Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ανέστη Χριστός!
959 αναγνώστες
Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010
14:39

 Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν·

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον

πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
 
Και καθώς είδαμε πολλοί το δρώμενον του "άρατε πύλας" ο διηγείται και ο Albus, ιδού ο ΚΓ' (Μασ. 24) ψαλμός:
 
 
ΤΟΥ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 2 αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν. 3 τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; 4 ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ. 5 οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ. 6 αὕτη ἡ γενεὰ ζητούντων τὸν Κύριον, ζητούντων τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. (διάψαλμα). 7 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 8 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. 9 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. 10 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
 
 
 
Κατά τα λοιπά, ανέγνωσα το εκπληκτικόν του Μαικήνος κείμενον και θα επανέλθω. Μην το χάσετε!
 
Εις πολλά έτη και καλά και καθείς το καλλίτερον εξ όσων επιθυμεί.
 
 
 
 
ΥΓ Υπάρχει προφανώς κάποιος ιός εις τον κεντρικόν υπολογιστή, δεν ξεύρω εάν θα καταφέρει να δημοσιευθεί το παρόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, να προσέχετε.
 
 
Σχόλια

05/04 19:12  favlos
Χριστός Ανέστη φίλε Θράσσ...

Προβληματάκια που θα λύσουν τα καλά παιδιά του capital :)
05/04 21:11  Λουκρητια
Χρονια Πολλα!

Ματιαστηκαν μονοι τους οι οικοδεσποτες μας:
http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=1621064
05/04 21:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χαίρεται παίδες, εις πολλά έτη! Κατέφερα να το ειδώ και έβαλα και τας σχετικάς συνδέσεις. Ιδιατέρως εφιστώ την προσοχήν εις την καταπληκτικήν παραπομπήν του Μαικήνος:

http://maecenas.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=23835&blid=404
05/04 22:01  Goldmine
Χριστός Ανέστη! Μόλις είδα πως συμπέσαμε στην επιλογή ύμνου. Εσείς το στίχο εγώ το μέλος!
Και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει...
05/04 22:01  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Αμήν, αμήν, εις πολλά έτη!
05/04 23:14  geokalp
χρόνια πολλά και προσοχή στους ιούς!
05/04 23:58  Μαικήνας
Εστω και ετεροχρονισμένα καταθέτω και εγώ μιαν αλλη ποιητική εκδοχή της Αναστάσεως, αυτήν του Δ.Σολωμού

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε
τ' ουρανού σε κανένα από τα μέρη,
και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε
τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ' αέρι,
που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα
«γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα».

Αυτός ο τελευταίος στίχος τα λέει όλα.
Πιστέψτε με μετά απο 95 ημέρες εντατική και πολλά άλλα ξέρω τι σας λέω.
Να είστε καλά Φίλτατοι
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
9 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις