Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Παγία θέσις
938 αναγνώστες
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009
11:06

Αμα τη επιστροφήι μου εχθές έλαβον μήνυμα εκ φίλου σχετικώς με τα εν τη απουσία μου διαμοιφθέντα. Λοιπόν συνέγραψα ένα κειμενάκι περί των όσων έχω και εγώ και πολλοί άλλοι υποστή εκ του διαγραφέντος ούσης οψίας και των σιελορροούντων ακολούθων του, τας ύβρεις, τας συκοφαντίας, τα στημένα παίγνια, τας επιθέσεις και τους αλαλαγμούς κατά τις δικές μου  και άλλας διαγραφάς, αλλά κατόπιν απεφάσισα να μην το δημοσιεύσω. Όσο και εάν τους βδελύσσομαι άλλο τόσο δεν πρόκειται να αποστώ εκ της παγίας θέσεως μου περί ελευθερίας του λόγου. Και του  χύδην λόγου που τόσο έχει κοστίσει εις την πατρίδαν μου και τόσο απεχθάνομαι, ασφαλώς.

 

Έρχομαι λοιπόν και πάλιν εις την ενδιαφέρουσα θέσιν, όπως και καθ' όλας τας προηγουμένας διαγραφάς  να υπερασπισθώ τα δικαιώματά των. Νομίζω ότι μια μόνον φοράν δεν το έκαμα κατά τας αθλίας επιθέσεις περί Δούρου. Προφανώς όλοι αντιλαμβανόμεθα διατί συμβαίνουν αυτά και ποίο το αληθές περιεχόμενον. Είναι ο φόβος του παίκτου ότι μια ακόμη κίνησις εχάθη. Αλλά δε νομίζω ότι μπορείς να καταπολεμήσεις μια ομάδα που επιδιώκει να διώξει όλους όσους έχουν κάτι να ειπούν, ελέγχοντας πλήρως το φόρουμ εν προκειμένω, προβαινοντας εις πράξεις που δημιουργούν αποστροφήν εις αυτούς που έχουν κάτι να ειπούν. Και αι απαγορεύσεις δημιουργούν πάντοτε αποστροφήν εις όσους έχουν κάτι να ειπούν. Θέλετε να μην τους (μας) ακούτε? Άλλως τε είναι προφανές ότι οι προς την αγελαίαν συμπεριφοράν κλίνοντες, αφορμήν ψάχνουν δια να στoιχηθούν οπίσω "ηρωοποιηθέντων". Ως εκ τούτου η περιοριστική πολιτική, ιδία ότε έχει αναντιστοίχως μεγάλην διάρκειαν είναι σφάλμα και με ευρίσκει, ούτως ή άλλως, παγίως αντίθετον. Σκεφθείτε ότι οι Έλληνες δημοκράται ενίκησαν του σταλινικούς, αλλά ευρέθησαν μετ' ου πολύ  εις την απίθανον θέσιν να απολογούνται δι'αυτό.

 

Η ελευθερία του λόγου είναι αξία αδιαπραγμάτευτος και αι ποιναί δέον να είναι λελογισμέναι και ουχί υπερ το δέον. Ακόμη και ότε το μόνον που έχωμεν να αναμένωμεν είναι ύβρεις και συκοφαντίαι, δεν δυνάμεθα παρά να υπερασπισθώμεν το δικαίωμα των υβριστών μας να εκφράζονται. Ό,τιδήποτε άλλο, το μόνο αποτέλεσμα που έχει είναι να δυναμώνουν τα ζιζάνια και να μην ευδοκιμούν τα άνθη. Τα έχουμε ειδεί  εν τηι πράξει εις την αποψίλωσιν του φόρουμ.

 

Μπορείς να κοροϊδεύσεις ολιγους επί πολύ ή πολλούς επ'ολίγω αλλά ουχί τους πάντας ες αιεί. Δια της ελευθερίας του λόγου και μονον καθίσταται η εμφάνισις της αληθείας δυνατή.

 

 

Σχόλια

17/03 22:35  geokalp
καλησπέρα!
αυτό ο τελευταίος πρέπει να είναι ο 4-5ος τοπικός (τουλάχιστον) πάτος, μήπως θυμάστε πόσους τέτοιους έχετε πετύχει;
νομίζω πρέπει να ήταν ο τρίτος, ίσως να κάνω και λάθος
18/03 01:15  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χε, χε, ούτε που τους μετρώ (θα ερωτήσω τον ανιψιό), αλλά σας ευχαριστώ πολύ που το σημειώνετε. Άλλως τε, εν Ταύρωι βγαίνει το χρήμα, εν λαρκτωι απλώς παίζουμε δια να μην χάσουμε την επαφήν. Έχω την αίσθησιν ότι η ερχομένη δοκιμασία του χαμηλού θα μας δείξει το που πάει, εάν δηλαδή θα τελειώσει το πράγμα. Το πότε βεβάιως το αγνοούμε... ;-)
18/03 02:04  PREMIUM

Ως παρομοίως καλός...Χριστιανός ένα έχω να...προσθέσω :

Γλώσσα...λανθάνουσα τ' αληθή λέγει !

Καλό ξημέρωμα ΠΑΝΤΑ με χαμόγελο !
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
21 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις