρείτε συμμέτοχο, συν γυναιξί και τέκνοις.

Να ειστε καλά και καλά κέρδη.
20/10 18:01  verdadeiro
Λοιπον αυτα τα περι 5600 κλπ τα βρισκω ολιγον υπερβολικα..

Γιατι δηλ να μην παραμεινουμε σε μια διακυμανση 5100-5300 για καποιο διαστημα και παμπολες μεσαιες ποιοτικες μετοχες να υπεραποδωσουν;;

Αυτο ειναι ενα τριτο σεναριο, εναντια στις υπεραισιοδοξιες και εναντια στην μαυρη καταχνια..

Και με βαση την λογικη το πλεον πιθανο..

Το μονο ασχημο οτι θα δυσκολεψουν τα πραγματα για τους προτιμωντας τις δεικτοειδεις μετοχες
20/10 18:50  piggy
Μου αρεσε θρασσυβουλε το τελευταιο και η γυναικα σου και εσυ και τα παιδια ολοι λουλη η μεγαλυτερη χαρα του piggy.νασαι καλα γελασα πολυ
20/10 22:37  EASY RIDER ( GARV )
Αγαπητεθαυβουλε οπως πολυ καλα γνωριζεις κουρσο γινεται και με ρεσαλτο και οταν βουλιαζει ενα καραβι . 5* οπως παντα
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
41 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις