Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Φοβού τους Δαναούς?
1143 αναγνώστες
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008
22:24

Ανέγνωσα σήμερον με ιδιαιτέρα χαράν την μαζικήν επιστροφήν των Ελλήνων εις το χρηματιστήριόν μας. Και τούτο διότι φαίνεται εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον ότι επέτυχαν λίαν καλήν είσοδον. Κάτι ιδιατέρως ασύνηθες εις το διάβα των ετών και το λέγω τούτο μετά λόγου γνώσεως δίοτι είναι ένα εκ των χαρακτηριστικών που παρακολουθώ στενώς ως γνωστόν. Είναι το όνειρόν μου να πάρουν επιτέλους οι Έλληνες εις τας χείρας τους τας εταιρείας μας. Και ετούτη εφάνη πολλοίς προφανώς λίαν καλή ευκαιρία και δικαίως.

 

Δεν κρύπτω ωστόσο τον προβληματισμόν μου δια το τι δυνατόν να σημαίνει η επιστροφή αυτή. Ας εξηγήσω. Επέρυσι τέτοιον καιρόν, μοι ειχε εκπλήξει τα μάλα η πώλησις της Citi αντι πινακίου φακής. Δηλάδή, δια να είμαι ειλικρινής, δε με είχε εκπλήξει η πώλησις, η αγορά με είχε εκπλήξει. Πώς ήτο δυνατόν να πωλεί κοψοχρονιά  η Νέα Υόρκη και να αγοράζουν αι σκηναί της ερήμου? Φίλος μου το έθεσε ωμότερον: "θες να ειπεις ότι σου κακοφαίνεται που πωλουν οι Εβραίοι και αγοράζουν οι Άραβες?". Εγώ βεβάιως αντισημίτης δεν είμαι, κάθε άλλο, δηλώνω μελετητής και θαυμαστής των σημιτικών πολιτισμών και τον επέπληξα παραχρήμα δια το μη πολιτικώς ορθόν της προτάσεως αυτής. Αλλά να είμαι ειλικρινής, έχων ζήσει επι έτη εις τα σχετικά περιβάλλοντα, και γνωρίζων τι καπνό φουμάρουν οι έχοντες και κατέχοντες τας πολλάς μετοχάς, ναι, εξέλαβον το γεγονός ως σημείον ότι η κρίσις δεν ετελείωσε.  Εις την πραγματικοτητα βεβαιως η κρίσις είχε μολις αρχίσει τότε.

Ούτω πώς τον Οκτώβριον, ως φαίνεται, επώλη η Νέα Υόρκη και το Λονδίνον και ηγόραζαν αι Αθήναι και βεβαιως τα Ιωάννινα. Ενδιαφέρον και ενδεικτικόν της πίστεως που έχουμε εις τον εαυτόν μας. Αλλά και ζήτημα προς προβληματισμόν. Διότι ο μεν Ιωαννίνων, αρίστως πράξας ηγόρασε την καλή μου ΕΤΕ και επεβεβάιωσε τον εθνικόν ρόλον της Εκκλησίας μας εις τα δυσκολα. Βγάζοντας βεβαιως και το λογιστικόν κατιτίς του και πραγματικώς εύγε του. Αλλά αυτοί που του την επώλουν ίσως δεν είναι βλακωδέστεροι ενός καλογήρου, ακόμη και εάν τούτος είναι επίσκοπος και δή Άγιος Ιωαννίνων. Τούτο λοιπόν με προβληματίζει ως προς την πορείαν και το βάθος της κρίσεως (ουχί όμως ιδιατέρως ως προς την τύχην της επενδύσεως του Θεοκλήτου που έχει τη δυνατότητα να διακρατήσει άνευ παραπόνων, επί έτη και έτη, εν ειρήνη που λέμε).

Τι σημαίνει αυτό δια τα βραχυπρόθεσμα? Ενδεχομένως τίποτε. Μη λησμονείτε ότι εντός μεγάλων Άρκτων δυνατόν να υπάρξουν ιλιγγιώδεις ανωφέρειαι, αλλά εν τέλει τα χαμηλα πάντοτε δοκιμάζονται προ της ενάρξεως νεας ταυρώδους εποχής.  Άλλωστε και εγώ ηγόρασα κάτι ολίγα ψιλά δια πολύ πολύ μακροχρόνια διακράτησιν εις το "Κοστούμι fund" και θα ειδούμε πώς θα πάει. Αλλά κάτι δεν μου κολλάει εις την όλη εικόνα. Ο Βιργίλιος καλώς έβαλε τον Λαοκόοντα να κραυγάζει "Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes" τουτέστιν, "ότι και εάν είναι, φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας". Τον Λαόκόοντα ως γνωστόν, ο λαός δεν τον ήκουσε, και τον έφαγαν οι μαύροι όφεις. Οπότε ας διευκρινήσω ότι ασφαλως και δεν έχω ιδέα δια το τι θα γίνει, απλώς παραμένω προσεκτικος και εν αναμονήι καλλιτερων καιρών ως προς την τοποθέτησιν των κυρίως κεφαλαιων.

Καθώς δε είδον ότι η ανάθεσις του τεραστίας επιρροής και δυνάμεως ρόλου του προσωπάρχου (κατι σαν τον ιδικόν μας παλαιον Αυλάρχη), εις τον Ραμ Ημμανουελ, υπό του νέου Προέδρου Οβάμα,προεξένησε εκ νέου αντισημιτικά σχόλια ας ειπώ απλώς ότι όσοι έχουν ιδέα εκ του Ιλιννοΐ, γνωρίζουν λίαν καλώς ότι ο άνθρωπος είναι πράγματι ταλαντον. Ας μην βλέπωμεν λοιπόν απαραιτήτως παντου συνομωσίας. Άλλωστε ας μην λησμονούμε ότι οι Έλληνες ήσαν που είχαν σχεδόν τα πάντα και εφτασαν να μην ακούγεται η γλωσσα τους παρά μονον υπό "γραφικών" καλουμένων, ενώ αν μη τι άλλο οι ακολουθούντες την εβραΐκήν θρησκείαν κατάφεραν εκ του σχεδόν μηδενός και την γλωσσαν τους να αναγεννήσουν και να επιτύχουν εις πλείονας τομείς. Η επιτυχία θα πρέπει κάποτε και εν Ελλάδι να μη θεωρείται αιτία φθόνου, αλλά αμιλλας. Μακάρι να ημπορούσαμε κι εμείς, αλλά μας έχει φάει ο κανιβαλισμός, η ενδοσκόπησις και η μανία κατά της κληρονομίας μας.

 

Αλλά τέλος πάντων, εμένα η καρδία μου πάλεται περι τα ελληνικά και την Ελλάδαν και καθώς προχθές επήγα να ειδώ τα ανίψια μου να τερματίζουν εις τους αγώνας του Μαραθωνίου εν Καλλιμαρμάρω Σταδίω, επήρα αυτήν την φωτογραφία πλαταγιζουσών σημαιών την οποίαν και αφιερώνω υμίν.

 

Την φοβούμαι ολίγον την είσοδον τους αυτήν των Δαναών ως οιωνόν, αλλά, εις το κάτω κάτω της γραφής, καλλίτερα να είναι εις χείρας μας αι εταιρείαι μας. Όπερ και εάν ακόμη είναι πρόωρος η είσοδος, ουδέν κακόν αμιγές καλου. Ίσα ίσα, δι'εμέ που είμαι μακροπροθέσμως ταυρώδης, καίτοι το νύν σκεπτικός, καλλίτερα αφεντικά εις τον τόπον μας, και ας πωλεί η Νέα Υόρκη εις τα Γιάννενα.

Δεν έβγαλαν και ολίγους καλούς εμπόρους τα Γιάννενα, (καποτε) πρώτα στ'αρματα, τα γρόσια και τα γράμματα. Αρκεί να ενθυμηθούν την παλαιά των δόξαν. 

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ
Σχόλια

10/11 22:53  Goldmine
Άρωμα, αίσθημα,χρώμα και φρόνημα ελληνικά!
Εύγε σας. 5*

10/11 23:01  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γειά σας Γολδ, πώς είσθε? Σας ήρεσε η φωτό? Ας υπάγω προς ένα τερψιλαρύγγιον και τα λέμε μετά!
10/11 23:09  Goldmine
Η πιο αυθεντική και πιστοποιημένη

φωτογραφία που έχετε αναρτήσει εν τω

μπλογκίω σας!

Απόσταγμα από το 1870 το τερψιλαρρύγγιον!
10/11 23:15  Δόκτωρ Βασίλειος
Τα ίδια είδα κι εγώ και προβληματίστηκα. Πόσοι από εμάς δε θυμούνται άραγε τον Νίκο Σαμοϊλη να ζητωκραυγάζει το καλοκαίρι του 1999: "επιτέλους το χρηματιστήριο στα χέρια των Ελλήνων, που έρχονται για να μείνουν..."
10/11 23:22  evie
5* ωραία η φωτό και το κείμενο!
10/11 23:46  Nantia42
Καλησπερα !
Tα ελληνοχριστιανικα μ αρεσουν ...
Και αι σκηναι της ερημου ...
11/11 00:47  epidoxos
Αχ ωρε θρασσακο...
εχετε ποτε ποτε κατι κολληματα με τις Σοβιετιες και τις προοδευτουριες που μου αναβουν λιγο τα λαμπακια αλλα γραφετε και κατι αρθρα οπως αυτο που με κανουν να αναφωνω: ...σας παω ωρε μπαγασα !
11/11 02:17  Σάρισα
τους αγωνιστικους μου χαιρετισμους. Δυστυχως εχω παρα πολλα να γραψω , οι εξελιξεις παρα πολλες, αλλα δεν εχω το χρονο πλεον. Ουτε για υπνο. και μετα σου λενε ειναι ασχημα να σαι δημοσιος υπαλληλος..
11/11 05:50  EASY RIDER ( GARV )
5* πρωινα και φρεσκα φιλτατε .
11/11 10:02  freeagle
Ωραίον το άρθρο … και η προσοχή που μας εφιστάτε …
11/11 16:33  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χμμ, κακός οιωνός, τωόντι. Για να ειδούμε θα περάσει επιτυχώς την επαναδοκιμασία η Αμερική?
11/11 16:40  jgeo.gr
καλησπερα. Τα λεγαμε τον προηγουμενο Γεναρη. Δεν ειναι δυνατον να αγοράζουν οι σχιστοματηδες και οι μελαμψοι με 30$ την CITI. Τους δίνουν παλτο να φορέσουν! Τελικα οι αντιδεικτες λειτουργουν καλυτερα απο όλα.
11/11 16:44  mc
Τι έγινε Γεωργίου; Βαρέθηκες το παλιό nick; Ή κρύβεσαι από τους λονγκάκηδες της wmt;
11/11 16:46  Polydeukis
Καλησπέρα και σε εσάς

Πολύ ύποπτη η σημερινή συνεδρίαση...

Έχω την εντύπωση ότι θέλουν κάτι να μας δείξουν για να τσιμπήσουμε.
11/11 16:50  jgeorgiou
ηταν σημα για μυημένους. Βρες μου 1 απο τις χιλλιαδες που να ειναι ποιο ψηλα απο τοτε mc.
11/11 16:53  mc
Έπεσες στην περίπτωση τότε. Έβαλα στο pc να δω αποδόσεις καλύτερες της WMT και μου έβγαλε ένα "χαχα, ο Γεωργίου ε;"
11/11 16:54  jgeorgiou
Παντως όσες μαιμουδες και να πεταγαν βελακια , τοσο τυχαιρες μπορουσαν να ηταν?
11/11 16:56  mc
10 πίθηκοι με 50 βελάκια ο καθένας και πάλι ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
19 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις