Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Τα φλουριά και το ράλλυ του Αγίου Νικολάου
1581 αναγνώστες
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2007
01:38

Σημερον ξημερώνει του Αγίου Νικολάου. Θέλω το πρώτον να ευχηθω, "Εις Πολλά Έτη" εις τους εορτάζοντας φίλους, Νικολάους και Νικολέτας, Νικους, Νικες κοκ, προεξάρχοντος του ενταύθα συχρωτιζομένου φίλου Φαύλου. Χρονια σας πολλά λοιπόν φίλε μου και ό,τι επιθυμειτε. Βιον μακρόν, ευτυχή και λίαν παραγωγικόν και άμποτε να συνεχίσετε να δίδεται εις ημάς που γνωρίζωμεν ολίγα περί του ΧΑΑ τη φωνήν της εγχωρίου εμπειρίας.

Ο Αγιος Νικόλαος είναι κάποιος που σέβομαι πολύ. Το πρώτον διότι είναι προστάτης των ναυτικών, κι εγώ λογίζομαι κουρσάρος, έστω και της οθόνης. Το δεύτερον διότι ήτο ο προστάτης του μητρώου κλάδου της οικογενείας - ο Άγιος Γεώργιος ήτο προστάτης του εκ Ρωσίας μαρτυρικού κλάδου. Επίσης είναι ένας άγιος που τιμάται όπου Γης και αυτό είνια εντυπωσιακόν δι' όσους ταξιδεύουν. Τέλος, αλλά το πλέον σημαντικόν είναί ένας άνθρωπος του οποίου ο βίος είναι λίαν συγκινητικός.

Θα σας πω μόνον την ιστορία εκ της οποίας υποτίθεται ότι προήλθε το έθιμον των χρυσών φλουριών και της Χριστουγεννίατικης αφθονίας. Περιπατούσε λοιπόν ο Αγιος, και ήκουσε εκ ταπεινής οικίας πτωχόν τινά άνθρωπον να παραπονειτε δια την τύχην του και την πενίαν του. Ο πτωχός εκείνος είχε τρεις θυγατέρας τις οποίες δεν εδύνατο να προικίσει, ούτε καλά καλά να τις θρέψει. Έλεγε λοιπόν να τις πωλήσει εις πορνοβοσκον, ώστε να μην πεθάνουν της πείνας. Επήγε λοιπόν ο Άγιος και εριψε τρια πουγγιά γέμωντα χρυσών νομισμάτων εις την αυλη του πτωχού εκείνου και ούτω πώς έσωσε τας κορασίδας εκ του βίου της ατιμώσεως.

Τώρα θα μου πείτε, γεροντικές κουβέντες Καλοχαιρέτα, τη σήμερον ημέρα η κοινωνία μας επιχαίρει να βλέπει τα κοράσια αναδεικνυόμενα δια την ευμορφίαν ως μοδέλλα και καταλήγοντα ταχέως εις τας κλίνας του ισχυρών του κόσμου τούτου ως βιζιτούδας. Αλλά εμέ με συγκινεί πάντοτε το παλαιομοδίτικον "καλόν" και ο την σήμερον τιμώμενος Άγιος, τα μάλα.  

Ο Άγιος μας επίσης τιμάται ως ο προστάτης ενός εκ των δύο σημαντικοτέρων "ημερομηνιακών" γεγονότων κατ' έτος εν χρηματιστηρίοις. Ομιλώ περί του λεγομένου "δρομου ταχύτητος" του Αγίου Νικολάου (Santa Claus rally). Αυτό το γεγονός συμβαίνει κατ'έτος και ευελπιστούμε ότι θα συμβει και εφέτος. To νυν βεβάιως η κατάστασις είναι ολίγον συγκεχυμένη. Εγώ ευρίσκομαι κατά το πλείστον εν μετρητώ και ανέμενον να αγοράσω 6/11, αλλά σήμερον 5/11 είχαμε εκτόξευσιν λόγω των αρίστων αποτελεσμάτων - έως καταπληκτικών θα έλεγον εγώ- θέσεων εργασίας εν ΗΠΑ. Έχουμε περαιτέρω δεδομένα εκέι, πλέον επίσημα, ερχόμενα την Παρασκευήν ωστόσο και σήμερον ο Δοω εκάθησε ακριβώς εις το όριον της αντιστάσεως των 13450, όπερ και δεν εκκαθάρισε τα πράγματα. Ίσως έκανα λάθος που εξήλθον, αλλά δια να είμαι ειλικρινής, ούτε μάγος είμαι, ούτε γκουρου΄, ουτε -κατα το δυνατόν- ψεύτης, δια να πίπτω παντοτε μέσα. 

Σας λέγω ξανά αυτο που σας λέγω από καιρό. Τη Ελλάδα την πιστεύω και την οικονομία της. Αναμένω καταλληλα σημεία και σήματα εισόδου δια τας βραχυχρονιους κινήσεις ενόσω διαρκούν τα προβλήματα εν Εσπερία και μακροπροθέσμως εντός του 2008. Ότε νομίζω πως τα βλέπω σας τα λέω, αλλά να ΜΗΝ ακούτε τον κάθε Καλοχαιρέτα άνευ δική σας μελέτης.  Τέλος, τα σημερινά της Ελλάδος τα είδατε. Τι να σας πώ παιδες, κι εγώ μένω έκπληκτος εξ αυτών που βλέπω. Ο ανιψιός mc (θερμάς ευχαριστίας) έκανε έναν πρόχειρον υπολογισμόν και σήμερον το "Κρατικόν" (ΑΤΕ, ΑΤΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΤ) χαρτοφυλάκιον, που έχουμε συζητήσει εις το παρελθόν ευρέθη εις το +16,89%, ενώ το "περιφερειακόν" (ΑΕΓΕΚ, ΕΝΚΛΩ, ΣΠΙΝΤ, ΛΑΝΕΤ, ΠΕΤΖΚ, ΧΑΛΥΒ, ΚΛΩΝΚ) εις το -18,26% εκ της επομένης ημέρας των εκλογών, δηλαδή διαφορά τεραστία.  Από δε τα ένδιάμεσα υψηλά του το "περιφερειακόν", αλλά και πολλές άλλες καλές μετοχές της περιφερείας, έχουν φάει ξύλον εντυπωσιακον. Δεν είμεθα δηλαδή εις το "τα πάντα τρέχει" που λέγαμε προ εβδομάδων (όρα συνδεσιν εις το κάτω-κάτω της γραφής), αλλά στο "τρέχει μονομπαντα". Θα κοιτάξω να σας αναρτήσω αυριον και το σχετικόν διάγραμμα. Έως τότε ας ειπώ τούτο: η διαφορά αυτή δεν είναι απλώς περίεργη δια εταιρειας της ιδίας οικονομίας, ακόμη κι ότε ομιλούμε περί άκρας περιφερείας, είναι ίσως-ίσως άδικη. Τέτοιες μεγάλες ασυμμετρίες εντός τόσο συντόμου διαστήματος (τα κρατικά υπεραποδίδουν συστηματικώς, όπως έχουμε δει παλαιότερα τα τελευταία έτη), είναι η παγία άποψις μου, τείνουν να εξομαλυνθούν είτε με πτώσιν του ενός είτε με άνοδον του άλλου. Έχετε το υπόψιν σας και τα κουμάντα δικά σας, αγοραπωλησίας δεν προτείνω και αμαρτίαν ουκ έχω.

Αυτά προς το παρόν και μη λησμονείτε. Μεγάλη ημέρα σήμερον δια πάντας ημάς τους εν τοις κυματισμοίς των χρηματαγορών ναυτιλομένους. Χρόνια πολλά εις τους εορτάζοντας κατ' όνομα και όλους τους υπολοίπους που εορτάζουμε κατα το επάγγελμα ή το χόμπι.

 

Αισιοδοξείτε, ο Αγιος έρχεται και το ράλλι ελπίζουμε επίσης, και καλά κέρδη!

 

 

Στο Τουνεζι στην Βαρβαριά

μας έπιασε κακοκαιριά

Βαρδα κι αράξαμε έγια μόλα

γειά σου καϊκι μου Αϊ Νικόλα!

 

 Τα περί των δυο χαρτοφυλακίων και τας σχετικάς συνδέσεις θα τα ευρείτε εδώ:

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=886&blid=10

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ΑΤΤ ΔΕΗ ΕΝΚΛΩ ΕΥΔΑΠ ΚΛΩΝΚ ΛΑΝΕΤ ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΤΕ ΠΕΤΖΚ ΣΠΙΝΤ ΤΤ ΧΑΛΥΒ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
31 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".







Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις