Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Εσώθημεν! (?)
2124 αναγνώστες
Κυριακή, 11 Απριλίου 2010
17:35

 Αυτό ήτο, η κατάληξις ήτο ευτυχής και αυτού του γύρου. Ο χρόνος ήτο εν πολλοίς αναμενόμενος (8/4):

 

"Τα οξύτερα δια την οικονομία θα έχουν λάβει χώραν προ του Ιουνίου, οτε και συμβαίνουν διάφορα σημαντικά εν ουρανοις. Ίσως δε είναι ζήτημα ωρών/ημερών και ουχί μηνών. Θαρσείν χρή λοιπόν!"

 

 

Εσώθημεν ή μάλλον είμεθα καθ'οδόν διασώσεως κατά τα παλαιώθεν προειρημένα.

 

"Όχι ότι αναμένω πραγματικήν, γενικήν στάσιν πληρωμών - μερική βεβάιως υπάρχει εις τα νοσοκομεία λχ. Όχι βεβαίως, σιγά μην αφήσουν οι Γερμανοί να δημιουργήσουν προβλήματα εις το νόμισμά των οι "νεοελινες". Όχι, όχι, μετά (περίπου) βεβαιότητος η χώρα θα σωθεί προ του χρεωστασίου, μόλις η πλήρης ανικανότης της κεντρικής κυβερνήσεως να διαχειρισθεί το μέγεθος της κρίσεως γίνει απολύτως σαφής τοις πάσιν, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ."

 

Λεπτομερείαι  capitaleuro2dayreporter, ΑΞΙΑbloomberg, yahoo προσεχώς.

 

Να είδούμε βεβαιως και τους όρους, αν και προς το παρόν σημασια έχει ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, τουλάχιστον εις το εγγύς μέλλον.

 

 

 

Σχόλια

11/04 17:37  gerodimos
Γεια σου Μπαρμπούλη Αψηλέ!
11/04 17:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Έπεσε η υπόσχεσις παραδακίου ω ανιψιέ! 30 δις + ΔΝΤ, 5%, μια χαρά!
11/04 17:39  gerodimos
Ναι ναι, για να τρώνε πάλι τα λαμόγια!
11/04 17:40  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ε, εντάξει τι να γίνει?

Τους όρους να ειδουμε, τους όρους!
11/04 17:42  gerodimos
Θα τρώνε και θα πίνουνε οι γνωστοί-άγνωστοι και τα ψυχοπαίδια τους.
11/04 17:43  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ω, ναι! Αλλά τι να γίνει? Αυτούς έχωμεν, αυτούς λουζόμεθα.
11/04 17:57  Frixos
Δηλαδής η ευτυχής κατάληξης μας επιτρέπει να ζητήσωμεν άφεσιν αμαρτιών ελπίζοντες εις ανάστασιν και να ομολογήσομεν ότι δαπανήσαντες ασώτως της πατρικής ουσίας το πλούτον και αφού έρημοι γεγόναμε, μη έχοντες πλέον ετέραν οδόν, ικετεύσαμε τας αδελφάς ψυχάς του... τσελιγκάτου μας,( ερμήνευε Ε.Ε) όπως ποιήσουν ημάς... έναν των μισθίων αυτών κατά το έλεός τους. Ούτως ο γάμος υπερβαίνει και τα πεπραγμένα εν Κανά της Γαλλιλαίας. Ας είναι ευλογημένος κατά... το ρήμα Του.

Επιφυλλασόμεθα δια περαιτέρω κριτικήν πολιτικώ δικαιώματι...
11/04 17:59  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ούτω πώς εστί η κατάστασις ωρέ Φρίξε, αλλά καθώς φαίνεται εγίτώσαμε τα χειρότερα προς το παρόν.
11/04 18:03  Frixos
Σκόρδα εις τας μασχάλας μας. Νέον έπος, νέος άθλος του Ηρακλέους ο 13ος. Δεύτε ούν αδελφοί πατριώτες ανακράξομεν βοώντες. Ανέστη η πατρίς!
11/04 18:04  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, τώρα να είδώ την φουλίνα τι μίτο θα αναρτήσει...

:)
11/04 18:04  gerodimos
Και ζωήν του μέλλοντος και εις τους αιώνες των αιώνων, Αμήν Φρίξε.
11/04 18:08  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
δια τον μέλλοντα αίωνα δεν είμαι βέβαιος ανιψούλη. Δεν ήτο και τζάμπα το 5%. Κάπως αλμυρόν μοι εφάνη...
11/04 18:09  Albus Genius
Που θα εγκατασταθεί ο έλεγχος; Εν τω γενικώ λογιστηρίω; Υπάρχει κίνδυνος καταλήψεως του χώρου εκ των Υπουργών οίτινες θα ξεσπαθώσουν προς σωτηρίαν του οφικίου των; Δια να υποθέσωμεν την συνέχειαν.
11/04 18:10  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Μάλλον Μεγάλη Βρεταννία τον βλέπω. να έχουν και θέα εις την Πλατείαν, Άλβους.
11/04 18:11  Frixos
Ωρέ Γεροδήμο όχι νεκρώσιμα ευλογητάρια σήμερις, αναστάσιμα-αναστάσιμα. Χαίρει η φύσις , ουρανοί αγάλλονται, η πατρίς εσώθη , το λένε τ αηδόνια, το διαλλαλούν οι κούκοι το τραγουδούν οι πέρδικες και το ΄σιγοψυθιρίζουν οι τρυγόνες.Οποίας άλλης μαρτυρίας,έχομεν χρείαν ίνα πεισθώμεν?
Οι εκλαμπρότατοι έρχοντές μας θα πραγματοποιήσουν δεξίωσιν άραγε εις τον προεδρικόν κήπον? Οψόμεθα!

11/04 18:11  gerodimos
Όχι αλμυρό, αλμυρότατο Θείε.
300 Χιλ ευρώ μου έδωσε δάνειο το 2007 η Λατσοτράπεζα με 5% και μου έκανε η διευθύντρια υποκλίσεις.
Κοτσαμάν κράτος και με πτήσεις εναέριες κοτσάμ πρωθυπουργού και πετύχαμε 5%?
Άξιοι άξιοι!
11/04 18:12  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Μωρέ το λέν οι κούκκοι εις τα βουνά κι οι πέρδικκες εις τα πλάγια!
11/04 18:13  gerodimos
Και εις ανώτερα Φρίξε!
11/04 18:13  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ανιψούλη, η Ελλάς εδανείζετο έως τουδε με επιτόκιον πιστωτικής κάρτας.

Άρα, πάλι καλώς να λέμε. Προχωράμε!
11/04 18:19  Albus Genius
Το 5% δεν είναι αποτέλεσμα των εναερίων πτήσεων του κοτζάμ πρωθυπουργού, είναι αποτέλεσμα των προσγειώσεων.
11/04 18:26  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, λοιπόν διερωτώμαι δια το πώς θα προσγειωθούν οι βραχυθέται...
11/04 18:26  gerodimos
χαχαχαχα Albus!
11/04 18:27  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Είνια κορυφάιος ο Άλβους ανιψούλη!
11/04 18:28  gerodimos
Φαίνεται φαίνεται Θείε!
11/04 18:29  χορδιστής συναισθημάτων
Χαίρε Νύμφη Δεσποίνα Παναγία Νύμφη Άνασσα Κυρία Κορή Βασίλισσα Θεά ειρήνη
~~~@~~~
11/04 18:31  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Δόξα τω Θεώ
και
Βοηθα Παναγία!

Χαίρε Χορδιστά!
11/04 18:33  Frixos
Το τρίλημμα

Εδανείσθη τις εκ φίλου ουχί ευτελές ποσόν το οποίον δεν επέστρεψε κατά την συμφωνηθείσαν ημέραν. Μετά την παρέλευσιν ικανού χρόνου, ο δανείσας μετέβη εις την οικίαν του φίλου να ζητήσει τα δανεικά. Ανοίγει η πόρτα και έκθαμβος αντικρύζει την σύζυγο του φίλου, πάρα πολύ ολίγον ντυμένη, να τον προσκαλεί εις τα άδυτα των αδύτων,(εννόησε υπνοδωμάτιο).Πειρασθείς ο δανείσας υπέκυψε και έκανε αυτό που κάθε μη κουσουρλής, (ρήση του μακαριστού Χριστόδουλου by the chance), θα έπραττε.Κατά την πράξιν ανοίγει η πόρτα και εισέρχετε ο φίλος, όστις ουδέν είπε αλλά ριφθείς επί του φίλου που ήτο ρηγμένος, εν εκστάσει, επί της συζύγου, έπραξε ... αθορύβως και άνευ λιπάνσεως τα δέοντα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς και η σκηνή έλαβε τέλος αποχωρήσαντος του δανειστή. Τούτο επανελήφθη τρείς ή τέσσαρες φορές εισέτι. Οπότε ο δανειστής εξομολογείτε τα συμβάντα εις έτερον φίλον εμπιστότερον λέγοντάς του ότι τώρα δεν γνωρίζει γιατί επισκέπτεται το σπίτι του φίλου του, τον οποίον είχε δανείσει. Να ζητήσει πίσω τα δανεικά, επειδή του αρέσει η σύζυγος ή επειδή του αρέσει αυτού πλέον και ας είναι άνευ λιπαντικού . Αυτό αγαπητοί είναι το λεγόμενο τρίλημμα σε αντίθεση με το δίλημμα. Πάσα ομοιότης με τα οικονομικά θέματα της πατρίδος μας εντελώς συμπτωματική.
11/04 18:33  talbot
Αγαπητέ Θρασύβουλε,όταν είμασταν νεώτεροι και τις εξ ημών συνευρίσκετο μετά νεαράς,για να μην γίνουμε αντιληπτοί φωνάζαμε "Σωθήκαμε"!
Τώρα το φωνάξαμε επειδή θα εξακολουθήσουμε να κρατάμε το Ευρώ.
Ελπίζω να υπάρξει όρος να μειωθούν οι κομματικοί στρατοί των Δ.Υ!
Ερρωσθε!
11/04 18:34  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, τουλάχιστον να υπάρχει λίπανσις 30-40 δις κι ας είναι και ακριβή ωρέ Φρίξε!
11/04 18:36  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Αυτό το ελπίζω κι εγώ Τάλβοτ. Αλλά, νομίζω ότι οι ελαδιστανοι πολιτικοί εάν είναι να επιλέξουν μεταξύ "κρατους" και κοινωνίας, επιλέγουν πάντοτε τους κομματικούς στρατούς...
11/04 18:36  Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης
"Μείνε κοντά μου" Ερμηνεία: Ε. Αρβανιτάκη
Μουσική: Ν. Μαμαγκάκης - Στίχοι Γ. Ιωάννου
<Μείνε κοντά μου απόψε, η νύχτα είναι το παν
η νύχτα είναι μαχαίρι γι αυτούς που αγαπάν...
Σαν έρχεται η μέρα βλέπω το ρήμαγμα
την αδειανή ζωή μου και το ξετίναγμα...
Μείνε κοντά μου απόψε έστω για μια φορά
και ΤΟ ΠΡΩΪ ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΟΥ ΒΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ>.

http://www.youtube.com/watch?v=E_XdMnEFz50
11/04 18:36  gerodimos
Χαχαχαχαχαχαχαχα άπαιχτος ωρέ φρίξε!
χαχαχαχαχαχαχαχα αχαχουχαχαχα
11/04 18:37  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χα, χα, το ξετίναγμα (της γαλής) είναι σημαδιακόν ω Προμηθεύ?
11/04 18:37  Frixos
Δε&#8150; δ&#8050; χρημάτων, κα&#8054; &#7940;νευ τούτων ο&#8016;δ&#8050;ν &#7956;στι γενέσθαι τ&#8182;ν δεόντων.

dollars or euro και ας ξεχειλώσει και ο σφιγκτήρ!
11/04 18:39  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Λοιπόν ξεύρετε τι εσκεπτόμην. Εάν αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ προτιμότερον να δανεισθώμεν εκ του ΔΝΤ με 3-3.5% ή από τας αγοράς των ΗΠΑ με 7-8%.

Ποίος εχέφρων πολιτικός θα το αποτολμούσε? Μα, οι ελαδιστανοί το σκέπτονται!
11/04 18:40  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Φρίξε, οι ξένοι δε βάζουν μονον τα λεφτά...

:D
11/04 18:41  Frixos
Επανάληψις (Δαίμων των γραμματοσειρών)

Δει δε χρημάτων και άνευ αυτών ουδεν έστι γενέσθαι των δεόντων (κατηραμένο PC με την έλλειψη σημείων στήξεως εκβαρβαρίζεις την γφαφήν)

Well,
dollars or euro και ας ξεχειλώσει και ο σφιγκτήρ!
11/04 18:49  Frixos
Εύγε εις το θέμα. Σε χρόνο ρεκόρ έγραψε 37 σχόλια.

Εις τον Δομοκόν το συμβάν
Πονάς Μήτραινα?
Πονάω Μήτρουμ΄αλλά μ΄αρέσει

Αφού θα ανέβουν οι τιμές των τραπεζικών μετοχών μας , έ ας είναι και άνευ λιπαντικού. Θα ξεχασθεί ο πόνος όταν η ΕΤΕ ξαναδεί το 27+
11/04 18:51  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Για να ειδούμε. Το γαρ μέλλον αόρατον...

:)
11/04 19:00  Frixos
Τώρα που ο νούς γεννά ας καταχωρήσω την άποψίν μου θέτοντάς την εις την κρίσην υμών:

Μέρος 1ον
Ενθυμούμαι, εκ της θητείας μου, ένα κάδρο στο γραφείο του λόχου εντός του οποίου έγραφε «Δια ότι πράττει ή παραλείπει να πράττει ο λόχος υπεύθυνος είναι ο λοχαγός»
Μου είχε κάνει μεγίστην εντύπωση και το υιοθέτησα ,ως κανόνα στον επεγγελματικό μου χώρο.
*
Ο πυθαγόρας μας έδωσε την πυθαγόρειον αυτοκριτικήν «"Πη παρέβην; Τι δ' έρεξα; Τι µοι δέον ουκ ετελέσθη;".την οποίαν επίσης υιοθέτησα και προσπάθησα να την εφαρμόσω εις την ζωήν μου.
*
Αναζητώντας την ρίζα της λέξεως αρετή βρίκα ότι παράγεται από τη ρίζα αρ -απ' την οποία και οι λέξεις: άρι - (πρεπόντως, καλώς), αρείων (= ανδρειότερος, ευγενέστερος), άρι-στος, αρέσκω, αραρίσκω (αρμόζω, συνδέω), αρέγει (ωφελεί, προσήκει) και ρήμα αρετάω απ' τον Όμηρο (Θ, 329, Ζ, 114) = ευδοκιμώ, ακμάζω.
Κατά την ετυμολογία λοιπόν: Αρετή σημαίνει ικανότητα να αρμόζει, να ωφελεί, να συνδέει, να προσήκει, να αρέσει, να είναι κάτι κατάλληλο, ανώτερο, ηθικότερο, άριστο.
Η ικανότητα, η καταλληλότητα, η υπεροχή αυτή, η εκφραζόμενη με την αρετή, αποδίδονταν στην αρχή στο σώμα και μάλιστα του άντρα. Απ' αυτό, απ' την ίδια ρίζα παραγωγή της λέξης άρρην, άρρενος και η λατινική virtus = και απ' το vir = ανήρ.
Δήλωνε την ευψυχία, την ανδρεία, την ισχύ και γενικά τα σωματικά προτερήματα του άντρα. Κατά τον Όμηρο και για θεούς με τη σημασία της μεγαλοπρέπειας, για άντρες ως ανδρεία και για γυναίκες ως κάλλος. Ο Θουκυδίδης, για να δικαιολογήσει γιατί οι φονευθέντες Αθηναίοι στη μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) θάφτηκαν εκεί λέει: "εκείνων δε διαπρεπή την αρετήν κρίναντες αυτού (δηλ. του Μαραθώνα) και τον τάφον εποίησαν", (βιβλ. Β' 34). Αρετή εδώ = ανδρεία, γενναιότητα αλλά και ψυχικό σθένος.
Απ' την αρχική αυτή σημασία επεκτάθηκε και σε πνευματικά και ψυχικά πλεονεκτήματα γενικά του ανθρώπου• "Γενναίων πόνων αρεταί τοις θανούσιν άγαλμα" (Ευριπίδη Ηρ. Μαιν. 356) εδώ σημαίνει χάρισμα ψυχής, αντοχή, ευγένεια. "Η αρετή και ου το κάλλος κόσμον ταις
11/04 19:02  Frixos
Μέρος 2ον
Απ' την αρχική αυτή σημασία επεκτάθηκε και σε πνευματικά και ψυχικά πλεονεκτήματα γενικά του ανθρώπου• "Γενναίων πόνων αρεταί τοις θανούσιν άγαλμα" (Ευριπίδη Ηρ. Μαιν. 356) εδώ σημαίνει χάρισμα ψυχής, αντοχή, ευγένεια. "Η αρετή και ου το κάλλος κόσμον ταις γυναιξί, ώ γύναι, φέρει" λέει κατά τον Ευριπίδη η αιχμάλωτη χήρα του ήρωα Έκτορα, Ανδρομάχη, προς την κόρη της Ελένης και του Μενέλαου Ερμιόνη. Εδώ σημαίνει ψυχικό μεγαλείο, αγνότητα ψυχής, ηθικό ύψος.
Και παραπέρα διευρύνθηκε η σημασία της και η διεύρυνση παραμένει και σήμερα, κατάληξε δε να δηλώνει πλεονέκτημα, προτέρημα, ιδιότητα υπεροχής, προσόν, αξία


Με βάση τα αναφερόμενα ας επιχειρήσομεν μία συντομοτάτην κριτική των έργων των «λοχαγών» του κράτους μας ,(πρωθυπουργών) από το 1974 ,(μεταπολίτευση μέχρι σήμερα:)

Μετά την χούντα,( ήτις πληγάς πολλάς επήνηγκεν τω λαώ) ο λαός δέχθηκε μετά βαίων και κλάδων κράζων το «ευλογημένος ο ερχόμενος...» αντί των τάνκς,(ενθυμείσθαι το ή εμένα ή τα τάνκς..) τον μακαριστόν Καραμανλή, εκ Παρισίων, με το προεδρικό αεροπλάνο της προεδρίας της Γαλλίας. Ο Καραμανλής ο πρεσβύτερος, γνωστός εν τη ...Ιουδαία, κυβερνήσας έτη επτά, μεταξύ λαθών και επιτευγμάτων μας έριξε είς τον ωκεανόν, άνευ σωσσιβίων), ίνα κολυμπώντες, εξέλθομεν εις στέρεον έδαφος. Στην ακτή όμως μας ανέμενε ο υιός του γέρου της δημοκρατίας Ανδρέας όστις, ανεχώρησε εκ της πατρίδος το 1967 με διαβατήριον χορηγηθέν δια χειρός Πατακού, δια ξένην χώρα, ένθα σφυριλατήσας τα «δημοκρατικά του πιστεύω και τις δημοκρατικές του αρχές» , επέστρεψε και έπεισε τον « κυρίαρχον λαόν» να σταυρώση την επάρατον δεξιάν κλείνοντάς την, άμα, εις το χρονοντούλαπο της ιστορίας ίνα αποθάνει εξ ασφυξίας. Ξανά ο κυρίαρχος λαός εκραύγασε ,(δια της ψήφου τον Οκτώμβριο του 1981) το «Ευλογημένος ο ερχόμενος...» αφού είχε κραυγάσει το «Άρον –άρον σταύρωσον αυτόν «,δια τον Καραμανλή δια τον οποίον προ επταετίας είχε πεί το Ωσαννά...).
11/04 19:03  χορδιστής συναισθημάτων
Ορατατον!
φως
ηomo
~~~@~~~
11/04 19:04  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Αχ μωρέ Φρίξε και πολυ καλώς τα λέτε...
11/04 19:56  Λουκρητια
Θα πεσουν κατι μασες!

http://www.youtube.com/watch?v=eBWNsxfnrVQ
11/04 20:22  test
Η απόλυτη ξευτίλα, μας φτύνουν ζητώντας επιτόκιο 5% για να εξασφαλίσουν τα λεφτά που τους χρωστάμε και εμείς κοκορευόμαστε ότι είμαστε αξιόπιστοι και άλλες χαζομάρες.
Αν χρειαστούμε τελικά βοήθεια, μάλλον η χρεωκοπία είναι πιο σωστή, Οι Γερμανοί θα πάρουν αυτά... που δεν έχουμε και αναγκαστικά θα μπούμε σε μία σειρά. Δηλαδή μας δανείζουν όσο δανείζουν και την Αργεντινή, καλό deal,ανάλογο με αυτό τη ςκατάργησης της βίζας, απλά και στις δύο περιπτώσεις μας τραβάνε από τα βιζιά
11/04 21:12  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Test, δεν έχετε και άδικο. Αλλά η εναλλακτική θα ήτο καταστροφική!
11/04 22:11  ΕΝΑΠ
Επιτόκιο 5%. Γλυκιά πικρή μου αγάπη.
Αποτελεί τον μέσο όρο επιτοκίου όλων των Ελληνικών μακροπρόθεσμων ομολογιακών εκδόσεων στην ελεύθερη αγορά από τα τέλη Φεβρουαρίου 2010 και συνοδεύεται από τα οικονομικά μέτρα που αναγκαστικά έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής.
Απλά παγιώνεται ένα ΥΨΗΛΟΤΑΤΟ επιτόκιο για τα επόμενα 3 χρόνια περίπου, το οποίο όμως θα συνοδευτεί αυτή την φορά από ΝΕΑ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ μέτρα, τα οποία θα ΜΕΙΩΣΟΥΝ έτι περισσότερο το ΑΕΠ της χώρας, προκαλώντας βαθιά ύφεση.
Θεωρητικά, ότι θα εξοικονομούσαμε από τα υφιστάμενα μέτρα, θα κατευθυνόταν στους τόκους. Και ότι θα εξοικονομήσουμε από τα νέα πρόσθετα μέτρα, θα κατευθυνθεί στην ΜΑΤΑΙΗ προσπάθεια αύξησης του ΑΕΠ.
Χώρια που στην καρέκλες του υπουργικού συμβουλίου, θα κάθεται ΑΤΥΠΑ από την επόμενη εβδομάδα το κλιμάκιο του ΔΝΤ και στο βάθος η Κα Μέρκελ..
Χρηματιστηριακά, τα παραπάνω ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ την κίνηση των δεικτών εντός της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, η οποία φυσικά θα λυθεί πτωτικά, με κατεύθυνση..ξέρετε για που.
11/04 22:13  χορδιστής συναισθημάτων
11/04 22:13  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ξεύρω Εφη μου, ξεύρω. Ή τέλος πάντων, υποψιάζομαι...

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=22163&blid=10

Αλλά, το μη χείρον, βέλτιστον.
11/04 22:16  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Χορδιστά και η ελληνική προσέγγισις:

http://www.youtube.com/watch?v=zExMCr4HyKI
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
17 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail
Σελίδα 1 από 2Νεότερα σχόλια »Τελευταία σελίδα

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις