Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


τιτλοι
1239 αναγνώστες
Ιανουάριος 2009 "Φρόνημα καθ' οδόν επιτηρήσεως"

Στίχος: Ἐκύκλωσαν μὲ κύνες ὡσεὶ πολλοί. Αλλαγή την 17/1/2009 εις Η Ελλάδαν έχ' τσιπ τρανόν ιστορίαν. Ο πολιτισμόν τ' Ευρώπης έχ' τη ρίζαν ατ' σ' αρχαίον την Ελλάδαν. Αβούτεν έτον κι άλλο τρανήν ασ' οσημερνόν το κράτος: μέρος ατ'ς έτον και η Μικρά Ασία με τον Πόντον εντάμαν.

25/1/2008 "Φρόνημα καθ' οδόν επιτηρήσεως" εις "Φρόνημα διαγεγραμμένον" και Η διαγραφή της αρκούδας

29.1.2009 Φρόνημα διαγεγραμμένον! είς Φρόνημα απελεύθερον και καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα έτη σκλάβιά και φυλακή

30/1/2009 Από Φρόνημα διαγεγραμμένον! εις Φρόνημα ορθοδρομικόν! και

31/1/2009 Κι όπως λέγουν τα βατράχια στης ακρολιμνιάς τα βράχια όποιος κλαίει είναι βλάξ, βρεκεκεξ, κουάξ κουάξ!

11/2/2009 Από Φρόνημα ορθοδρομικόν! εις Φρόνημα Ali-Baba-esque! και Bring Ali Baba back!

Από Φρόνημα Ali-Baba-esque! εις Φρόνημα συναινετικόν! και Peace, man!

18/2/2009 Από Φρόνημα συναινετικόν! εις Φρόνημα 150.000+! και "Να ζείς κάτω από την εξουσία ενός άλλου είναι μιζέρια για τους λίγους, αναγκαίο κακό για πολλούς, και ευτυχία για τους περισσότερους." Εκ της Βαρβουτιέρας (όρα κατάλογον εξ ευωνύμων)

21/2/2009 Από Φρόνημα 150.000+! εις Φρόνημα αποκριατικον!

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις