Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Εις το επανιδείν!
1952 αναγνώστες
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007
23:55

Ενδιαφέρουσα ημέρα η σήμερον και λίαν καλοδεχούμενη η άνοδος. Εστήθην να αγοράσω τις παλιές γνωστες ΑΤΤ, ΟΤΟΕΛ και ΑΛΜΥ καθώς και τον Πετρο περί του οποίου ανεγνωσα πολλά καλά και εν τω φορουμ (υπό του shareholder-cs και άλλων φίλων) και αλλαχού υπό του maniac. Δυστυχώς δεν με ετιμησαν οι πωληται, ίσως διότι αι τιμαί που έδιδα ήσαν χαμηλαί. Αρχικώς απηγοητευθην, αλλά μετά την παρακολούθησιν του τέλους της συνεδρίας εν ΗΠΑ ίσως και να μην ήτο και τόσον ατυχές. Ωστόσο και οι τέσσαρες έχουν η καθεμια τη δική της δυναμική (όπως και άλλες) και θα τα ξαναπούμε- ελπίζω.

 

Το νύν, ως γνωρίζουν οι φίλοι, είμαι υπ'ατμόν ταξιδίου το οποίον ανεβλήθη δι'ολίγας ημέρας λόγω αδυναμίας μου. Τελικώς, εκανονισθησαν όλα με μια εβδομάδα διαφορά. Εάν όλα βαδίσουν καλώς, θα επιστρέψω το πρώτον δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Τώρα βεβαίως, ότε ευρίσκεται κανείς προ του εγχειριδίου του ιατρού μετά κάποιαν ηλικίαν, Κυριος οίδε τι ήθελε προκύψει. Ως εκ τουτου, δράττομαι της ευκαιρίας όπως ειπώ "άνω σχώμεν τας καρδίας" και εαν, ο μη γένοιτο συμβεί ό,τιδήποτε παρ'ελπίδαν, αφεσιν δίδωμι και αιτουμαι (κι ακόμη και εάν όχι) . Τούτου ρηθέντος, δε σκοπεύω να αφήσω τα κοκκαλάκια μου εν Εσπερία και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε.

 

Οφείλω μιαν κριτικήν περί του βιβλίου του Νικ. Οικονομοπούλου "Τα μυστικά των μετοχών της Σοφοκλέους", την οποία δεν έιχον χρόνο ινα συγγράψω. Εάν όλα πάνε καλώς, θα τα πω και αναλυτικότερον εις κεχωρισμένον σημείωμα, αλλά ας ειπώ τούτο. Πολύ απλώς ειναι νομίζω μια εκ των καλυτέρων επενδύσεων που μπορείτε να κάνετε αυτή την εποχήν. Ειδικώς εαν γνωρίζετε όπως εγώ ολίγα περί μιας εκάστης των μετοχών, θα το βρείτε πολύτιμο.Η βιβλιογραφία περί του αντικειμένου εις την Ελληνικήν είναι πενιχροτάτη, όπερ κάνει το βιβλίο ακόμη πιο σημαντικό. Τονίζω ότι αναμένω εισέτι βελτιωμένη την β' έκδοσιν και χάιρομαι που βλέπω τον συγγραφέα να μοιράζεται μεθ'ημών δοκίμια άρθρα περί τίτλων εις το ιστολόγιον με την υπογραφήν φαύλος.

 

Ως γνωρίζετε είναι εν εκ των ιστολογίων που συνιστώ εις φίλους του κλίματός μου, τουτέστιν πολίτας που αναζητούν εναυσματα προς προβληματισμόν και σκέψιν. Το ίδιο και δια το ιστολόγιον του mc, όστις ελπίζω κατα την απουσίαν μου (και ουχί μόνον) να γράφει συχνότερα. Και τα υπόλοιπα ενταύθα ιστολόγια, πλείστα έχουν αξίαν, και άπαντα ενδιαφέρον διαφόρου είδους και μη λησμονείτε: το πρώτον μελέτη. Δύο επιπλεόν ιστολόγια εκτός του ημέτερου χώρου που αναγιγνωσκω είναι αυτό του maniac, παλαιού γνωστού εκ του φόρουμ (αν κι εγώ δεν τον επρόλαβα) που έχει δώσει εις το παρελθόν ικανοποιητικάς συμβουλάς θεμελιώδους αναλύσεως και του Ιαν εν ΗΠΑ, όστις βεβάιως είναι περισσότερον της τεχνικής αναλύσεως. Ρίψατε μια ματιά και δυνατόν και υμείς άξιον τι να ευρείτε.

 http://maniacfundamental.blogspot.com/

http://www.highgrowthstock.com/IanBlog/

Ιδιαιτέρως το τελευταίον δυνατόν να κρύπτει σημαντικάς πληροφορίας, ιδία ως προς τα χινδενβουργια. Μη λησμονείτε η διαφορά ΓεΔεί-Αμερικής τείνει μεσοπροθέσμως να κλειει δια κινήσεως είτε του ενός είτε του ετέρου (ο Dow ευρέθη σήμερον κάπου στο -7% εκ των υψηλών του).

Αυτά τα ολίγα είχον αν ειπώ και περί της πορείας των αγορών ουδέν έτερον πλην των το πρότερον ρηθέντων aπο τέλη Οκτωβρίου έως της εχθές. Εαν ευρισκόμην εν Ελλάδι, θα έβλεπον πως θα κλείσει η εβδομάς δια να δω εάν και που αξίζει να τοποθετησω μικρά ή μεγαλύτερα κεφάλαια ή να αναμείνω. Θυμηθέιτε το ερώτημα είναι: ευρισκόμεθα προ απονέρων διπλής κορυφής (έχει κάτω) ή διπλού πυθμένος (στρέφει)? Έως το τέλος της εβδομάδος, ίσως και αύριο, λογικώς θα έχει εκκαθαρίσει το τοπίον. Βραχύ- (ημέρες) και μεσο-(εβδομάδες εως όλίγοι μήνες) προθέσμως παραμένουμε προσεκτικοί και σώφρονες, μακροπροθέσμως παραμένουμε περί την Ελλάδα ταυρώδεις.

Μην λησμονείτε να ανθιστασθε όσα Ελληνικά δύνασθε ομιλούντες ινα μη σβήσει η γλώσσα και το γένος μας εις τους ερχομένους και το νυν εδώ ευρισκομένους καιρούς.

 

Αισιοδοξείτε και καλά κέρδη.  

 

 

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΜΥ ΑΤΤ ΟΤΟΕΛ ΠΕΤΡΟ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
64 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις