Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Η συνάντησις και αι αποφάσεις των πειρατών
1681 αναγνώστες
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007
00:36

Η νυξ ήτο σκοτεινή. Οι αστέρες ολίγοι (είχε ρίψει γραμμήν το Κομμα). Το ζοφοειδές της νυκτός πέπλον εκάλυπτε την θάλατταν και την ξηράν καθώς η φρεγάτα "Νεαρά Οπτασία" του Καπετάν Καλοχαιρέτα εισήρχετο εν τω ασφαλεί λιμενι Me' Tritόn, της Νήσου των Πειρατών, μετά τη σφορδή θαλασσοταραχή της 4/11.

"Ηλθον οι άλλοι?", ερώτησε ο κουρσάρος τον Υπαρχον Βατσακουτσα.

"Αλαργα και ζυγώνουν καπετάνιε μου", απήντησε αυτός. "Να σας φέρω ολίγον σερρυ? Κανέν φοντανάκιον που σας αρέσουν κιόλας?"

"Ποτέ εν ώρα υπηρεσίας, καλέ μου Βατσακουτσα. Καταβαίνω εις την αίθουσα των χαρτών. Ότε δέσετε να μου στείλεις τους καπεταναίους εκεί." Ο κουρσάρος κατηυθυνθη σταθερώς προς την ημίφωτη αίθουσα, καθώς η ναυς είχε ήδη σκαντζάρει τον υψηλόν πύργον που εδέσποζε του λιμένος. Ηνοιξε την θύραν και έλαβεν θέσιν εις την κορυφήν της τραπέζης. Χαϊδεψε το υπογένιον του οχι χωρίς μια κάποια ανησυχία.

Το κούρσο κατά του Αραπογλου-Πασσά είχε πάει πολύ καλά, αλλά τα υπόλοιπα πλοία του στόλου δεν είχον ακόμη αραξοβολήσει. Τι να έγιναν? Ο νους έτρεξε οπίσω, προς τας στιγμάς μεγαλείου που είχε ζήσει προ ολίγων ημερών. Το πώς επλευρισε την ναυαρχίδα του Αραπογλου Πασσα "Ενμπιτζι Χανουμ" ότε είχε λάβει κλήσιν περι τας 43' μοίρας 5'', πώς προσεδέθη ώσπου να ανέλθει  και πώς την εκούρσεψε ακριβώς εις τας 45κ96. Α, ναι, ήτο λίαν καλόν το κούρσον. Ναυαρχίς ήτο αυτή. Αλλά τα άλλα καραβια τι έγιναν? Μήπως εχάθησαν εν τη θαλασσοταραχή της εχθές?

Σιγά σιγά, ηρχισαν να φθάνουν και οι έτεροι πλοίαρχοι. Το μύστικον που εστάλη κατά της ΑΤΤ, εγυρισε με απωλείας. Το ιδιο και αυτό της Αγροτικής, αλλ' ουχί τόσον βαρείας. "Τα ριψαμε εν τη θαλάσση καπετάνιο. φοβηθήκαμε τη φουρτουνα. Μη χάσουμε τους ναύτας". Ο κουρσάρος εκούνησε την κεφαλήν με καταννόησιν, είχε ζήσει πλείστας φουρτουνας. Αλλά ήτο και αυστηρός.  "Τελευταία φορά, Καπετάν Γελεβουρδέζο", είπε, "Δε βγαίνουμε. Τέρμα τα κούρσα ΑΤΤ και ΑΤΕ, εκτος εαν αδυνατίσουν πολύ. θα σας βάλω εις άλλον πόστον." Η κορβέττα "Αλάπις" είχε πάει καλούτσικα και κάπως ισοφάριζε μέρος της ζημίας.

Ο δρόμων που είχε στείλει στο ΤΤ? Η ευειδής καπετανισα ανέφερε καλά μαντάτα: "πηγαμε καλούτσικα, αλλά φάγαμε μεγάλη φουρτούνα σήμερον, ναυαρχουκο", είπε με νάζιον, "αναγκαστικώς ερίψαμε τμήμα του κούρσου εις την θάλασσαν να γλιτώσουμε το καράβι". Ο κουρσάρος κατέπνιξε με δυσκολίαν τα τρυφερά αισθήματα που του εγέννα η πιπινοειδής μορφή της. "Αλλη φορά καλύτερον, καλή μου", είπε με σοβαρότητα, ενθυμούμενος φευγαλέως τρυφεράς στιγμάς του παρελθόντος, υπο την επηρειαν βοτκας κοκκινιστής - τουτέστιν με τοματοχυμο. Ήτο 25 Μαϊου το πρώτον τους κούρσον...

Αλλά η μεγάλη ανησυχία του ήτο ο ανιψιός. Εβγήκε μόλις εχθές με τον πάρονα (βρίκιον) "Ιππωψ", τουτέστιν "Αλογομουρης", ξεκόβοντας εκ της νηοπομπής δια να κάμει κούρσον κατά του Ναυαρχου Ουαλ-Αντρε Μπιν Βγενό. Τον εγνώριζε καλώς ο Καλοχαιρέτας τον Μπιν Βγενό. Δεν ήτο ευκολος υπόθεσις και δη εν θαλασσοταραχή.  Η φωνή του Βατσακούτσα διέκοψε τη σκέψιν του. "Ιππωψ εν όψει! Ίππωψ εν όψει!" Ο κουρσάρος, έστρωσε με νευρικότητα έναν βοστρυχον του βαρουτοκαπνισμένου του πώγωνος ώσπου να εισέλθει ο ανιψιός.

 

"Λοιπόν, ανιψιέ μου? Τι χαμπαρια?" του είπε μετά την καθιερωμένην χειραψίαν., μετά τύψεως της πλάτης. "Σκουρα τα πράγματα θείε μου. Το κύμα ήτο τεράστιον και ο αντίπαλος Μπιν Βγενό γάτος πεπεταλωμένος. ΄Βαριές απώλειες εκ της ΜΙΓ, ίσα βάρκα ίσα νερά η ΜΑΡΦΒ". Ο κουρσάρος σκοτείνιασε. Τα έβαλε κάτω όλα και τα λογάριασε. Το συνολικό διάφορο ήτο μικρό.

"Καπεταναίοι! Εαν μετρήσωμεν τας επισκευάς και τας προμηθείας ίσα που βγάζουμε λίγο χρυσάφι κέρδος. Μας μένει και το τσιφλικι του ΠΕΤΡΟ που είναι παραγωγικόν. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κούρσον του Αραπογλου Πασσά και εις τέτοια φουρτούνα δε χάσαμε. Όπερ, ανοιξατε τα αμπαρια και κεράσατε όλα τα πληρώματα μεχρι πρωίας!". Η ιαχή χαράς απλώθηκε εφ'όλης της πολίχνης. Το γλέντι ήρξατο, με τον αοιδόν Μakr O' Poulo  να κανει πρεμιέρα. "Με συγχωρείτε θείε, σας απηγοήτευσα", τον πλησίασε ο ανιψιός. "Ειναι παλαιά καραβάνα ο Μπιν Βγενό ανιψιέ μου. Το  σημαντικόν έιναι ότι δεν εχάθη το καράβι κι έζησατε δια να πολεμήσετε μιαν ετέραν ημέραν." είπε και τον έστειλε να ανοίξει νέον βαγένιον ρουμι.

"Και τώρα τι κάνουμε ναυαρχούκο?" τον ερώτησε τρυφερώς η καπετανισσα. "Τώρα καλή μου αναμονή. Να δούμε τι θα κάνουν και οι συμμαχοι εις Αμερικήν. Ο καιρός είναι ασαφής κ άστατος ακόμη. Αφήστε να ξαστερώσει και βλέπωμεν."

" Τελειώσαν τα κούρσα για καιρό?", τον έρώτησε η ευειδης ύπαρξις

"Το κουρσο  και η θάλασσα δεν τελειώνουν ποτέ καλή μου" απηντησε αυτός. "Του Αγίου Νικολάου μεθαυριο, προστάτου ναυτικών τε και κουρσάρων. Αναμονή εις τον ασφαλη λιμένα Me' Tritόn προς το παρόν και ανοιγουμε πανιά ότε παύσει ο Βοριάς και το κρύο".

"Κρύο, καιρός δια δύο ναυαρχουκο", απήντησε με νάζι εκείνη.

"Μ'αρέσει διατί εις όλας τας καταστάσεις βλέπετε αισιόδοξην και ευχάριστο διέξοδο. Όπως κι εγώ άλλωστε.", είπε με χαμηλή φωνή όλο νόημα ο Καλοχαιρέτας, καθως άπλωνε τη ροζιασμένη εκ της σπαθης χείραν του περί την δακτυλιωειδή μέσην της. "Eχωμεν καιρό δια κουρσα και εμπόρια. Τώρα είναι η ώρα της αναπαύσεως του πολεμιστου"...

 

The End

of episode II

Αισιοδοξείτε και καλα κέρδη!

 

 

 Μην ξεχνάτε, έρχονται ημέραι Εορτών και Χαράς

Χρόνια Πολλά με Υγίεια!

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΑΠΙΣ ΑΤΕ ΑΤΤ ΕΤΕ ΜΑΡΦΒ ΜΙΓ ΠΕΤΡΟ ΤΤ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
33 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις