Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Άλλο Tαύρος - κι άλλο βόιδι
2923 αναγνώστες
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007
01:15

Tω Goldmine, δια την ευμορφίαν και ευαισθησίαν του εν Bλογοχωρίου οίκου του.

 

Ναύτισσες και Ναύτες,
Φίλοι κι αδέρφια, καπεταναίοι, λαϊκοί

Εν γένει μία πτώσις του Dow, μπορεί να σημαίνει ολίγα πράγματα, καμμιά φορά (σπανίως) και τίποτε δι’ημάς που, ώς έχουμε πλειστάκις συζητήσει, έχουμε διαφορετικήν εντοπία δυναμικήν. Μια μεγάλη πτωσις όμως και δη Παρασκευή δεν αφήνει τον Καλοχαιρέτα αδιάφορο. Σημαίνει κύμα. Όσον μεγαλύτέρα η πτώσις, τόσον μεγαλύτερον το κύμα. Και κύμα σημαίνει, τέρμα τα νοικοκυρεμένα εμπόρια και καιρός δια κούρσον. Εξ ου και στρατηγική μου έιναι να δώσω όσο περισσότερον εμπόρευμα δύναμαι (και είναι λογικόν) και να κάνω όσο το δυνατόν μεγαλύτερον κούρσον.

Υπεσχεθην τω Goldmine να αναφέρω το τι θα κάνω αύριο. Μάλιστα επειδή δε θα είμαι διαρκώς on-line, ένεκα του ότι πρέπει να κυνηγήσω το πραγματικόν εμπόριον άρχισα από σήμερον, διαδικτυακώς (είδες οι αμερικάνοι?) μεταφέρων χρήματα εις τον λογαριασμόν μου εν ηλεκτρονική πλατφόρμα της αλλοδαπής. Αρχικώς λοιπόν λέω να βραχυθετήσω τον Nikkei, κατόπιν τον Δακιον και τέλος τον αγαπημένον μου Φωτσιο δια κλιμακουμένων στοιχημάτων. Όχι πολλά πράγματα, ολίγας λιρας ανά πόντον δια να δώ πως θα πάει. Και, μη λησμονείτε, το πρώτον φοβούμαι τον κίνδυνον απωλείας. Εάν όλα πάνε καλά –διότι εν χρηματιστηρίοις, ποτέ δεν γνωρίζεις πότε θα στρέψει το κύμα κι εγώ ούτε μάγος ούτε καραγκιοζο-γκουρου λογίζομαι- τότε θα ξεβιδώσω ωραία, ωραία, το νεροχύτην της κουζίνας και μαζί με ό,τι έπιπλον έχω και δεν έχω θα τα ρίψω επί βραχυθεσίας των Αμερικανικών δεικτών.

Τώρα βεβαίως, δυνατόν και να μη μου βγει. Ασφαλώς. Αλλά έτσι είναι το κούρσον και τα stop-loss να είναι καλά. Κάποιοι άλλοι θα μου πείτε, δε μας αφήνεις Καλοχαιρέτα με τα διεθνή σου, εδώ τι κάνουμε. Δια τα εδώ φίλοι μου, οι καμμια 200αριά που με παρακολουθείτε, τα λέμε τόσον καιρόν. To mc-κριτήριον το έχουμε πιάσει δια σήμερον. Τα πράγματα ήλλαξαν ποσοτικώς, αλλ΄ουχί ποιοτικώς. Εν τοιαύτη περιόδω και υπό τας σημερινάς συνθήκας, δεν βλέπω ουδε μία εκ των μετοχών που έχω ή παρηκολούθησα και τοποθετήθην το παρελθόν δεκαήμερον εις την οποίαν να μην αισθάνομαι την πρόκλησιν μειώσεως θέσεως – πλην ίσως της ΜΙΓ, που κατα πάσαν πιθανότητα θα με χρεώσει τας προμηθείας.

Δε γνωρίζω τι γίνεται με τας υμετέρας μετοχάς - και πως θα ημπορουσα? Αλλά περί των δικών μου, πάω δια μείωσιν θέσεως από 30% (Αλάπις - που είναι καλοκερδισμένη) έως 100% (ΓΤΕ). Δια το υμέτερον χαρτοφυλάκιον σεις πρέπει να αναρωτηθείτε:

εάν πωλήσω την πρωίαν, θα τα ευρω φθηνότερα την εσπέραν ή μετ’ ολίγας ημέρας?

Αυτό θα πρέπει να είναι TO βασικόν σας κριτήριον εάν εισθε βραχυπροθεσμοι και κουρσάροι. Αυτή είναι ερωτησις για σας - εγώ την έχω απαντήσει και αναλαμβάνω την ευθύνην επί του χαρτοφύλακίου μου και μόνον. Εάν αντέχετε τας απωλείας ή έχετε άλλους λόγους να ευρίσκεσθε εντός, σεις γνωρίζετε καλύτερον. Εγώ δεν αντέχω τας απωλείας, σας το έχω πει πλειστάκις, εξ ου και ελαφροις άλμασιν εξέρχομαι κατά το δυνατόν.

Τα πράγματα ναυτόπαιδες εν χρηματιστηρίοις είναι απλά. Είμεθα όλοι εν θαλάσση και τα πλοία μας λίγο-πολύ  φορτωμένα. Πολλοί πιστευουν ότι πρέπει να υπερφορτώσουν ώστε να εμπορευθουν καλύτερον. Ελπίζουν ότι η θάλασσα θα είναι για πάντα λάδι. Ε, τώρα δεν έιναι - τουλαχιστον έτσι νομίζω. Οι Καλοχαιρεταντες, όπως από ικανού χρόνου σας είπον (βλέπε και άρθρον 10/10), νομίζουμε ότι καλόν έιναι να ειμεθα εν μετρητώ και χρυσίω, ώστε εν τρικυμία, ότε όλοι θα εκφορτώνουν και θα παρακαλούν, να ευρούμε εμπόρευμα εν καταλλήλω τιμή. Εαν κάνω λάθος, θα το πληρώσω - και δε θα είναι η πρώτη φορά. Αλλά προτιμώ την ασφάλειαν του μετρητού, τι να κάνω?

Σκηνή προσεχώς: η φρεγάτα "Νεαρά Οπτασία" του καπτάν-Καλοχαιρέτα (δεξιά) κανονιοβολεί τη ναυαρχίδα "Ενμπιτζή Χανούμ" του Arap-oglu Pasha εν τω κόλπω των Τσαταλίων (νεύρα Τσατάλια). Καθώς οι εξ Εσπερίας σύμμαχοι εγκαταλείπουν άρον-άρον τον Arap-oglu Pasha, ούτος εξαναγκαζεται να παραχωρήσει δικαιώματα και διομολογησεις στα πλούσια τσιφλίκια της Ανατολίας στον καπτάν-Καλοχαιρέτα εις πολύ καλάς τιμάς. Ο ανιψιός κυβερνών την βρατσερα Fledermaus (Νυκτερίς), εξαναγκαζει τον Κινέζο ναυαρχο Sa-la να παραχωρήσει ελκυστικά δικαιώματα εις τον δυναμικόν λιμένα Pi-Re-Os, όπου και θα χτισθεί η ομώνυμος αποικία. Εκφεύγων την προδοσίαν των καταρρεόντων αλλοδαπών ο φαναριώτης δραγουμάνος Δρ Λαστης, καταφεύγει εις την αρωγήν της φατρίας των Καλοχαιρετάντων και πολυπληθών εγχωρίων συμμάχων οίτινες στηρίζον τον άξιον όμιλον του με τα κουρσα εξ αλλοδαπής. Τέλος ο First Lord of the Admiralty, Sir George Alogotrader συμφωνεί να παραχωρήσει τμήμα του κρατικού θησαυρού εις ελκυστικάς τιμάς στους νέους κυριάρχους των θαλασσων, αντί σημαντικού discount.

Η συνέχεια προσεχώς (αλλ΄όχι ακόμη) επί της οθόνης σας...Προσωπικώς, επανέρχομαι στο σημείον που εκκίνησα και σχεδιάζω να κυνηγήσω, όταν επανεισέλθω εις το παίγνιον, τα μεγάλα και βαριά καράβια που έχουν σίγουρο κούρσο (κρατικόχαρτα και μεγάλας τράπεζας). Δια δύο λόγους: το πρώτον έχουν μεγάλο ενδιαφέρον εν βάθει χρόνου και το δεύτερον κάτι μου λέει πως θα τα πωλούν από αύριο ωσάν τρελλοί οι αλλοδαποί φίλοι μου.

Δια τα υπόλοιπα μικρότερα πλοία, καθώς και τα καρυδότσουφλα και τα σαπιοκάραβα, που τόσον έλκουν πολλούς φίλους, υπάρχουν πολλοί σχετικότεροι εμού να ομιλήσουν (οι αγνοί συνομιληταί) ή να παπαγαλίσουν , και να εκφορτώσουν και να γδάρουν τους αδαείς (οι Δον Λαμόγιο του κόσμου τούτου). Μη με ρωτάτε γι’αυτά δεν ξέρω - εσείς πρέπει να αναρωτηθείτε τι θα κάνετε. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με αυτά που ασχολούνται και οι ξένοι, διότι αυτούς έχω μάθει να κουρσεύω τόσα έτη και τα δικά τους χούγια γνωρίζω, ουχί των λαδοποντίκων της περιφερείας και των σπογγιστών τους.

Παραμένω μακροπροθέσμως ταυρώδης ερασιτέχνης και νομίζω ότι εν Ελλάδι τουλάχιστον έχομεν λόγους να ευελπιστούμε εις καλύτερον μέλλον. Αλλά τώρα έχει κύμα και δε σκοπεύω να κάτσω να με γδάρουν τα λαμόγια για να πλουτίζουν. Ίσως κάνω λάθος - αλλά ως ερασιτέχνης προτιμώ τη σιγουριά του μετρητού.

Άλλο Tαύρος -κι άλλο βόιδι.

Αισιοδοξείτε, καλά κουμάντα και καλά κερδη!

 

Περί του κριτηρίου-mc και τας προβλέψεις και αναφοράς της παρελθούσης και προ-παρελθούσης εβδομάδος εδώ:

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=918&blid=10

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=759&blid=10

 

 

 

"Πότε θα κάνουμε πανιά

να κατσω στο τεμόνι

να ειδώ της Λέρος τα βουνά

να μου διαβούν οι πόνοι"

 

 

Σχόλια

22/10 02:52  verdadeiro
Λοιπον κουρσαρε φιλε Θρασυβουλε..

μια που κανενας δεν φαινεται να σηκωνει το γαντι που πετατε θα το καμνω εγω..

Θα πωλησετε λοιπον την πρωια κατα δηλωσιν σας κατα 100% την ΓΤΕ και κατα 30% την Αλαπις..

Θα κανουμε λοιπον ενα πειραμα..

Την πρωια θα αγορασω τοσο ΓΤΕ , βλεπετε ειναι η τελευταια μερα της αποκοπης του δικ για συμμετοχη στην αυξηση που ξεκινα την Τριτη , το εγνωριζατε;;

Θα την πωλησω την Τριτη με την ελευθερη διακυμανση και θα διατηρησω το δικ. συμμετοχης μου στην αυξηση..

Θα αγορασω επισης οσα Αλαπις εχετε την..καλοσυνη, στην ζωνη 2.27-2.30

Λιγες μερες μετα ας πουμε μεχρι την Πεμπτη,σας βολευει;;

θα κανουμε λογαριασμο να δουμε αν τα βρηκατε χαμηλοτερα η εγω εκανα καλυτερα που αγορασα..

π.ς. Δεν σας παω σε αλλες μετοχες για να μην σας μπερδεψω στα κουρσο σας..

οκ, αποδεκτον;;
22/10 02:53  Σάρισα
Καλογραμμενο και συμφωνω στη μειωση θεσεων. Ειναι κακο να συγχεουμε τις προσδοκιες μας με την πραγματικοτητα. 5*
22/10 02:58  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Αγαπητέ Βερδ, αγοραστε εσείς και κερδίστε. Εγώ εκερδισα αρκετά, ας κερδίσει και κανείς άλλος!

άλλωστε χρείαζομαι το χρυσό δια τας ετέρας ενασχολήσεις μου - και χαλάλι σας.
22/10 03:02  verdadeiro
Αλλα αγαπητε Θρασυβουλε, ακολουθω πιστα αυτα που γραφετε..

Δεν ειπατε οτι θα κανετε κουρσο;;και μαλιστα βαλατε και τοσο παραστατικες φωτογραφιες..

Ας το κανουμε λοιπον εικονικα μαζι και μαλιστα ακριβως στις μετοχες που λετε και με το βαρος το ειδικο που λετε..

Δεν εχετε περιεργεια;;

Η τα κουρσο θα τα αφησετε και θα το γυρισετε σε...χρυσο;;

Γιατι τοτε πασο, καλη σας τυχη
22/10 03:06  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Τι εννοείτε? Δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πωλήσω τα χαρτιά που μου ζητάτε την πρωίαν.

Αλλά πως θα γνωρίζετε τι θα κάνω τα χρήματά εν αλλοδαπή?
22/10 03:15  verdadeiro
Φιλε μου, αν καταλαβα καλα με την λεξη κουρσο , εχετε την προθεση να κανετε trading στην Ελλαδα..

Περι τουτου ομιλω..δεν με ενδιαφερει τι θα κανετε στην αλλοδαπη..

Ας πουμε στην ΓΤΕ θα αγορασω αυριο και θα πωλησω την Τριτη με την λογικη της αυξησης που προανεφερα και τα 30% της Αλαπιδος στα 2.27-2.30 αν ευρω..με την προοπτικη της πωλησης σε μορφη trading καποιων λεπτων περισσοτερο..

Περι αυτου ομιλω..

Γραφετε στο αρθρο σας καθαρα οτι ευελπιστετε να τα ευρετε χαμηλοτερον..

εδω διαφωνω και θα ηθελα το trade να το εκαμνουμεν μαζι..

Ε, την Πεμπτη να κανομεν λογαριασμο..

π.ς Τωρα αν τα χρηματα των πωλησεων εσεις τα επενδυσετε αλλαχου για τι ειδους κουρσο τοτε ομιλωμεν;;
22/10 03:23  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α, μάλιστα. Ωράια λοιπόν. Γράψτε. Θα σας δώσω 300 Αλαπις (χάριν στρογγυλοποίησεως) και 1000 ΓΤΕ. ΟΚ? Κατόπιν θα τοποθετηθώ όπου και όποτε θελήσω εν αυτοίς ή ετέροις τίτλοις ή θα παραμέινω εν μετρητώ - και ουχί εν αλλοδαπή.

Θα ενημέρωσω σχετικώς τρίτον μέρος - δυνασθε να το ορίσετε εσείς. Την Πεμπτη δε γνωρίζω διατί την θέτετε ως όριον. Τας αποδώσεις τας βλέπω ως Μαραθώνιον μάλλον ή εκατοστάρι - αλλά ας δούμε λ.χ. την 1ην εκάστου μηνός έκτοτε τι διαφυγόντα κέρδη θα έχω.

22/10 03:31  verdadeiro
Αλλα ομιλω για trade και ουχι δια σταθερας θεσεις..

Τις σταθερες τις εχω ουτως η αλλως..

Ετσι και χαριν ευγενους αμμιλας, θα αγορασω 300 Αλαπις και 1000 Γτε και θα πωλησω την μεν ΓΤΕ την επομενη, διατηρωντας το δικαιωμα στην αυξηση[θα το πωλησω και αυτο αργοτερα] την δε Αλαπις λιγες μερες και λιγα λεπτα παραπανω..

Προσωπικα το trade ετσι το αντιλαμβανομαι, τα κουρσο οπως χαρακτηριστικα λετε..

Τωρα για τα μαραθωνια σταθερα, αν το capital καθιερωσει την ευγενη αμμιλα που προανειγγειλε θα χαρω να διαγωνισθουμε εκαστος με τις επιλογες του..

Εδω ομως ομιλωμεν περι trade..

Mε ενεπνευσαν τα ...κουρσαρικα..χα-χα
22/10 03:41  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
χμμμ, κοιτάξτε. Καταρχάς τοποθετησα κεφάλαιον εναντίον δεικτών - άρα χρειάζομαι κεφάλαιο. Ελπίζω ότι το στοίχημα θα μου βγεί και πολλαπλασιάζων το κεφάλαιον εκεί, θα επιστρέψω να αγοράσω περισσότερα απο τα πωληθέντα ή μάλλον περισσότερα απο τα το προτερον πωληθέντα - τα οποία χρηματοδώτησαν αγοράς των νυν. Το πράγμα επήγε λχ ΕΤΕ-ΓΤΕ-μετρητό και φιλοδοξεί να ξαναρχίσει (δια μέσου Τόκυο - Λονδινου- Ν. Υόρκης). ΟΚ?

Ωστόσο δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω αυτό που λέτε. Δικοί σας οι τίτλοι και ας δούμε τι μπορώ να κάνω τας επομένους ημέρας. Εαν χάσω, μου μένει το μετρητό. Τι τιμάς προσφερετε?
22/10 03:49  verdadeiro
Ας πουμε λοιπον 6.20 στην ΓΤΕ και 2.27 στην Αλαπις..

Το κακο ειναι που δεν ξερουμε ακομα αν οι τιμες αυτες πραγματοποιηθουν..

π.ς. Να σημειωσω οτι το trade στην ΓΤΕ λογω της αυξησης θα ειναι λιγο ιδιομορφο απο την πλευρα μου..βλεπετε τι δικαιωμα θα εισαχθει λιγες μερς μετα και εκει για το δικαιον του πραγματος θα ηθελα ελευθερια κινησεων για να το πουλησω οποτε επιθυμω..

Αλλωστε στην ουσια θα ειναι το κερδος μου..
22/10 03:55  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Απολύτως κανεν πρόβλημα - απλως πειτε εις το τρίτον μέρος πότε θα το κάνετε. Κι εγώ αντιστοίχως θα αναφέρω κινήσεις.

Επειδή αι τιμαί που δίδεται είναι κάπως χαμηλαί και δε γνωρίζουμε τι ξημερωσεται η επαυριον, θα σας δώσω τα τεμάχια ειτε εις αυτήν που προσφερετε, είτε εις την τιμήν 15 λέπτά μετα το άνοιγμα - όποια είναι μεγαλυτέρα. Οκ?

Σας αφήνω τώρα. Ο Νικκει παει πολύ καλώς αλλά αυριο θα ειναι ημέρα με πολλη τρέξιμο δι'εμέ και χρειάζομαι να πάρω δυνάμεις. Καλό σας βράδυ!
22/10 04:23  Δόκτωρ Βασίλειος
Φίλε βερδαδειρο

είσαι σίγουρος για το trading σε δικαιωμα της ΓΤΕ; Δε μιλάμε για δικαίωμα φιλε μου...έτσι όπως πάει μιλάμε για υποχρέωση...
Ενδέχεται η χρηματιστηριακή τιμή να είναι τελικά μικρότερη των 4 Ε προσεξε με δαύτους...
22/10 08:46  Yannis K.
5* Για την λεπτη ισορροπια μεταξυ σαρκασμου (και ενιοτε αυτο- ) και εκφρασης συγκεκριμενης αποψης.
22/10 10:00  Goldmine

Κουρσάρε Καλοχαιρέτα

"Προσυνεδριακά" σας ευχαριστώ. Τώρα ξέρω...

"Ενδοσυνεδριακή η μετασυνεδριακά" θα επανέλθω". Το οφείλω.

Ομολογώ, εσείς δεν καταθέσατε απλά τον επενδυτικό σας σχεδιασμό, εκθέσατε την ψυχή σας σε δημόσια θέα. Εύγε για το θάρρος σας. Έτσι... όπως θάκανε κάθε γενναίος πειρατής. Οι ναύτες ας προσέξουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Δεν περιμένω από κανέναν άλλον να με σώσει...

Συναρπαστικό το κείμενο με τη μπλε γραμματοσειρά (σενάριο επιστημονικής φαντασίας).

Προσπαθώ να καταπνίξω τις ενοχές μου που σας υπέβαλα σε τόσο κόπο και απώλεια χρόνου για την ετοιμασία αυτού του χειμαρρώδους άρθρου.
Θα επανέλθω. Το οφείλω.
Καλά κούρσα. Και οι κουρσάροι είχαν κανόνες τιμής...που δεν διαπραγματεύονται σε κανένα χρηματιστήριο.
Τα σέβη μου!
22/10 10:58  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλημέρα και σας ευχαριστώ οι φιλοι δια τους καλόυς σας λόγους.

Λοιπόν σημειώσατε ΓΤΕ 6,56, Αλαπις, 2,30. Σας ευχαριστώ δια την αγοράν και σας εύχομαι απο βάθους καρδίας, καλά κερδη.
22/10 11:07  verdadeiro
Λοιπον, αγαπητε Θρασυβουλε, δεν ξερω πως τα καταφερατε εν Ασια, αλλα παντως εγω ηγορασα τοσο ΓΤΕ στα 6.40 και Αλαπις στα 2.29..

Αυτες τις τιμες δυστυχως εκαταφερα..

Ειδωμεν για αυριον για την ΓΤΕ και μεχρι Πεμπτη την Αγαπημενη Αλαπιδα...

π.ς. Δοκτωρ Βασιλειε, δεν ομιλησα για trading στο δικαιωμα της ΓΤΕ πως σας ηρθε;;

Απλα μια που θα τοχω απο αυριο ετσι και αλλιως, φιλοδοξω πουλωντας την ...μαμα μετοχη, αυτο να μου μεινει δωρεαν αν με εννοειτε..

Ε, ζητησα την χαρη να το πουλησω την καταλληλη μερα που θα κρινω εγω καλυτερη..
22/10 11:10  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Και εν Ασία και εν Ελλάδι, καλώς τα κατάφερα, εις τας τιμάς που σας είπον.΄Ελπίζω να μην αρχίσετε τα παζαρια τώρα, έτσι?
22/10 11:14  verdadeiro
Αχ, φιλε μου, δεν αγορασα τα δικα σας καταφερα καλυτερας τιμας..

Τωρα τι κανουμε;;

Τα πινακιδια θα τα εχω παντως λιγο αργοτερα..

Το trade απο την πλευρα μου ειναι πραγματικο..εχω περιεργεια..

Ας πουμε χαριν αμμιλας ποιας τιμας;;
22/10 11:20  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χμμμ, λοιπόν συμφώνως προς τους όρους μας, εις αυτάς τας τιμάς επώλησα, όπερ και αυτά τα χρήματα έχω. Ωστοσο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κενόν διότι η αγορά δεν έιμεθα εμεις οι δύο. Ας το τρέξουμε λοιπόν παραλλήλως.

Εγώ έχω 6560 (ΓΤΕ) + 690 (Αλαπις) δίδοντας 1000 ΓΤΕ + 300 Αλαπις. Ας δούμε τι μπορώ να κάνω απο εδώ και πέρα. Κι εσείς τα αντίστοιχα.
22/10 12:04  verdadeiro
Ax, φιλτατε Θρασυβουλε δεν θελω να σας στεναχωρω, αλλα απο οτι ηδη βλεπετε και χωρις την βραδυνη ανασταση της WALL τα κουρσο σας δεν πανε και τοσο καλα..

Ηδη οι αγοραστες σας λενε ενα μεγαλο ευχαριστω..

Αλλα ας περιμενουμε..

ειπαμε το trade μας , θα παει μεχρι την Πεμπτη...τριημερο]οπως νοειται ενα trade]
22/10 12:14  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γιατί να με στενοχωρήσετε φίλε μου? Ας πάει όπως να είναι, καλοκερδισμένος εξήλθον και δεν αισθάνομαι ασχημα δια ερασιτέχνης. Εαν δε πέσει ολίγον ακόμη και ο Φώτσης, να δείτε χαρά που θα κάμω. Δια τον Dow οψόμεθα, ίσως έχετε δίκαιο.

Ασφαλως και παραδέχομαι ότι αλίμονο εαν ηδυνάμην να ανταγωνισθώ επαγγελματίας ως υμείς. Λοιπόν, ως επαγγελματίας, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι υπάρχει και το λεγόμενον "ασφάλιστρο κινδύνου". Αυτό εις πόσον το αποτιμάτε? Βλέπω ωστόσο ότι και πάλιν επαναφέρετε την Πεμπτην, ως και ότι μου κάνετε ολίγον νερά με τας τιμάς. Οι όροι είναι ως συνεφωνήθησαν και ελπίζω να παραμείνετε good sport.Τέλος πάντων, σεις ασφαλώς γνωρίζετε καλύτερον - εγώ ως ερασιτέχνης στο μετρητό καλά είμαι - και όπως έλεγον και απο της 10/10, στα χρηματιστήρια υπάρχουν πάντοτε ευκαιρίαι...

Σας αφήνω προς άγραν εμπορίου. Θα τα πούμε το βράδυ και σας εύχομαι καλά κέρδη!
22/10 12:28  verdadeiro
Φιλε μου, να συμφωνησω στις τιμας, τι να κανω;;παντως τα πινακιδια αγορας που ηδη διαθετω, αλλας αναγραφουν αυτες που ηδη ανεφερα..δεν ειναι και τοσο μεγαλες οι διαφορες αλλωστε..

Τωρα για το τριημερο, ποσες μερες επιθυμειτε;;

Το trade λεγεται ετσι γιατι εχει και βραχυπροθεσμο χαρακτηρα..

Σταθερες θεσεις που αγοραζω σημερον δεν εχουν σχεσιν με τις δικες σας επιλογες..

Απλα ηθελα να σας δειξω οτι τα πραγματα δεν ειναι παντα οπως φαινονται..

Αυτη ειναι και η γοητεια των Χρηματιστηριων..

Ελπιζω να τα καταφερα..

Καλα κερδη και σε σας..

Αν μπορω λιγο καπου να βοηθησω..στην διαθεση σας

22/10 12:31  verdadeiro
Α, και κατι ακομα..

Ελπιζω να καταλαβατε οτι ομιλειτε με πραγματικον ΤΑΥΡΟ και καθολου βοδι..

Καλη επιτυχια με τις οποιες επιλογες σας, ξανα..
22/10 12:46  favlos
Τα μπλέ γράμματα θέλουν να δραπετεύσουν και να γίνουν ευρύτερα γνωστά.Σπάνια διαβάζω κάτι δεύτερη φορά.
22/10 16:18  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Λοιπόν βέπω τις 1000 ΓΤΕ μου (των 656) στα 646. Να τις ψωνίσω?
22/10 16:31  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πω, πω, το νυν τας βλέπω 642. Μήπως να πάρω τώρα?
22/10 17:12  verdadeiro
Αγαπητε Θρασυβουλε, νομιζα οτι μιλαμε σοβαρα..

Θα επρεπε και εγω στα 6.70 της ΓΤΕ να ανεκραζα[πουλαω-πουλαω;;]η στην Αλαπιδα στα 2.33 να ζητωκραυγαζω;;

Δεν τα πηρατε προφανως πισω [ουτε οι προμηθεις δεν βγαινουν ετσι..

Λοιπον το trade μας για Πεμπτη ισχυει;;

ΓΤΕ στα 6.40 και Αλαπις στα 2.29 διαθετω ηδη και πινακιδια..

Αλλα μια που εσεις ερασιτεχνης θα συμβιβαστω με τις τιμες σας 2.30 και 6.56 αντιστοιχα..

Λοιπον μενετε με τα μετρητα ανα χειρας και εγω προχωρω εις trade απο αυριον και ως Πεμπτη..

Αν αγορασατε σε οποιαδηποτε τιμη ΓΤΕ Η Αλαπις απλως ενημερωστε με..

Αλλως , απλως παρακολουθειτε απο αυριον πως γινονται τα πραγματικα και ουχι τα λεκτα απλως trading
22/10 17:47  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Xμμμ, λοιπόν κοιτάξτε. Κατα πρώτον δεν αγορασα, όπως είχα προείπει. Απλώς ήθελον να δέιξω ότι το επιτυχές εμπόριον συνισταται εκ δυο σημείων: του πωλείν ακριβότερα εκ του αγοράζειν.

Οι μετοχές που επώλησα το πρωί, πράγματι ευρισκονται εις χαμηλότερο σημείον εν κλεισίματι (πλην νομίζω της Αλαπιδος). Η διαφορά της ΓΤΕ μεταξύ πωλήσεως και κλεισίματος ειναι 14 σεντς, όπερ υπερκαλυπτειτις προμηθειες (περι το 0,80%) κ αφήνει και κερδος.

Έτσι, θα είχον αυριον περίπου 8 σεντς κέρδος έναντι υμών εαν πωλουσαμε εις την ιδίαν τιμήν.Αυτά δια το σπορ του πράγματος και δια να υπογραμμίσω ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ να κερδίσει κανείς, αναλόγως της ικανότητος στο ρεσάλτο. Αυτό είμαι βέβαιος το αντιλαμβάνεσθε κι εσεις που επίσης είσθε πεπειραμένος.

Ωστόσο ΔΕΝ ηγόρασα και παραμένω εν μετρητώ. Μάλιστα θα ήθελον να επικαλεσθώ τη μαρτυρία σας ότι το εσπέρας της Δευτέρας με ευρίσκει 90% εν μετρητώ και 10% εν Μιγ, εαν τουτο χρειασθει εν μέλλοντι χρονω.

Ειναι απολύτως δίκαιον, φίλε μου, να πληρώνεται κανείς δια το ρίσκον που αναλαμβάνει. Ετουτες οι ημέρες είναι πολύ ριψοκίνδυνες δι΄εμέ, γι'αυτό και είμαι εκτός. Σας εύχομαι, ειλικρινώς υψηλήν ανταμοιβή δια τον αναληφθέντα κινδυνο - και ομολογώ ότι αι ολιγαι δυνάμεις μου αισθάνονται καλύτερον εν μετρητώ.

Και μην ανησυχείτε, δεν προσπαθώ να σας ρίξω - εύχομαι πραγματικώς να σς πάνε καλά τα πράγματα!
22/10 21:10  verdadeiro
Oι 2 μετοχες που διαλεξατε εσεις και οχι εγω, για να μην ξεχνιομαστε αγαπητε και που προσπαθειτε να κανετε υποτιμητικο trading αν καταλαβα καλα, λογω των διεθνων συνθηκων και λοιπα, ηταν εντελως ανεπτιτυχες και αυριο κιολας θα σας το καταδειξω..

Εκτος αν μιλατε για intraday εκει δεν σας καταλαβαινω..
χθες μιλουσατε περι μαραθωνιου και εγω σας μιλουσα για κανονικο trading εντος τριημερου..

Λοιπον θα αντιπαρελθω τα εαν και εφοσον, μια που ειστε απλως με μετρητα και λιγα ΜΙΓ κατα δηλωσιν σας και θα σας καταδειξω, ακριβως με αυτα που εσεις επωλησατε πως καποιος αλλος κερδιζει χρηματα..


22/10 21:28  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ευγε φίλε μου, αλλωστε επαγγελματίας εισθε, αλίμονο να μην τα καταφέρνατε καλύτερον.

Με αφήνετε στο μετρητόν μου λοιπόν και σας ευχαριστώ. 10% ΜΙΓ και 2% Αλαπις - την είχα λησμονήσει.

23/10 11:30  verdadeiro
Λοιπον συνεχιζω το trade που για πρωτη και τελευταια φορα το κανω online για να καταδειξω οτι τα υποτιμητικα κουρσαρικα καλο ειναι να μενουν στο γυαλο τους και στα μετρητα τους, οταν προκειται για bullmarket..


Η ΓΤΕ εφυγε και εγινε ρευστο στα 5.76 ακριβως στην τεχνικη κοντρα περξ των 7 ,αφου πρεπει να συνυπολογισουμε και το δικαιωμα του 1.20 που θα μας ελθει στις 29..

Αν τα πουλησουμε απλως στα λεφτα του[με την σημερινη ανοδο μπορουμε περισσοτερο λιγο νομιζω] θα εχουμε συνολο πωλησης 5.76+1.20=6.96

κερδος πανω απο 8% απο αυτα που ο συμπαθης Θρασυβουλος με τους φοβους εξ Εσπεριας ειχε την καλοσυνη να μας πουλησει χθες..


Οσο για την αγορα μου στην Αλαπις ,που παλι ο συμπαθης μας παρεδωσε στα 2.29...ε, δεν παμε και ασχημα ετσι;;

Στοχος η αντισταση του 2.37 κερδος 4% ο τοκος μιας ολοκληρης χρονιας, μεχρι Πεμπτη θα μας κανει την χαρη..

Ευχαριστουμε και εδω Θρασυβουλε και ευχομαι τα...μετρητα σας να σας χρησιμευσαν περισσοτερο..

Αυτα, απο ενα επαγγελματια..


Ευχαριστω πολυ
07/06 16:31  ...................
Που ειστε, σας χασαμε!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
59 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις