Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Δημοκρατίας συνέχεια ή περί της μετοχικής δημοκρατίας
978 αναγνώστες
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2007
22:20

Με ταλαιπωρεί ένας ιός κι έχω και τας προετοιμασίας προς το ταξίδιον, αλλά παρά ταύτα απεφάσισα, χάριν του ΓΑΡΒ, να αναρτήσω βραχυν τι σημέιωμα. Και τούτο διότι νομίζω ότι δέον οι φίλοι που με τιμούν δι'επισκέψεως να έχουν υπ'όψιν τους ότι ευρίσκεται εν εξελίξει, κατόπιν προτάσεως -και τηι ηθικήι αρωγήι- του κου Μαυρίδου, προσπάθεια συντονισμού των μικρομετόχων προς απόκτησιν στεντορείας φωνής. Προσωπικώς αμφιεταλαντευθην τα μάλα διότι εν Ελλάδι πλειστάκις αυτού του είδους οι προσπάθειες οδηγούν εις παρατράγουδα. Ωστόσο απεφάσισα κατόπιν προσεκτικής μελέτης των δεδομένων -και εμπιστευόμενος τους πρωτεργάτας - ότι δυνατόν εν προκειμένω να οδηγηθούμε προς καλόν αποτέλεσμα. Συνιστώ λοιπόν άνευ επιφυλάξεως εις τους φίλους να επισκεφθούν και να αναγνώσουν τα υπό του ΓΑΡΒ και άλλων φίλων αναγραφόμενα και να κρίνουν ιδίοις όμμασι εάν το πράγμα αξίζει.

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=125587#post126824

 

Νούν έχετε, κρίνατε - και νομίζω ότι οι εντάυθα εισερχόμενοι δεν αναζητούν οδηγίας και "γραμμας", παρα εναυσμα προς προβληματισμόν και σκέψιν. Τούτου ρηθέντος, ας ειπώ και δυο πράγματα δια τα μετοχικά. Καλούμεθα να αποφασίσωμεν αυτές τις ημέρες εαν ευρισκόμεθα εις τα απόνερα διπλής κορυφής (τουτέστιν έχει κι άλλο κάτω) ή ενωπιον διπλού πυθμένος (στρέφουμε). Αύτη είναι απόφασις δι' εν έκαστον υμών. Τη δική μου άποψιν τη γνωρίζετε από της 4/11. Ήδη σήμερον, αριθμός τίτλων που κυνηγώ (αλλά ουχί όλοι) ευρέθη εις νέα τοπικά χαμηλά τα οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή το 2008 (ίσως και ενωρίτερον, εάν έχομεν το ράλυ των Χριστουγέννων όπως ελπίζω, αλλά είμαι συντηρητικός) θα φαίνονται λίαν ελκυστικά. Άποψις μου αυτή, όπως και άποψις μου ότι δεν έξήλθωμεν  των προβλημάτων και των κυματισμών (όρα και 6/11). Με την Αμερική υπερ του +2% ωστόσο, δεν είναι πυρηνική επιστήμη η διαπιστωσις ότι κουρσα και εμπόρια λαμβάνουν ικανή τουλάχιστον βραχυπρόθεσμο (ημερας / - ών) ώθησιν και το ωκύ κέρδος δε με αφήνει αδιάφορον. Μεσοπροθέσμως τα ξαναλέμε αφού δούμε πως θα λήξει η εβδομάς και προσοχή διότι δυνατόν να ελλοχεύουν bull-traps (παγίδες ταύρων).  Μακροπροθέσμως περι την Ελλάδα διατηρούμε φρόνημα ταυρώδες.

 

Ο καθείς αφεντικό στα κεφάλαιά του και η μελέτη δική σας. Μη λησμονήσετε να αναγνωσετε τα της νέας προσπαθείας των μικρομετόχων και να ψηφίσετε εδώ:

 http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=125587#post125587

Αισιοδοξείτε και καλά σας κέρδη.

 

 

 

 

Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
59 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις