Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Διατί δεν καταρρέουν?
2132 αναγνώστες
Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010
11:52

 Όπως όλοι οι παίκται, είμαι κάπως προληπτικός. Και έχω και εγώ τους δείκτας και τους αντιδείκτας μου. Αντιστοίχως, έχω γραφιδας που χρησιμοποιώ ως δείκτας εκτιμήσεως των καταστάσεων. Έχω δε ευρεί στατιστικώς ότι τινές εξ αυτών είναι εξαιρετικοί ως προς τα επερχόμενα. 

 

Ηγέρθην λοιπόν σήμερον και καθώς ελάμβανον το πρωινό μου, ανέγνωσα και πάλιν άρθρον υπό του κυρίου Δελεβέγγου σχετικώς προς την πορείαν της αγοράς ακινήτων. Εικάζω δε ότι ήτο, τρόπον τινά, εις συνέχειαν εχθεσινού άρθρου του Μαυρίδου πραγματευομένου το θέμα "τι θα τα κάνουμε τα λεφτά μας". 

 

Η άποψις Καλοχαιρέτου είναι παλαιόθεν γνωστή: τα ακίνητα εν Ελλάδι έχουν τιμάς που πλειστάκις (αλλ΄ουχί πάντοτε) ενσωματώνουν αξίαν ουχί απλώς υπερβολικήν, αλλά εντελώς φανταστικήν. Υπάρχουν περιοχαί και είδη ακινήτων τα οποία δεν δύναμαι να αντιληφθώ πώς στο καλό πωλούνται εις αυτάς τας αποτιμήσεις. Αλλά, αυτό είναι ένα και το γεγονός ότι βλέπω αυτόν τον καταιγισμό άρθρων απαξιώσεως ένα άλλο. Εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθώ, πέραν των αστρονομικώς αποτετιμημένων ακινήτων, υπάρχουν και αξιολογότατες ευκαιρίες πλέον.

 

Αυτή η μονομερής επίθεσις με προβληματίζει σφόδρα. Η λιμνούλα της ελληνικής οικονομίας δεν έχει πολλά οψάρια και είναι λογικό ο ανταγωνισμός για τα ολίγα κεφάλαια να είναι έντονος. Αλλά, διερωτώμαι ειλικρινώς, εάν αι τιμαί των ακινήτων καταρρεύσουν, θα ωφεληθούν αι εισηγμέναι εταιρείαι? Ή θα πάνε ακόμη πιο κατά διαβόλου? 

 

Αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται εις την ακίνητο περιουσία, η σημαντικοτάτη διόρθωσις δηλαδή, είναι κατ'ουσίαν η σημαντικοτάτη μείωσις του πλούτου της Ελλάδος, νυν και εις το μέλλον. Δεν είναι αστείο, είναι τραγικόν, και λογικώς, αφού με ακίνητα και έτερα εμπράγματα θα ξεπληρώσουμε εις τους ξένους τα κερατιάτικα των προηγηθεισών σπαταλών, θα έπρεπε να πασχιζωμεν να κρατηθούν αι τιμαί αυτών υψηλαι. Πολλώ δε μάλλον δια τας λογιστικάς αποτιμήσεις των καθημαγμένων εισηγμένων.

 

Εδώ, ας προσθέσω ετούτο, διότι με έχει απασχολήσει: ο λόγος δια τον οποίον οι Έλληνες έχουν τέτοιο παράλογο (?) πάθος με τα ακίνητα είναι ότι όσες άλλες φορές προσεπάθησαν να επενδύσουν εις κάτι άλλο, απώλεσαν τα μαλλιοκέφαλά τους. Τα ακίνητα, ό,τι και να έγινε έκαμαν τον κυκλον τους και προσεκόμισαν πολλάκις απίστευτα κέρδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει σπανίως, ή ακριβέστερα, σπανιότερον πάσης άλλης επενδύσεως, απαξίωσαν το επενδεδυμένο κεφάλαιο (διότι εγένετο και αυτό και μην ακούω βλακείας ότι δεν εχάθησαν κεφάλαια εις τα ακίνητα) .

 

Ακόμη και κατά την Γερμανικήν Κατοχήν, ακόμη και κατά τον πόλεμο κατά των σταλινικών, τα ακίνητα ήσαν μία εκ των ολίγων επενδύσεων που διετήρησαν αξία εντός του απολύτου χάους. Όλα θα πάνε καλά, αλλά και να μην πάνε, κάποιες επενδύσεις θα αποδώσουν καλλίτερον άλλων ή τέλος πάντων κάτι θα αξίζουν εις το μελλοντικόν νομισμα.

 

Τέλος ας ειπώ ετούτο: ίσως πράγματι εντός εξαιρετικώς ανωμάλων συνθηκών απωλέσουν αι ασφαλέστεραι επενδύσεις 50 ή 60% της αποτιμήσεως των προ της ανακάμψεως. Αλλά, ουδείς πρέπει να εύχεται τοιαύτου μεγέθους ανωμαλίαν και υπ'αυτάς τα συνθήκας αι ολιγότερον ασφαλείς θα πάνε καλλιά τους. Ασφαλώς, πιθανοτέρα είναι μια διόρθωσις 20-25%. 

 

Όσο περίπου δηλαδή απώλεσε ο ΓεΔείς - αλλ' ουχί τα ακίνητα- από το προηγούμενο άρθρο του κυρίου Δελεβέγγου.

 

Και δεν επέρασε παρά ένας μήνας.

 

 

 

Σχόλια

26/05 11:58  oberon
"Όλα θα πάνε καλά, αλλά και να μην πάνε, κάποιες επενδύσεις θα αποδώσουν καλλίτερον άλλων ή τέλος πάντων κάτι θα αξίζουν εις το μελλοντικόν νομισμα."

Εικασία τις περί του μελλοντικού νομίσματος;

Έστω και παρ' υμίν. Φίλτατε;
26/05 12:31  favlos
Τα καινούργια έχουν πρόβλημα και δεν πουλιούνται.(ζητάνε και πολλά για τις σημερινές συνθήκες)

Τα παλιότερα με μιά μικρή μείωση της τάξης του 8-10% φεύγουν πιό εύκολα.

Κάπου είδα το επίσημο δελτίο της τραπέζης της Ελλάδος που λέει αν θυμάμαι για μείωση συνολικά 4% (αν κάνω λάθος διορθώστε με)
26/05 12:56  oberon
Αν δ-ε-ν είναι χάρτινο ούτε μεταλλικό;

26/05 13:04  romanov
5*. Τα ακίνητα, όπως και όλες οι αξίες, ακολουθούν τους μισθούς και τις υπόλοιπες μειώσεις. Αργούν όμως πάντοτε να ακολουθήσουν την πορεία. Ίσως σε ενδιαφέρει το http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2114.aspx
26/05 14:32  geokalp
αυτό που ξέρω να γράψω είναι μια είδηση προηγούμενων ημερών:
"Αισχροκερδείς και άκυρες έκρινε ο Άρειος Πάγος τις πωλήσεις ακινήτων σε πολύ χαμηλές τιμές λόγω εκμετάλλευσης από τον αγοραστή της μεγάλης οικονομικής ανάγκης του πωλητή.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, και μόνο η τιμή πώλησης του ακινήτου κάτω από την αντικειμενική του αξία αρκεί για την ανατροπή της μεταβίβασης με δικαστική απόφαση. "

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/583721/Article.aspx
26/05 20:10  oberon
geokalp,

Επί τέλους ένα καλό νέο!

26/05 21:34  ΕΝΑΠ
Καλησπέρα.
Η αξία των ακινήτων των εισηγμένων θρας, αποτιμάται μεν βάσει διεθνούς λογιστικού σχεδίου στην αγοραία του αξία, ωστόσο κανείς δεν τις εμποδίζει να δηλώνουν τιμές διαφορετικές από αυτήν, καθ' όσον δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, ΕΠΑΡΚΗ στοιχεία που να αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την αγοραία του αξία.
Στην πραγματικότητα, η μείωση των τιμών στα ακίνητα αντικατοπτρίζει στον δεύτερο βαθμό την "σημαντικοτάτη μείωσιν του πλούτου της Ελλάδος, νυν και εις το μέλλον", ενώ σε πρώτο βαθμό την μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα.
Επομένως, η πτώση είναι μονόδρομος,πόσω μάλλον αν συνεκτιμηθεί όχι μόνο η μείωση του αριθμού των χορηγούμενων στεγαστικών δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και το ύψος του δανείου σε σχέση με την αξία του ακινήτου, το οποίο δεν την καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) πλέον σε σχέση με το παρελθόν.
Παρ' όλα αυτά, λόγω της ισχύος του συστήματος των αντικειμενικών τιμών στην Ελλάδα, οι αγοαραίες τιμές ΔΕΝ μπορούν να κατρακυλίσουν όπως πολλοί ΞΕΝΟΙ ή έλληνες επιθυμούν. Το Ελληνικό ακίνητο προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού από κάθε κυβέρνηση, καθ' όσον γύρω του συγκεντρώνεται όλη η περιουσία της χώρας μας και ενισχύεται ακόμη περισσότερο εξ' αιτίας της ανυπαρξίας πλέον παραγωγικού ιστού.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, είναι περίεργο για πολλούς, αλλά εμφανές τουλάχιστον για εμένα, που στοχεύει η συνεχής πίεση που τους ασκείται τελευταίως, δια μέσου καταιγισμού άρθρων απαξιώσεως των τιμών τους.
Ότι προλάβουν και αρπάξουν οι λίγοι κατέχοντες συμπεριλαμβανομένων των ΞΕΝΩΝ, σε ΧΑΜΗΛΕΣ όσο γίνεται τιμές.
26/05 22:26  jerri
Όλοι για τις 100 οικογένειες δουλεύουν πια...;
27/05 18:23  Albus Genius
Είναι υπερτιμημένα βεβαίως αλλά σου λέει και ο πωλητής. Αφού έχει να πληρώσει: ΦΠΑ,ΦΜΑ,ΦΑΥ
(φόρος αυτόματου υπερτιμήματος), Τέλος συναλλαγής και άλλα να μην στα λέω και στεναχωρηθείς,δεν θάχει να πληρώσει άμα τον δαγκώσω και λίγο; Θάχει. Ε! ας τον δαγκώσω.
27/05 18:32  periscopio
Γειά σας,
Γιατί με είχατε βάλει τιμωρία??
Αδύνατο να επισκεφθώ το φρόνημα για 10 μέρες τουλάχιστον...
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις