Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Των Αναργύρων
1699 αναγνώστες
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009
19:48

Εορτή σήμερον μεγάλη, των Αγίων Αναργύρων, εις πολλά έτη εις τους εορτάζοντας ιδία δε εις τον ανιψιόν. Μεγάλοι οι Άγιοι Ανάργυροι, ιατροί που εθεράπευον άνευ αργυρίων, τουτέστιν χρημάτων, καθ'ότι επι μακρόν το χρήμα συνεδέετο είτε μετά του χρυσού είτε, κοινότερον, μετά του αργύρου. Ούτω πώς ησθάνοντο οι άνθρωποι παλαιότερον, ευγνώμονες προς τους ιατρούς που εθεράπευον δωρεάν. Τώρα βεβαίως προσκυνούμε τους ιατρούς που μαζεύουν χρήμα παντί τρόπω, ακόμη και θανατώνοντες αθώα ανθρώπινα έμβρυα. Το χρήμα έχει γίνει ο νέος θεος, θεός κενός και τεχνητός, εντελώς ψευτικος, fiat, τυπωθήτω.

 

Τώρα βεβαιως θα μου ειπείτε και πώς να ζήσεις άνευ τούτου? Ορθόν. Δεί δε χρημάτων. Αντιστοίχως με ερωτούν πολλοί το τι τέξεται η επιούσα. Δεν είναι ότι δε θέλω να βοηθήσω, αλλά κατ΄αρχάς που να γνωρίζω? Κι εγώ τα σημεία παρατηρώ! Κατά δεύτερο λόγο υπάρχουν διάφοροι κεκαυμένοι, πραγματικοί ανάργυροι και καθ΄όλου άγιοι, οι οποίοι έχουν φάει της χρονιάς τους, το ξύλον της αρκούδας, και οι οποίοι παρακολουθούν τον Καλοχαιρέτα με προσοχή ακόμη μεγαλυτέρα των καλλιτέρων φίλων. Είναι οι ίδιοι που μας ύβριζαν τον Οκτωβριο του 2007, οι ίδιοι που "εσάρωναν" απιθάνους τίτλους μανιωδώς εις τας κορυφάς, οι αυτοί που ηγόραζον διαρκώς κατά την πτώσιν και οι ίδιοι που τώρα μας λέγουν ότι κερδίζουν. Ψεύδη του κερατά δηλαδή, αλλά είπαμε εν Ελλάδι το ψεύδος έχει ολοκληρη παράταξιν να το στηρίζει και οι προοδευτουριάρηδες δεν έχουν πρόβλημα με την έλλειψιν αληθείας - κάθε άλλο εξ αυτής υπάρχουν.

Παλαιότερον, ανεφερόμην μετ' ακριβείας εις τας τιμάς αγορων και πωλήσεων, όπως η γνωστή τιμή Καλοχαιρέτου της ΕΤΕ (45,96) αλλά εσχάτως σκέπτομαι, δια΄τι να κάμω τον κάθε απίθανο, άνθρωπο με μετρητό με τας γνώσεις ή την ανάληψιν κινδύνου μου (εφ'όσον βεβαίως βγεί)?

Αλλά καθώς είναι σήμερον των Αγίων Αναργύρων, θα σας εκθέσω το σχέδιόν μου. Ερχεται λέει διόρθωσις. Ε, και? Τι έτερον προσδοκά ο έγχαρτος? Ε, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της διορθώσεως θα κάμω τοποθετήσεις ακολουθών τους κανόνες μου που όλοι οι φίλοι γνωρίζουν, προσδοκών την ανωφέρεια του Αγίου Νικολάου, ην μετά πάθους προσδοκώ εκαστον ενιαυτόν. Έστω και δια μίαν ή ολίγας ημέρας. Θα κάμω δε ρευστοποιήσεις κάπου εις το διάστημα έως τα Χριστούγεννα  και με μέγιστον έως των Τριών Ιεραρχών. Κι όποιος προοδευτουριάρης ή μερικώς εξελληνισθεις αλλοδαπός δε γνωρίζει πότε εορτάζουν οι Αγιοι καλόν είναι να μάθει γράμματα και να μην παπαγαλίζει μονον.

 

Τώρα θα μου ειπείτε διατί δεν πιστεύω εις τον νέον χρυσοφόρον μόσχον που λέγουν οι πολλοί?

Ας ειπώ τούτο. Εκ του αργύρου (argentum) ωνομάσθη η Αργεντινή, η μεταξύ  το πάλαι ποτε πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου. Το νυν δε, μετά επανειλημμένας νομισματικάς κρίσεις, από αργυρά εγένετο ανάργυρος. Εάν ου μη ιδω τας ερχομένας νομισματικάς κρίσεις και το τέλος αυτών, ου μη πιστεύσω ότι η κρίσις ετελείωσε κι ας γράψουν οι δείκται και νέα, πέτσινα, υψηλα. Κι ας λέγουν οι πολλοί και οι ψιττακοί και ας μοναστερώνουν. Και εις τας κορυφάς του 2007 το ίδιο έκαμναν.

Αυτά τα ολίγα και εις πολλά έτη και πάλιν.

 

 

Σχετικές μετοχές:
DOW ΓΔ
Σχόλια

01/11 20:56  ΦΤΗΝΙΑΡΗΣ
Δεν ξέρω τί θα..."σφάξετε" και...πότε, υμείς !

Εγώ πάντως θα σφάξω τον μόσχον τον...σιτευτόν, γιατί επιστρέφει ο...αγαπητός υιός !
01/11 20:57  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ω! Καλώς να τον δεχθειτε τον αμερικανοσπουδαγμένο!

:)
01/11 21:01  ΦΤΗΝΙΑΡΗΣ
Δεν του...ταίριαξε το american dream της...Βοστώνης !

Προτιμά το...(Γ)ου(Δ)ή, σαν τον πατέρα του ! :-)
01/11 21:03  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλλίτε4ρον, να βοηθήσει να κάμωμεν μαι καλλιτέρα Ελλάδα!
01/11 21:04  ΦΤΗΝΙΑΡΗΣ
Δεν περάσατε για...ουζάκι !

Σας περίμενα !

http://discount.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=20879&pg=10000#comment147659

Μπύρα δεν έχει το...μαγαζί και δη...ΑΛΦΑ ! :-)
01/11 21:20  favlos
Διαμάντι Θράσσ...Εύγε...
01/11 21:21  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, Νικόλαε, αναμένωμεν τον Αγιον προστάτη μας...

:D
01/11 21:24  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
καλό μήνα και 5* από εμέ δια την ανάλυσή σας, πλην του εδαφίου περί χρηματιστηρίου Ελλήνων χριστιανών...
01/11 21:31  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλλίτερον Ελλήνων παρά αλλοδαπών, ω Σόλων1
01/11 21:37  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
...οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τας ημερομηνίας εορτασμού των λεγόμενων αγίων?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!
01/11 21:39  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ναι, ακόμη και οι εξελληνισθέντες αλβανοί. Αυτή είναι η εγχωρία παράδοσις. Τι το περίεργον?
01/11 21:41  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
ΥΓ Εάν φυσικά θέλουν να αντιληφθούν περί τίν ος ομιλώ. αλλιώς ας αρκεσθολύν εις τα γενέθλια του Μαρξ και των λοιπών ειδώλων.
01/11 21:41  Σπύρος
Σας έστειλα ένα μήνυμα (με αιτιολογημένο 5*) στις 21.09. Γιατί δεν εμφανίζεται;
01/11 21:43  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
Να τις γνωρίζει και να τις αγνοεί κάποιος Έλλην μη φανατικός χριστιανός επιτρέπεται?
01/11 21:45  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Σπύρος, 22/9 εννοείτε?

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=20363&blid=10

Πάντως ευχαριστώ δια τα 5*.

Εξαρτάται Σόλων. η γνώσις είναι πρώτον θέμα ικανότητος και μετά προτεραιοτήτων. Εάν θέλετε να γνωρίζετε το τι θα κάνω πάντως, θα πρέπει να τις ευρείτε. Υποχρεωτικόν δεν είναι.
01/11 21:48  Σπύρος
Όχι, πριν από 40 περίπου λεπτά εννοώ!
01/11 21:53  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Τι να σας ειπώ? Εγώ είχον καταλάβει 21.09, αλλά τότε δεν έγραψα και τίποτε.

Καλό βράδυ παίδες, τα λέμε αυριο!
01/11 22:20  favlos
'η γνώσις είναι πρώτον θέμα ικανότητος και μετά προτεραιοτήτων'

έμβαινε Θράσσ...;)

Να τι κάνουν τα μπουζούκια...;)

01/11 22:35  gerodimos
Εύγε Θείο!
Ευχαριστώ και για τα χρόνια πολλά, έτη πολλά και σε σένα!
01/11 22:43  favlos
Αφιερωμένη φωτό στον Θράσσ..:)

http://favloscity.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
02/11 09:16  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, θεϊκή φωτό! Καλημέρα παίδες και καλή εβδομάδα.
02/11 10:16  geokalp
χρόνια πολλά και καλό μήνα!
αναλυτικότατος!
02/11 21:21  kinsor
Την εκτίμηση και το σεβασμό μου
06/11 00:20  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλησπέρα παίδες και ευχαριστώ. Δε γράφω δια τον φόρτον εργασίας, αλλά και τον φόβον απενεργοποιήσεως του λογαριασμού μου, ωστοσο, όπως πολλοί αντελήφθησαν έχει δωθεί ξεκάθαρον σήμα:

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1403908&pg=10&pid=1432022&orderdir=asc#post_1432022

Το αυριανό κλεισιμο εν Νέα Υόρκηι, θα δείξει την πορεία της επομένης εβδομάδος.

Θα τα πούμε του Αγίου Νικολάου. Υγιειαίνετε.
06/11 00:35  Ydroxoos
οπως επιθυμης Νονε!
06/11 00:41  ΦΤΗΝΙΑΡΗΣ
Θυμάστε...ΤΟΤΕ τέτοια ώρα που με...στηρίζατε ;;;

Εεεεεε λοιπόν ούλα καλά, όπως βλέπετε και στο μπλόκι-στέκι του DISCOUNT !

Το μόνο ότι δε θάχετε χρηματιστηριακή ανταπόκρισή μου από το...Αμέρικα ! :-)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
32 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις