Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Μονήρεις κορασίδαι
1342 αναγνώστες
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008
19:46

Εκάστην φοράν που υπάγω εις τα μπουζούκια, μοι προξενεί μεγάλην εντύπωσιν η ύπαρξις ομάδων μονήρων κορασίδων. Ολίγον οξύμωρον το σχήμα, αλλά ασφαλώς αντιλαμβάνεσθαι, κορασίδων άνευ παίδων εννοώ. Είναι έν εκ των γεγονότων που με απασχολεί εν Ελλάδι. Ιδία ότε επισκεπτομαι τα πολιτιστικά αυτά κέντρα επ'ολίγον εις το βάρ και άνευ τραπέζης. Τούτο είναι μεν καλόν δι' ημάς τους εκ πεποιθήσεως θηρευτάς, ωστόσο με ανησυχεί. Το σύστημα πάσχει ως προς την αναπαραγωγήν του. Διατι, τόσες μονήρεις κορασίδαι? Διατί οι έλληνες παίδες έχουν τέτοια μανία με τον εαυτόν τους (πώς αλλιώς να το εξηγήσεις), που λέγει και ο άρτι επανακάμψας Σπάρτης (ως Σπάρτης επανακάμψας εννοώ)? Η φύσις, να μην τα ξαναλέω, απεχθάνεται το κενόν. Και αι κορασίδαι που οι ημέτεροι πάιδες αφήνουν μονήρεις, ασφαλώς και θα ψάξουν να ευρούν άλλην αγγκαλιά. Δε φθάνει ένας Καλοχαιρέτας δια πάσας - και δεν του ταιριάζουν και όλες εδώ που τα λέμε. Η φύσις Κύριοι, όσα και θεωρητικά καπίστρια να προσπαθήσωμεν να της φορέσωμεν, πάντα ευρίσκει τον τρόπον να κάμει το ιδικόν της. Ιδία εναντίον όσων βάσει της μίας ή της άλλης ιδεοληψίας την αγνοούν.  Ισχύει και δια τα χρηματιστηριακά ασφαλως.

Τα λέγω αυτά αφενός διότι είδον ενωρίτερον οικογενειακή γνωστή περί τα 30 τρυφερώς περιπτυσσομένην Μαροκινής καταγωγής παίδαν. Και αφετέρου διότι, ως παρατηρητήν του παραδόξου και του στατιστικώς απιθάνου εκ πεποιθήσεως, εσκέφθην ότι μια παρομοία κίνησις προ 49 ετών καταλήγει εις την εκλογήν της Τρίτης μεταξύ του Βαράκ Χουσεϊν Οβαμα νεωτέρου και του Ιωάννου Μακ Κεην.

Εκ των μικρών αρχών τα μεγάλα λοιπόν. Φαίνεται σήμερον απολύτως βέβαιον ότι θα επικρατήσει ο Βαρακ Χουσεϊν Οβάμα ο νεώτερος. αλλά ό,τι και να γίνει, καλόν είναι να συγκρατήσουν οι παρ' ημίν διαπρύσιοι κήρυκες της καταστροφής των ελευθέρων κοινωνιών ότι η Αμερική είναι η χώρα όπου παις τις ονόματι Χουσεϊν δύναται, ουχί μονον να συγκεντρώνει απίστευτα χρηματικά ποσά δια να χρηματοδοτήσει την εκστρατείαν του, αλλά και  να διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα και δι'αυτού την πρωτοκαθεδρίαν του κόσμου. Δε θα ειπώ ότι μου αρέσει, διότι δι'εμέ τα ονόματα και αι λέξεις έχουν μεγάλην σημασίαν (κι ας λέει ο swear), αλλά ας μας ειπούν οι προοδευτικάριοι που θέλουν να διαλύσουν και ό,τι έχει απομείνει εκ του πολιτισμού μας (ελληνορωμαϊκής καταγωγής) εάν θα ηδύνατο τις ονόματι Ιωάννης να γενεί ηγέτης μουσουλμανικής χώρας. Τι να λέμε τώρα. Καλλίτερο ανέκδοτο και από το φιλελεύθερος κομμουνιστής. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα βλέπουν όσοι δεν έχουν παρωπίδας.

Ισλάμ σημαινει ως γνωστόν υποταγή, και δεν υπέταξε τον μισόν κόσμον μονον δια της σπάθης, αλλά και δια της δημογραφίας. Είναι ίσως ενδιαφέρον ότι ελληνιστί μύκης σημαίνει η λαβή της σπάθης, αλλά και το ανδρικόν όργανον (εξ ου και Μυκήναι βεβαίως). Ούτω πώς ο μακαριστός Βαράκ Χουσεϊν Οβάμα ο πρεσβύτερος, μίαν εσπέραν του παρελθόντος αιώνος ουχί δια της σπάθης, αλλά δια της σποράς ήνοιξε την οδόν ώστε έθνος 300 εκατομυρίων ατόμων φερόντων ονόματα  ενός πολιτισμού να είναι έτοιμο να εκλέξει ως κυβερνήτην του άνδρα ονοματι ετέρου. Δεν σας νοιάζει και δε βλέπετε να έχει σχέσιν θα μου πείτε. Ίσως και το ευρίσκετε και ολίγον οπισθοδρομικόν, εάν όχι άσχετον και αντιδραστικόν. Δε βλέπετε ή σας έχουν πείσει ότι δεν υπάρχει? Αυτοματικός συνειρμός όλο το προηγούμενον και άνευ ετέρας σημασίας, αλλά ας μείνει  τούτο: η Ιστορία κλώθεται και αρχίζει να γράφεται εις απίθανα μέρη, ενώ ημείς περί άλλα τυρβάζωμεν. Και ότι μικρά, και φαινομένικώς αδιάφορα γεγονότα φέρουν ενίοτε κατακλυσμικάς συνεπείας αργότερον.

Ας σημειώσω λόγω εξόδου τούτο το τελευταίον: αι μονήρεις κορασίδαι γράφουν πλέον Ιστορία. Την επομένην Τρίτην και κάθε ημέραν.  Αι μονήρεις που αντιλαμβάνονται την μοίραν που τους επιφυλασσουν οι φιλαυτοι ξερόλες παίδες και παύουν να είναι μονήρεις. Όπως βεβάιως και οι παίδες που μη ανεχόμενοι τα ενίοτε υπερβολικά νάζια των γηγενών κορασίδων ευρίσκουν παρηγορίαν αλλαχού (το προσθέτω κατόπιν διαμαρτυρίας φίλου). Ετοιμασθέιτε, με 15% του πληθυσμού ήδη αλλοδαπούς, αργά ή γρήγορα θα τα ειδούμε και εις την αυλήν μας. Μακάρι μονον να είναι ελληνόπιστα τα διγενή παιδία.

 

 

 

Σχόλια

02/11 09:09  favlos
Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν γκρούπ απο αλλοδαπά...αλλά τελικά ήταν ομάδες μονήρων κορασίδων.

Η αντροπαρέα λέει ότι οι Ελλ(ε)ηνίδες είναι απαιτητικές κι έτσι μένουν μόνες, περιμένοντας τον καλύτερο χορηγό...

Δεν ξέρω τι λένε οι γυναίκες...τη μία πλευρά αφουγκράζομαι...:)
02/11 10:23  Swearengen
Θρασύβουλε, κάπως έτσι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Το "έτσι", συνίσταται στη συμφωνία μας ότι κανένα Ισλαμικό έθνος δεν θα δεχόταν ως ηγέτη του -ή έστω επίδοξο- έναν χριστιανό. Σωστό. Αλλά τούτο δεν αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα των μουσουλμανικών εθνοτήτων. Σάμπως θα δέχονταν ποτέ οι Ισραηλίτες έναν χριστιανό ή έναν μουσουλμάνο για ηγέτη τους ? Οι Κινέζοι ? Οι Ιάπωνες ? Οι Δανοί για βασιλιά τους ένα ...σκούρο παιδί ? Εμείς, για πρωθυπουργό τον Οδυσσέα Τσενάϊ ? Χλωμόν, έως κάτωχρον. Έπειτα, είναι και το άλλο : Η μακραίωνη πορεία του αμερικανικού έθνους προς την πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωση των αφροαμερικανικών στοιχείων ως "κανονικών" πολιτών (διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη), εμπεριέχει το στοιχείο της εξιλέωσης, για το έγκλημα της Δουλείας, το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διαπράξει άνθρωπος σε βάρος ανθρώπου. "Alterius non sit qui suus esse potest" (Nα μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο που ανήκει στον εαυτό του, να γίνει κτήμα κανενός). Το μελανότερο στίγμα στην Αμερικανική Ιστορία είναι ο θεσμός της δουλείας. Το υποσυνείδητο των Αμερικανών βαρύνεται -ακόμη- με αυτό το έγκλημα, τόσο όσο βαρύνεται η συνείδηση του σύγχρονου Γερμανού με την κτηνωδία του εθνικοσοσιαλισμού. Δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι Αμερικανοί ΘΕΛΟΥΝ πράγματι να εξιλεωθούν. Η πραγματική εικόνα του μέσου πολίτη των νότιων πολιτειών, απέχει παρασάγγας από τις καλοκάγαθες-σκανδαλιάρικες φιγούρες του Μπο και του Λιούκ στους Dukes of Hazzard (αλήθεια, θυμάστε την αδελφή τους, τη Νταίζη, κατά κόσμον Barbara Bach? Σοβαρά περίπτωσις (και δεν εννοώ σαν την Ευπρο). O μέσος βλάχος Αμερικάνος WASP του Νότου, αδυνατεί ακόμη και σήμερα να χωνέψει την ήττα του από τον Βορρά, ονειρεύεται την επίσημη ανάρτηση της σημαίας του Νότου στα κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών της κωμόπολής του και -σε κάποιες περιπτώσεις- δεν θα έλεγε όχι στην παρακολούθηση, εάν όχι συμμετοχή σ' ένα ωραίο λυντσαρισματάκι κανενός φουκαρά αραπά, στον ψηλότερο πλάτανο. ΚΚΚ style, με κουκούλες, φωτιές κλπ. Όσο για τον ίδιο τον Μπ
02/11 10:23  Swearengen
Όσο για τον ίδιο τον Μπάρακ και τον κάθε Μπάρακ, η ύπαρξή του θυμίζει υποσυνείδητα στους λευκούς, ποιός είχε και μάλλον θα έχει για πάντα το πάνω χέρι. Μιγάς είναι Μπάρακ, δεν είναι μαύρος. Μιγάς σημαίνει, ότι η προ-γιαγιά του "έκατσε" θέλοντας ή μη (μάλλον "μη") στον "Μάσα" με τις ψηλές μπότες. Κτήμα του Μάσα η γιαγιά, κτήμα και τα μιγάκια της. "-Να το θυμάσαι αυτό, boy, ακόμη κι αν τώρα σε ψηφίσω. Boy." "-Θα το θυμάμαι Μάσα. Ψήφισέ με όμως και θα κάνω ότι ξέχασα από πού με έφερες, πώς με έφερες, τί με έκανες και πώς με βλέπεις...".
02/11 15:23  epidoxos
Ευστοχος φιλε περι των μονηρων κορασιδων..
Αν και μπουζουκοβιος δεν υπηρξα ποτε..3-4 φορες εχω παει σε πιστες απλως προσκεκλημενος φιλων που ειχαν την ατυχη κατε εμε ιδεα να εορτασουν μετα μπουζουκιων και λοιπων σκυλαδων..το θεαμα των μονηρων κορασιδων να χορευουν στις πιστες αλλα και στα clubs μεταξυ τους σε μεγαλες γυναικοπαρεες με κεφι και μπριο μου φαινεται το λιγοτερο γελοιο...αλλο ενα δειγμα της ελληνικης παθογενειας...βεντετισμος+μαλακια+αγαμια σε ενα...δειγματα μιας συμπλεγματικης και ανασφαλους συμπεριφορας μιας γενιας (στην οποια ατυχως ανηκω και εγω) που γυρω απο την διασκεδαση και τον ερωτα δε ξερει κυριολεκτικα που πανε τα 4!

ΥΓ Τη cyndi που την ανασυρατε..δε μου αρεσε ποτε..το μεγαλυτερο μπαζο των 80ς
02/11 19:23  Σάρισα
Αυτα συζητιουνται στις παρεες χρονια, αλλα ποιος ακουει και ποιος πραττει. Μολις χυες ειχα συζητηση με φιλο απο Ελλαδα και το θεμα κατεληξε εκει. Η κατασταση παει απο το κακο στο χειροτερο. Γυναικοπαρεες, αντροπαρεες, ελλειψη επικοινωνιας, τα ειχα διαγνωσει εδω και χρονια, με τον επαναπατρισμο μου επειτα απο χρονια στο εξωτερικο.

Αλλοι με ελεγαν υπερβολικο, αλλοι περιεργο, αλλοι ακοινωνητο. Τελικα το προβλημα βγηκε στην επιφανεια. Αλλωστε κυκλοφορει και μακροσκελες αρθρο στα ελληνικα πανεπιστημια με τιτλο 'ποιος γ.μει σε αυτη τη χωρα', δεν το εχω προχειρο, αλλα περιγραφει με γλαφυροτητα την κατασταση.

Ακριβως οπως τα λες, τα παντα ειναι θεμα προσφορας και ζητησης, οι λυσεις βρισκονται παντα. Να εισαι επισης σιγουρος οτι οι τελικοι κερδισμενοι στο θεμα ειναι οι αντρες λογω πεπερασμενης αναπαραγωγικης ικανοτητας του γυναικειου φυλου.

Η ανισορροπια που υπαρχει στο συγκεκριμενο θεμα στην Ελλαδα, ανατρεπεται και μαλιστα στον αντιθετο βαθμο εδω. Σπανια θα δεις Ελληνα μονο του, η διαδικασια οχι σεξ αλλα συναψης σχεσης ειναι τοσο απλη οσο μαλλον επρεπε να ειναι, σαν να παιρνεις το πρωινο σου δηλαδη. Μου αρεσεις σου αρεσω , απλα τα πραγματα. Εμεις τα καναμε δυσκολα στην Ελλαδα, με τους κομπλεξισμους και την προσμονη του ιπποτη με το λευκο αλογο(στη θεση της λεξης ιπποτης μπορεις να βαλεις εφοπλιστης, καλλιτεχνης κακιας ωρας, μεγαλοεπιχειρηματιας κτλ). Εκει οι οποιες αναστολες παυουν να υφιστανται.

Οσο για το αν ειναι ελληνοπιστα τα διγενη παιδια, να εισαι σιγουρος οτι αυτο με τους Ελληνες ειναι κανονας και οχι εξαιρεση. Και με βαση οσα παραδειγματα εχω, τα παιδια λατρευουν την Ελλαδα περισσοτερο και απο τα 'βερα' ελληνοπουλα.
02/11 19:30  Σάρισα
Δηλωνω δε οτι εδω και μια εξαετια απεχω απο το σπορ ενασχολησης με ημεδαπη. Δεν μπαινω καν στη διαδικασια, οχι φλερτ, ουτε καν προσεγγισης. Δεν εχει νοημα πλεον. Ειναι ασκοπος χρονος, σπαταλη πολυτιμου ψυχικου και υλικου κεφαλαιου. Το αφηνω σε περισσοτερο υπομονετικους-ικανους.

Δεν μπορω να συνεννοηθω, δεν βρισκω ακρη, αρα ποιος ο λογος? Δεν πιστευω σε καμμια περιπτωση στο 'παπουτσι απο τον τοπο σου'. Αντιθετα πιστευω οτι τα ανοιχτα συνορα θα φερουν την ισορροπια ξανα στα ελληνικα πραγματα. Ο εχων παραλογες απαιτησεις θα βρει τη θεση που του/της αξιζει στο ραφι, στη δε υπερπροσφορα ανδρικου πληθυσμου που δεν ανταποκρινεται αντιστοιχη γυναικεια ζητηση, η μονη λυση ειναι αυτη που προτεινει και η οικονομια για να χαμηλωσουν οι τιμες και ο πληθωρισμος. Αθροες εισαγωγες ! ;)
02/11 21:25  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρεται παίδες. Χαίρομαι που συμφωνουμε περί του προβλήματος. Το σύστημα "ελληνισμός" έχει πρφανές προβλημα αναπαραγωγής, το οποίον είναι κατα΄βάσιν αξιακόν.

Αδαμάντιε, είμαι ολίγον δυσανεκτικός ως προς τη μυθολογία περί των μαυρων εν Αμερική. Και ημείς λαός σκάβων υπήρξαμε επί αιώνας, ας υπενθυμίσω. Αλλά τους ιδικούς μας δυνάστας φάινεται ότι η σύγχρονος προοδευτουριά τους δκαιολογεί πλήρως, ίσως επείδη δεν ήσαν του ιδικού μας πολιτισμού που με τόση μανία μάχεται. Ασφαλώς και είμαι πάντοτε συμπαθών ως προς τους σκλάβους, υπενθυμίζω ωστόσο ότι ιδία οι αφροαμερικανοί σκλαβοι εσκλαβώθησαν το πρώτον υπό αφρικανών δουλεμπόρων που κατόπιν τους επώλησαν εις τους λευκούς. Ας μην υποκύπτουμε εις εύκολα ερμηνευτικά σχήματα λοιπόν!
03/11 12:44  zyzzx
Μαλλον θα πταιει το μαυρο της ψυχης των αλλων υποψηφιων,και επιπλεον, το μαυρο παρον και το μαυρο μελλον.
Μπρος σε τρια απταιστα μαυρα, ωχρια ο μισομαυρος Ομπαμα!
Εξ'αλλου το χωνευτηρι της Αμερικης δεν μασαει!
Το προβλημα ομως ειναι πραγματικοτητα γυρω μας.
Και εδω δεν ειναι Αμερικη.
Εδω ειναι Βαλκανια!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
14 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις