Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Σου Μελά
1784 αναγνώστες
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010
09:31

Αναγιγνώσκω, εν προσωρινή αποσύρσει ων, πλείστα τινά. Προσπαθώ να μην ψυχοπλακώνομαι πολύ, καθ'ότι μοι φαίνεται ότι το έχουν βάλει όλοι αμέτι-μουχαμέτι να μας οδηγήσουν εις έτι βαθυτέραν κατάθλιψιν. Αναμφιβόλως οι κίνδυνοι πολλοί (ορθώς επισημαίνει ο φαύλος το endgame  της χρεοκοπίας του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου "δημοσίου" του λαϊκισμού - διότι αυτό χρεοκοπεί) και το έλλειμμα ηγεσίας εντυπωσιακότατο, αλλά, πέραν πάσης αμφιβολίας οι Έλληνες έχουν επιβιώσει και χειρότερα. 

 

Ανέγνωσα και εξεχώρισα δύο λίαν συγκινητικάς ειδήσεις. Η πρώτη, περί της επιστροφής του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου εις την Μεγάλην του Θεού Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, δι' αποφάσεως του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. "Ήτο πράξις αποδόσεως δικαιοσύνης" είπεν ο Δεσπότης της Πόλεως και καλώς ειρημένον. Η ετέρα δε είδησις ήτις με εχαροποιησε τα μάλα, είναι η άδεια να λειτουργήσουν ιερείς μας την ημέραν της Κοιμήσεως εις την Μονήν επί του όρους Μελά, την κατα την διάλεκτον του Ευξείνου "Σου Μελά" (στου Μελά) ή Σουμελά καλουμένην (εγράφετο δε όσο καιρόν είχαν οι Πόντιοι τυπογραφεία εκεί "Συμελά", καθότι έγραφον το ου ως "υ", όπως και άλλοτε έθος ήτο τοις Έλλησιν). Λησμονούνται αυτά σιγά-σιγά καθώς όσοι ήλθον εκ της Πατρίδος αποθνήσκουν και αι νεωτεραι γενεαί χάνουν την λαλίαν την από Μυκηναϊκών χρόνων λαλουμένην εις Πόντον και τα αρχαιοπρεπή φωνήεντα και τα περίεργα σύμφωνα. Περίεργα δηλαδή, δια τους οπαδούς του καταπτύστου δημοτικισμού, του λαϊκισμού της γλώσσης που έχει πατάξει κάθε τι το διαφορετικόν εις την γραμματικήν των Ναζί.

 

Είναι λίαν δυσχερές δια τους μη εκ Πόντου καταγομένους να αντιληφθούν το μέγεθος και το βάθος που καταλαμβάνει εις την συλλογικήν φαντασίαν και υποσυνείδητον πάντων ημών των εξ εκείνων των πατρίδων αίμα έχοντας, η Θεοτόκος η επί του Όρους Μελά λατρευομένη. Εξ Αθηνών ορμωμένη η εικών, έφθασε και εφώτισε τους Έλληνας εις τα μακρινά εκείνα μέρη επί αιώνας και μετά την προδοσίαν των βολσεβίκων και την Ανταλλαγήν ήλθε εις Ελλάδα καλλιγύναικα και έκτοτε αποτελεί σημείον αναφοράς δια τους μαυροθαλασσίτας διαφόρων βαθμών και τάξεων. 

Και έστω τούτο μάθημα τοις πάσιν, ότι η Ελλάς και θνήσκουσα και υποφέρουσα και ταπεινωθείσα, και πάλιν έρχεται μετά δόξης. 

 

Ημίν δε πάσιν, αγίασμα και φώτισις και αναφορά και ελπίς και κατά τα εθνικά και κατά τα προσωπικά. Και καθώς ετραγωδούσε ο λυράρης πάππος μου τας εν Μακεδονία πρωίας:

 

Τοζαλλου γιοσμασσής (παλληκάρι) είμαι 

και ματώνω 'κι ματούμαι

και σην Παναΐαν Σουμελά

εσέν' θα στεφανούμαι

Όπερ μεταγράφεται: "είμαι παληκάρι Τοζαλλούς, ματώνω και δεν ματώνομαι. και στην Παναγία Σουμελά μ'εσένα θα στεφανώνομαι". 

 

Άμποτε να λειτουργήθωμεν και εν τω Ναώ της Αγίας του Θεού Σοφίας

 

 

Σχόλια

17/06 11:49  favlos
Θράσσ ωραία η ανάγνωση των κειμένων σου...;)
17/06 13:35  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Αμήν για όλα και περισσότερο για τη επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας.

Μία μικρή διόρθωση, με το συμπάθειο, για να είμαστε δογματικά ακριβείς (ως Χ.Ο.):
Η Παναγία δε λατρεύεται. Λατρεύεται μόνο ο Γιός της.
17/06 13:42  nhad
Αγαπητέ Θρας, το κείμενό σας μου έμαθε και την ετυμολογία του ονόματος "Συμέλα", το οποίο είναι συχνότατο στους Ποντίους. Να είστε καλά.
17/06 14:01  cell
Τα δέοντα 5* για τη γραφή σας,τα γραφόμενα και τα...μεταγραφόμενα(ή αποδιδόμενα) και
ΟΧΙ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΑ (λαλίαν την από Μυκηναϊκών χρόνων λαλουμένην εις Πόντον).
Χαιρετώ σας!
17/06 15:09  Frixos
"Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θάναι"

Το πιό ισχυρό υπνωτικό χάπι για όλους που προσδοκούν να γίνει αυτό που "εκείνοι" παρέδωσαν όχι μαχόμενοι στο πλευτό του ήρωα Παλαιολόγου, αλλά ερίζοντας για το φύλο των ...αγγέλων.Άλλοιτους θέλαν σερνικούς και θηλυκούς. ,(Οι Αρχιεπίσκοποι "αμφιλέγαν" και συμβιβάστηκαν στα ...αγγελούδια .Τα Χερουβίμ ανήκαν στους κρονόληρους και τα Σεραφείμ στους γλείφτες.

Υπερδιακόσιες χιλιάδες ερρωμένοι καλόγεροι υπήρχαν εκείνη την περίοδο κατά τους ιστορικούς, αλλά κανείς δεν συμπαρατάχθηκε στα τείχη να σώσει "την Πόλιν,την Αγιά Σοφιά ,το Μέγα Μοναστήρι"

Αφέοις μου φίλτατε και χρυσόστομε Θρασύβουλε τας αμαρτίας.Ασπασίως δ΄αεί εχόμενός σου, νυν δακρυόεν με, περικαλώ σε και ανήμαρτον ποιήσαι. Ότι πολλά τα κρίματά μου...
17/06 16:34  Frapezitis
17/06 22:41  Personal Jesus
19/06 13:38  ΕΝΑΠ
Ποιότητος ΑΑΑ τα κείμενά σου Θρας.
Δένουν το παλιό με το νέο και πάντα έχουν κάτι να πουν, πλέον του εύλογου νοήματος.

* θα λειτουργήθωμεν και εν τω Ναώ.
ΠΙΣΤΕΥΩ, δεν θα πάρει χρόνια και καιρούς για να γίνει.
26/06 09:03  nhad
Θρας, αρχίζουμε και εμφανίζουμε συμπτώματα στερήσεως!
Ελπίζω να περνάς όμορφα.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
24 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις