Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


H μωρία των τραπεζιτών
1762 αναγνώστες
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008
00:24

Είναι τωόντι απίστευτον αυτό που συμβαίνει. Μια νέα γενεά ραντιερηδων γεννάται με τα απίστευτα που κάμνουν οι Έλληνες τραπεζίται. Ήδη τα επιτόκια προθεσμιακών είναι άνω του 7% δια πολλούς. Και ενώ μεν 7% λίγο κάτω ή και άνω ελάμβάναμε και ενωρίτερον το έτος, σήμερον η διαφορά με το βασικόν επιτόκιον της ΕΚΤ που έχει εν τω μεταξύ κοπεί κατά πολύ, αλλα και τον πληθωρισμόν που πίπτει δραματικώς, είναι τεραστία. Με 7%, δηλαδή κοντά εις το 6,5% καθαρό εις το χέρι, ποίος θα επενδύσει και δια να βγάλει τι εν τω μέσω αβεβαιότητος? Εδώ και να καταναλώσουμε το σκεπτομεθα. Μοναχοί τους βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους, αλλά πολύ φοβούμαι και τα ιδικά μας.

 

Αυτό, για να λέμε την αλήθεια είναι ακριβώς το νόημα της παγίδος ρευστότητος. Μετρητό υπάρχει άφθονο, αλλά ολοι κρατούν τα μετρητά επειδή αυτό συμφέρει και η πραγματική οικονομία υποφέρει. Και μονον ο πληθωρισμός δυνατόν να μας σώσει εκ περαιτέρω περιπλοκών, όσον και εάν ακουγεται αστείον. Αλλά για να ξαναπάμε εις τας τράπεζας.

 

Από τη μία στεγνωνουν την αγορά εκ ρευστού, από την άλλη δεν δανειοδοτούν. Ούτω πώς οδηγούν πολλους πολλούς επιχειρηματίας και νοικοκυριά εις στάσιν ή περιορισμόν πληρωμών. Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, αρκετοί τομείς υφίστανται την πίεσιν με την καταρρευσιν αγοραπωλησιών ή εμπορίου κι έτσι αυτό που κατορθώνουν είναι να  αυξάνουν - προσεχώς- τας ιδικάς τους ζημίας. Ειδικώς εις τα εμπραγματα δάνεια λχ των ακινήτων ή τα επιχειρηματικά προς μεσαίας επιχειρήσεις (τύπου ΟΕ) όπου η στάσις κάθε παροχής πραγματικού δανεισμού εντός των τελευταίων μηνών  του 2008 αναποφευκτως θα δημιουργήσει πίεσιν τιμών, και ενδεχομένως σκάσιμο μετά κρότου εμπραγμάτων δανείων. Χαμός. Μόνον εις οργανισμός θα εδύνατο να έχει ηλιθιοτέραν συμπεριφοράν: μα το αθάνατον (όρα: ημιθανές) ελληνικόν δημοσιον ασφαλώς.

Ό,τι και να μας λέγουν και να μας κατηγορουν επί κινδυνολογία, οι αριθμοί, ΑΠΛώΣ δε βγαίνουν. Θέλω λέτε εγώ να ειδώ την χώραν μου να κηρύττει κάποιας μορφής στάσιν πληρωμών? Όχι βεβαίως και το απεύχομαι, όπως απευχόμην και επέρυσι την μεγάλην Άρκτον. Αλλά επειδή όι αριθμοί λέγουν άλλα, δεν έχω χρέος να το συζητώ και να το έχω κατά νου? Μακάρι να μη γίνει ποτέ. Αλλά μονον τον Απρίλιο, καθ'α αναγιγνώσκω, κάνει να δανεισθεί το αδηφάγον τέρας που κατασπαταλά τους πόρους της χώρας και του γένους πάνω από 12 δις Ευρώ δι' αναχρηματοδότησιν χρέους (ορα: κερατιάτικα εκ του παρελθόντος). Αν δεν έχει αλλάξει η κατάστασις ενταυθα και διεθνώς, που θα τα ευρεί? Θα τρέξουν οι αλλοδαποί να το χρηματοδοτήσουν ώστε τι? Να καίονται καλλίτερον αι Αθήναι? Ή επειδή η προοδευτουριά έσπευσε να αναρτήσει επί της Ακροπόλεως των Αθηνών πανώ που ολίγα μονον ελληνικά γράμματα είχε (τα άλλα ήσαν διεθνή)?

Ακούω λοιπόν ότι θα καταφύγει εις την γνωστήν λύσιν της αλήστου μνήμης Οικουμενικής: έντοκα γραμμάτια. Ωχ, ωχ, ωχ, από τη μία οι τράπεζες, από την άλλη οι λαϊκοί ηγέται των κομματικών στρατών κατοχής να δίδουν "καλά επιτόκια με την εγγύησιν του ελληνικού δημοσίου", εκεί να ειδείτε σπάνιδα μετρητού του χρόνου.

 

Μακάρι να μη γίνουν έτσι τα πράγματα και να στρέψει το πράγμα συντόμως. Αλλά δια να γίνει αυτό πρέπει το συντομότερον να καταννοήσουν και οι τραπεζίτες και οι ελέγχοντες το δημοσιον την μωρίαν τους. Δια την προοδευτουρια βεβαίως, δεν έχω αυταπάτας.

 

ΥΓ Εν Ουγγαρία λοιπόν όπου το ΔΝΤ έδωσε χρηματοδότησιν, μετά την (τινι τρόπω) στάσιν πληρωμών, σώζον το κράτος εκ της πλήρους στάσεως πληρωμών και της χρεοκοπίας, η κυβέρνησις "αναγκαστηκε" να δεχθεί πάγωμα των ονομαστικών μισθων του δημοσιου και κατάργησιν του 13ου μισθου. Τα λέγω να τα έχουν υπ'όψιν τους οι "αγωνισταί" του δημοσίου που επισπεύδουν τα ιδικά μας.

ΥΓ2 Έλεγον επέρυσι την νύκταν των εκλογών ότι θα αγοράσω κρατικόχαρτα διότι ο Αλογο το πάει προς αποκρατικοποίησιν. Και ότε εχέφρων άνθρωπος ακούει αποκρατικοποίησιν οργανισμών, παύσιν δηλαδή της κατασπαταλήσεως δημοσίου χρήματος (εξ ορισμού ότε είναι "δημοσιοι", τουτέστιν υπό κατοχήν παρά των κηφήνων και πλιατσικολόγων με τα λευκά κολλάρα) ασφαλώς και αγοράζει με προοπτικήν κέρδους. Και τούτο πράγματι εβγήκε κερδοφόρον επί πολύ και μάλιστα αρκετά μετά αφ'ότου επώλησα. Τώρα ακούω ότι οι τράπεζες θα κρατικοποιηθούν, εν μέρει έστω, και δη εις την ονομαστικήν τους τιμήν. Έως ότου αυτό είτε γίνει, είτε διευκρινισθεί ότι δε θα γίνει, ουδείς εχέφρων άνθρωπος (τουλάχιστον του εξωτερικού, διότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε) νομίζω ότι πρόκειται να δεχθεί να αγοράσει εις τιμήν μεγαλυτέραν εξ αυτής που προβλέπεται να αγοράσει άλλος μετά ολίγον καιρόν. Το νόημα εν αγοραίς είναι να αγοράζεις εταιρείας χαμηλοτερα και να πωλείς υψηλότερα, ουχι να αγοράζεις υψηλοτερα και μετά να κρατικοποιούνται. Κρατικοποίησις (έστω προσωρινή, έστω και εάν προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σχεδόν αναποφευκτη) σημαίνει καταστροφή κεφαλαίου και πλούτου. 

Απλούν είναι και ο νοών νοείτω.

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΦΑ ΓΔ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΜΑΡΦΒ ΠΕΙΡ
Σχόλια

22/12 07:41  nhad
Χαίρε Θρας,

Είναι πάντως αστείον το ότι το ΔΝΤ το οποίον ανέκαθεν ήτο ο θεματοφύλαξ της δημοσιονομικής συσφίξεως, συνιστά χαλαράν πολιτικήν εις τας κυβερνήσεις ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η ύφεσις. Εξαιρούνται βεβαίως όσαι θα προστρέξουν εις τας αγκάλας του.
Φευ, η ειδική μας κυβέρνησις ανεκοίνωσεν το μεγαλύτερον (αναλογικώς) ποσόν εξ όλων των κυβερνήσεων δια την σωτηρίαν των τραπεζών - ηξεύρετε, δι' αυτάς ήτινας ανάγκην ουκ έχουν αναφέρομαι. Αι περισσότεραι κυβερνήσεις εκ του πλεονάσματος ή έστω του υστερήματος θα μοιράσουν, δεν σκοπεύουν να διαμοιράσουν τα μη εισέτι υπάρχοντα. Εξαιρούνται βεβαίως αι ΗΠΑ, αλλά τουλάχιστον είναι και η μόνη χώρα της οποίας το νόμισμα, άρα και το χρέος, διατηρεί μίαν ιδιαιτερότηταν: Οι δανεισταί της εις αυτήν είναι αναγκασμένοι να τα επενδύσουν.
22/12 10:00  geokalp
αι τραπεζίται δεν είναι παρά μια συντεχνία με (μόνο) σκοπό το κέρδος... δε νομίζω να κόπτονται για τη πραγματική οικονομία...

λέτε οι άκρως (νεο)φιλελεύθεροι ρεπουμπλικάνοι που επέμεναν να τους αφήσουν να χρεωκοπήσουν να είχαν δίκιο;

και μια κουβέντα για το ελληνικό δημόσιο: στο βιβλιαράκι του προϋπολογισμού 2009, που εχθές ψηφίστηκε, θα βρείτε έναν πολύ ενδιαφέρον πίνακα:
Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους της κεντρικής κυβέρνησης της 31/10/2008
εκεί θα δείτε ότι έχουμε φτάσει στο σωτήριο έτος 2057...
22/12 13:02  jgeorgiou
Φυσικα περισυ "κοψαμε" χρεη 50ετους διαρκειας για να φεσώσουμε και τα εγγονια μας αφου τα παιδια μας πλεον είναι και αυτα ως το λαιμο παρολο που τωρα μαθαινουν το ΑλφαΒητο. Κατα την γνωμη μου το 2009 θα μοιαζει με το 1989 σε παρα πολλά. ΚΑΝΕΝΑΣ μα ΚΑΝΕΝΑΣ δεν τολμαει να πει τι πραγματικα πρεπει να γινει (ποσο μαλλον να την επιβαλλει). Οι ιθαγενεις ζητουν μανιωδώς την αληθεια αλλα δεν την αντεχουν. Υπομονη , τελικα το ευρώ μας φανερωσε ολες τις αδυναμιες μας. Επρεπε ο Σιμιτης να μας ειχε βαλει με ισοτιμια 1000δρχ=1ευρώ και οχι στο 1/3 για να αντιμετωπιζαμε τοτε την πραγματικοτητα.
22/12 13:05  quant
1000 δρχ το ευρώ;;; Να πληρώναμε ρε συ Γεωργίου τον καφέ 3 χιλιάρικα το 2001;;;
22/12 13:15  jgeorgiou
Ναι...ναι
Να περναμε την πραγματικη αξια της στα χερια μας και να μην ειχαμε την δυνατοτητα να αγοραζουμε εισαγομενα. Νομιζεις οτι οι τιμες σημερα θα ηταν διαφορετικες? Απλα θα αγοραζαμε Ελληνικα προιοντα περισσοτερα και οι εξαγωγες μας θα πολλαπλασιαζονταν.
22/12 13:24  quant
Σύμφωνοι. Για το ΧΑΑ τι βλέπεις;
22/12 13:41  jgeorgiou
Για καποιες μεγαλες-εξωστρεφεις-σοβαρες πιστευω οτι πρεπει να τις παρακολουθησουμε στενα τους επομενους μηνες. Για τις υπολοιπες δεν σπαταλαω τσαμπα χρονο
22/12 13:47  quant
Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι σοβαρές επιχειρήσεις διοικούνται από σοβαρούς επιχειρηματίες;
22/12 13:51  jgeorgiou
απαραιτητο αλλα δεν ειναι πανακια.
ή αλλιως ... αναγκαια αλλα μη ικανη συνθηκη
22/12 13:56  quant
Τότε, μπορούμε ίσως να συμφωνήσουμε ότι και οι μπερμπάντηδες θα τρέξουν κάποια στιγμή;
22/12 14:05  jgeorgiou
εαν συγκηριακα πεισουν οτι εχουν "στορυ" και αυτοι θα τρεξουν αρκει να ειμαστε σε περιοδο ευφοριας. Αλλα γιατι να μην ξεχωρισουμε τις αποδεδειγμενα μακροχρονιως ποιοτικες εταιρίες?
22/12 14:08  jgeorgiou
εγω πλεον τις "μακροχρονιως" ποιοτικες τις ξεχωριζω διαβαζοντας αποτελεσματα της τελευταιας 10ετιας. Υπάρχουν τετοιες και ειναι γνωστες σε πολλους
22/12 14:11  quant
Τα αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας μπορεί να αποκλίνουν ωστόσο από αυτά της επόμενης, έτσι δεν είναι;
22/12 14:15  jgeorgiou
ενδεχομενως.
Αλλα εαν την πατησω με εναν ΤΙΤΑΝΑ για παραδειγμα θα με συγχωρησω. Σιγουρο σε αυτη την ζωη είναι μονο ο θανατος και η εφορια. Φυσικα εκτος απο θεμελειωδη (10ετης μελετη) συνυπολογιζουμε και γενικοτερα δεδομενα (μακροοικονομια , ειδησεις σχετικα με εταιρια , ιδιεταιροτητα κλάδου κτλ)
Εαν ηταν τοσο απλο οι κερδισμενοι στις αγορες θα ηταν πολλοι περισσοτεροι
22/12 14:29  quant
Μα το θέμα είναι να μην την πατήσουμε! Είτε με τιτάνα είτε με τατιάνα.

Τώρα που πέρασε ένας χρόνος, πώς βλέπεις το ραλάκι του 2007;
22/12 14:34  jgeorgiou
των προηγουμενων χριστουγεννων?
Εκ των υστερων ολα ειναι ξεκαθαρα. Δεν λεμε καλυτερα για το επερχομενο?
22/12 14:47  quant
Το παρελθόν κάποιες φορές βοηθά έστω και λίγο στο να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Το να κοιτάς μπροστά χωρίς να έχεις ξεκαθαρίσει το τι συνέβη πίσω, είναι σαν να έχεις ξυπνήσει από κώμα μετά από αυτοκινητιστικό και να θέλεις να οδηγήσεις φόρμουλα 1. Λεπτομέρεια: ήσουν π.χ. οδηγός ταξί.
Δεν είναι εύκολο.
22/12 14:50  jgeorgiou
βρισκομαστε σε φάση απομοχλευσης. Ξανατιμολογουμε τα παντα αυστηροτερα και περιοριζουμε υπερ καταναλωτισμο - υπερ επενδυσεις.
22/12 15:00  quant
Μιας που το ανέφερες... Αυτήν την απο-μόχλευση μπορούμε να την χρεώσουμε εκτός από τα γνωστά προβλήματα και κάπου αλλού;..
22/12 15:03  jgeorgiou
ποια ειναι τα γνωστα?
Πολλοι οι λογοι της απομοχλευσης. Συνολικα μιλωντας ειναι διορθωση υπερβολών.
22/12 15:07  quant
Όχι Γεωργίου. Υπάρχει ΕΝΑ πάρα πολύ σοβαρό κριτήριο που ακόμα κι αν κανείς δε χρωστούσε, θα επέβαλλε την απο-μόχλευση. Σου θυμίζω παλιά μας συζήτηση σχετική με ένα στοίχημα. Σκέψου το αντίστροφα και θα το βρεις.
Το καλό δε με αυτό το κριτήριο είναι ότι βοηθά και τους λιγότερο "μπασμένους" να ανα-σταθμίσουν τα επενδεδυμένα κεφάλαια.
Καλό μεσημέρι, πάω για τον καφέ των ν ευρώ.
22/12 15:18  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=956874&pg=1&orderdir=desc
Διαβάστε το άρθρο και το σχόλιό μου
22/12 16:30  quant
Να το σχολιάσουμε κιόλας;
22/12 16:32  haros
φιλε quant,δεν αφηνεις την μαιευτικη,να καταθεσεις την αποψη σου? με ενδιαφερον θα την διαβασω..
22/12 16:34  quant
Φίλε χάρε δεν είμαι της μαιευτικής. Η κοπέλα μου, ναι! Θέλεις να το αφήσουμε για το νέο έτος; :)
22/12 16:36  haros
οπως νομιζεις ...(φυσικα καταλαβες οτι αναφερομουν στην μαιευτικη του σωκρατη,αλλα το εξηγω σε τυχον καλοθελητες..)
22/12 16:37  jgeorgiou
για καντο ψιλικατζιδικα ρε κουαντ
22/12 16:40  quant
Ασφαλώς και κατάλαβα! Έχω ακούσει να την λένε και εκμαιευτική αλλά δεν γνωρίζω ποιο από τα δύο είναι το σωστό και είπα να το ρίξω στην πλάκα. Θρασσάκο;! Swearengen;! Usoundd;! Όχι τον τελευταίο τον ψάχνω για άλλη δουλειά...
22/12 16:42  quant
Γεωργίου, λες για την απο-μόχλευση ή για την μαία; Δε γίνεται τώρα, άλλη στιγμή πολύ ευχαρίστως (για το πρώτο).
22/12 16:45  jgeorgiou
Εγω φοράω κουκουλα(νικ) και εσυ γεωργιου με ανεβαζεις ...γεωργιου με κατεβαζεις. Ασε που αποφασισα να παω σε οδοντιατρο να βαλω δόντια
22/12 16:47  quant
Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Πού να πάει το μυαλό του άλλου αν διαβάσει jgeorgiou. Γεια σου ρε Γεωργίου παίκτη! Να σου κουβαληθώ τα Χριστούγεννα με καμιά χωριάτικη κότα; Άκουσα εκεί κάτω πλάκωσε ύφεση.
22/12 16:53  jgeorgiou
η υφεση κτυπησε τους μοχλευμενους. Οσοι ειχαν απλωσει τα ξερα τους τα χερια και τα ποδια μεχρι εκει που τους επαιρνε ... θα επιβιωσουν
22/12 16:55  quant
Οκ, τότε θα φέρω κοτοπουλάκι. Μόχλευσε το εσύ! Φεύγω τώρα γιατί θα θυμώσει ο Θρασύβουλος. Με αφορμή την μωρία των τραπεζιτών, του έκανα το blog, chat room. Καλό απόγευμα!
22/12 20:10  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ωρέ πάιδες! Είπα κι εγώ πως και τα τόσα σχόλια...
22/12 22:47  βανεσα
Κυρία παρακαλώ και μάλιστα με εγγόνα
Καλησπέρα σας
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις