Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ήσουνα, τι ήσουνα?
1319 αναγνώστες
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009
11:20
Δίδεται η μάχη των 1000 λεπτών της ΕΤΕ και ήδη οι υπερασπισταί απώλεσαν τα υψώματα των 1000. Ενεθυμήθην σήμερον καθώς ανεγνωσα το σχόλιον της γλυκυτάτης και ευρυμαθεστάτης Goldmine, αφ'ενός τα Αριστοτελικά μου και αφ'ετέρου το σχόλιον μου τότε που απώλεσε η ΕΤΕ την αύλακα της ανωφερείας από το 2003 έως το 2007, "ΕΤΕ: μεταξύ κλέους αφθίτου και 'ήμουνα σήμερα'". Κάπου είδον ότι το έγραψε και ο Χάρος, έχει πλέον γίνει όλο το ΧΑΑ ενα απέραντο Λαναροκομείον, η δε ΕΤΕ ασφαλώς ευρίσκεται εν τη περιόδω "ήμουνα σήμερα". Εγώ πάντως μετρώ ημέρας και μάλλον καλώς έκαμα που δεν παρεσύρθην το πρωί της Δευτέρας, ιδία υπό το φώς των εκθέσεων των ερχομένων δεινών. Προβλέπονται, λέει, διαγραφαί ακόμη και μεγαλύτερες από την τρέχουσα κεφαλαιοποίησιν των. Τώρα τα ενεθυμήθησαν όλα τα κακά και τα χείριστα σενάρια μαζί κι αυτοί.

 

Κλέος άφθιτον λοιπόν η παράγραφος σχετικώς με το πώς οι κάτοικοι του Βυζαντίου, εν όψει μεγάλης κρίσεως επώλησαν τα "ασημικά" της πόλεως και τα τεμένη, τα δημόσια κτήματα και τα αφιερώματα εις τα ιερά και τι έκαμαν εις τους λιμένας και τους αγοραίους τόπους (σας θυμίζει κάτι?):

 

"Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο, τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δὲ ἄκαρπα ἀεννάως: τά τε θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως, καὶ ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν: ὠνοῦντο γὰρ πολλοῦ ὧν ἦν καὶ τὸ ἄλλο κτῆμα. τοῖς δὲ θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια, ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάσιον ἢ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα, [20] τούς τε τόπους τοὺς ἀγοραίους, ἐν οἷς ἐπώλει τίς τι: καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν, καὶτὴντῶν ἁλῶν ἁλ[ατ]οπωλίαν, τῶν τ᾽ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων . . . : τὸ τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν. τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ, ἑτέρῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι ἑτέρῳ οὔτε πρίασθαι παρ᾽ ἑτέρου: εἰ δὲμή, στέρησις ἦν . " Οικονομικά, ΙΙ 3α

 

Όπερ μεθερμηνεύεται (τηι αρωγήι της Γολδ):

 

«Οι κάτοικοι του Βυζαντίου όταν χρειάστηκαν χρήματα πούλησαν τα αφιερωμένα στους θεούς ιερά κτήματα που ανήκαν στο δημόσιο. Όσα ήταν εύφορα τα πούλησαν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όσα ήταν άγονα τα πούλησαν για πάντα. Με τον ίδιο τρόπο χειρίστηκαν όσα ανήκαν σε θιασώτες λατρειών όσα ανήκαν στην πατρική γη (ΣΣ: τα δημόσια) και όσα βρίσκονταν σε ιδιωτικά αγροκτήματα γιατί οι ιδιοκτήτες των γειτονικών κτημάτων ήταν πρόθυμοι να τα αγοράσουν σε υψηλές τιμές. Στους θιασώτες πούλησαν άλλα τεμάχια γης για παράδειγμα τα δημόσια κτίρια γύρω από το γυμναστήριο ή την αγορά ή το λιμάνι και τα μέρη που βρίσκονταν αγορές, όπου πωλούνταν διάφορα εμπορεύματα. Κι έδωσαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της αλιείας και της πώλησης του αλατιού και τους τόπους όπου θαυματοποιοί, μάντεις, πωλητές φαρμάκων και άλλοι παρόμοιοι απλώνουν την πραμάτεια τους αλλά τους καθόριζαν να δίνουν το ένα τρίτο παό τα κέρδη τους. Παραχώρησε το δικαίωμα συναλλάγματος σε μια μόνο τράπεζα, και κανείς άλλος δεν μπορούσε με κανέναν να ανταλλάξει χρήματα επί ποινή κατασχέσεως».

 

Έχει και πολλούς άλλους τρόπους μου μετήλθον οι αρχαίοι εν περιόδω οικονομικής κρίσεως, από κεφαλικούς φόρους, έως άτοκο δανεισμό υπό του κράτους, έως "περαιώσεις", διαβάστε τα εις τον ως άνω συνδεσμον και ειδείτε ότι ΤίΠΟΤΕ δεν ήλλαξε. Μερικά πράγματα ουδέ αλλάσσουν ουδέ φθείρονται.

 

Έτσι είναι ο λόγος ο ελληνικός, κλέος άφθιτον, δόξα που δε φθείρεται από το χρόνο, όσο και εάν προσπαθουν οι ελληνοκτόνοι να μας κάμουν να τη λησμονήσωμεν. Τώρα που αρχινά η κρίσις εν Ελλάδι, να το θυμάστε αυτό. Εξ αυτών τρώμε. Και θα έλθει ο καιρός που θα αναθεωρήσουμε τας παρελθούσας δεκαετίας της καταστροφής, της πνευματικής μιζέριας, της κατασπαταλήσεως και του καταναλωτισμού. Το πνεύμα το πρώτον στηρίζει την Ελλάδα και ουχί η ύλη. Άλλως τε τι θα ήμασταν άνευ του λόγου του ελληνικού?

 

Παξιμαδοκλέπται.

 

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ ΕΧΑΕ ΟΛΘ ΟΛΠ
Σχόλια

24/02 11:22  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Εκτέλεσις του 1930, μεσούσης της προηγουμενης μεγάλης κρίσεως. Αναμένω και τη μετάφραση της Γολδ.

Βλέπω ότι εφθάσαμε και εις τα πρώτα επίπεδα αντιδράσεως του Κου Εκο. Για να ειδούμε λοιπόν αν θα κρατήσει.
24/02 11:28  PREMIUM
Προσωπικά επιμένω σε...κούπες και...ποτηράκια !

http://www.youtube.com/watch?v=Xcd4k7bwUXM&feature=related
24/02 11:28  PREMIUM
Προσωπικά επιμένω σε...κούπες και...ποτηράκια !

http://www.youtube.com/watch?v=Xcd4k7bwUXM&feature=related
24/02 11:29  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α λα τις!
24/02 11:32  cormorano
Καλημέρα !

Ωραίο, καλοφτιαγμένο άρθρο φίλε thrass !
24/02 11:39  Goldmine
Καλημέρα! Έτσι είμαστε εμείς κι έτσι σας θέλω.
Κανένα παξιμάδι, λίγος Αριστοτέλης, καλή παρέα στου Θρασσάκου το μέγαρο, ένα γιουτούμπι...και καμια παξιμαδοκλέφτρα:-)
Αυτό θα πει Ελλάδα!
Η μετάφρασις έρχεται στα σχόλια και εσείς αν θέλετε αναρτήστε την! Ταπεινά ευχαριστώ.
24/02 11:39  Κώστας Στούπας
Εξαιρετικό και το κείμενο και το άσμα...
24/02 11:40  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρεται οι φίλοι και σας ευχαριστώ. Ασφαλώς και την αναμένω με ανυπομονησία. Το άσμα εκ της Μεγάλης Υφέσεως με την ευχή να μην επαναληφθει! ;-)
24/02 11:49  cormorano
Δε ξέρω ποιος...
αλλά αν αποδοκιμάζετε τέτοια άρθρα ρε παιαδιά με Μονάστερα Ε’ Τότε τι να πω...
24/02 11:53  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Τι να κάνουμε, φίλε κορμοράνε, εκτονώνονται τα παιδιά. Ξεύρετε, από τη στιγμή που έβαλα αυτό το προγραμματάκι που ευρίσκει τας ΙΡ, εμβήκα εις πειρασμόν να κόψω τους μοναστεριστάς. Αλλά νομίζω ότι είναι προτιμοτέρα η ελευθερία.

Άλλως τε μερικά από τα πλέον εύστοχα κειμενάκια, ως εκ των υστέρων απεδείχθησαν, υπέστησαν μοναστερισμό της Άρκτου. Είναι μέτρον...
24/02 11:54  Αξιόκριτος
Καλημέρα σε όλους,
Πολλές φορές μέχρι τώρα ένοιωσα όμορφα που συμμετέχω στην μπλογκοπαρέα. Σήμερα πραγματικά αισθάνομαι πλουσιότερος και νιώθω την ανάγκη να το εκφράσω.Να είσαι πάντα καλά φίλε Θρασύβουλε με τα σπουδαία γραφόμενά σου.
24/02 11:58  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Να είσθε καλά Αξιόκριτε, αν και η σπουδαιότης πάει εις τον Αριστοτέλη και ουχί εις τον αντιγραφέα!
24/02 12:00  Goldmine
"Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο, τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δὲ ἄκαρπα ἀεννάως: τά τε θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως, καὶ ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν: ὠνοῦντο γὰρ πολλοῦ ὧν ἦνκ αὶ τὸ ἄλλο κτῆμα. τοῖς δὲ θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια, ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάσιον ἢ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα, [20] τούς τε τόπους τοὺς ἀγοραίους, ἐν οἷς ἐπώλει τίς τι: καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν, καὶτὴντῶν ἁλῶν ἁλ[ατ]οπωλίαν, τῶν τ᾽ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων . . . : τὸ τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν. τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ, ἑτέρῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι ἑτέρῳ οὔτε πρίασθαι παρ᾽ ἑτέρου: εἰ δὲμή, στέρησις ἦν . " Οικονομικά, ΙΙ 3α

Ακριβής μετάφραση του ανωτέρω:

«Οι κάτοικοι του Βυζαντίου, όταν χρειάστηκαν χρήματα, πούλησαν τα αφιερωμένα στους θεούς ιερά κτήματα που ανήκαν στο δημόσιο. Όσα ήταν εύφορα τα πούλησαν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όσα ήταν άγονα τα πούλησαν για πάντα. Με τον ίδιο τρόπο χειρίστηκαν όσα ανήκαν σε θιασώτες λατρειών, όσα ανήκαν στην πατρική γη και όσα βρίσκονταν σε ιδιωτικά αγροκτήματα, γιατί οι ιδιοκτήτες των γειτονικών κτημάτων ήταν πρόθυμοι να τα αγοράσουν σε υψηλές τιμές. Στους θιασώτες πούλησαν άλλα τεμάχια γης για παράδειγμα τα δημόσια κτίρια γύρω από το γυμναστήριο ή την αγορά ή το λιμάνι και τα μέρη
24/02 12:02  Goldmine
Δυστυχώς το αρχαίο κείμενο δεν υποστηρίζεται στα σχόλια. Θα μπειτε στον κόπο να το αφαιρέσετε;

Ακριβής μετάφραση του ανωτέρω:
«Οι κάτοικοι του Βυζαντίου όταν χρειάστηκαν χρήματα πούλησαν τα αφιερωμένα στους θεούς ιερά κτήματα που ανήκαν στο δημόσιο. Όσα ήταν εύφορα τα πούλησαν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, όσα ήταν άγονα τα πούλησαν για πάντα. Με τον ίδιο τρόπο χειρίστηκαν όσα ανήκαν σε θιασώτες λατρειών όσα ανήκαν στην πατρική γη και όσα βρίσκονταν σε ιδιωτικά αγροκτήματα γιατί οι ιδιοκτήτες των γειτονικών κτημάτων ήταν πρόθυμοι να τα αγοράσουν σε υψηλές τιμές. Στους θιασώτες πούλησαν άλλα τεμάχια γης για παράδειγμα τα δημόσια κτίρια γύρω από το γυμναστήριο ή την αγορά ή το λιμάνι και τα μέρη που βρίσκονταν αγορές, όπου πωλούνταν διάφορα εμπορεύματα. Κι έδωσαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της αλιείας και της πώλησης του αλατιού και τους τόπους όπου θαυματοποιοί, μάντεις, πωλητές φαρμάκων και άλλοι παρόμοιοι απλώνουν την πραμάτεια τους αλλά τους καθόριζαν να δίνουν το ένα τρίτο παό τα κέρδη τους. Παραχώρησε το δικαίωμα συναλλάγματος σε μια μόνο τράπεζα, και κανείς άλλος δεν μπορούσε με κανέναν να ανταλλάξει χρήματα επί ποινή κατασχέσεως».

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
Αριστοτέλης, Άπαντα, τόμος 4, Οικονομικός, Εκδόσεις "Κάκτος"
24/02 12:08  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ανηρτήθη μετά θερμών ευχαριστιών!
24/02 14:23  zaftheo
Εξαιρετικό φίλε thrass!
24/02 16:19  cell
:-!.Εν πολλοίς τα είπατε...όλα.Έσο παρών!
24/02 19:16  Hi Five
Αγαπητέ Θρασύβουλε Καλοχαιρέτα

Η μάχη των 1000 λεπτών της ΕΤΕ έχει κριθεί. Να προετοιμάζεστε για την μάχη των 300 λεπτών.
24/02 19:17  Hi Five
Προς όλους
γελατε?
γελατε με το προηγούμενο σχόλιο μου? γελατε ακομα?
ουουουουουουου χαχαχαχαχαχα γελάω μαζί σας αλλά για άλλους λόγους!
24/02 20:57  koufeto:-)
το 21* και απο εμενα γλυκιε μου αντρουλη!:-)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
23 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις