Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Αχαρτογράφητα ύδατα (η θάλασσα ως μεταφορά)
1825 αναγνώστες
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008
03:20

Μέρος Ι.

Η θάλασσα έχει μια γενετική σχέσιν μετα της Ελλάδος. Και των Ελλήνων. Ο Πλάτων αναφέρει κάπου ότι οι Έλληνες είναι ωσαν τα βατράχια μαζεμένα γύρω από μιά λίμνη.

"ἔτι τοίνυν, ἔφη (ΣΣ Σιμμίας), πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς οἰκεῖν  τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖσι τοιούτοις τόποις οἰκεῖν." Φαίδων [109a-b]

Η θάλασσα και τα καράβια λοιπόν είχον δια το γένος μας παλαιώθεν κεφαλαιώδη σημασία. Δεν είναι τυχάιον που οι Ελληνες καλούν τη θάλασσα (η λέξις καθ'εαυτή θεωρείται προ-Ελληνική υπό των γλωσσολόγων) πόντον, λέξιν ήτις αρχικώς σήμαινε "γέφυρα", που τους ένωνε μετ'αλλήλων. Κατα την έννοια μάλιστα της γέφυρος, παραμένει εις τα λατινικά. Ούτω πώς ποντίφηξ (pontifex) είναι ο γεφυροποιός, και ως θρησκευτικός τίτλος σημαινε στην αρχαία Ρώμη αυτόν που κάνει γέφυρες με το θείο, τίτλο που διατήρησε ο Πάπας, ενώ pont, είναι η γέφυρα γαλλιστί έως της σημερον κοκ. 

Ότε οι Έλληνες ήθελαν να αποικίσουν έναν τόπον, ακολουθούσαν δύο δρόμους. Είτε έφταναν και έκαιγαν τα πλοία, ώστε να μην έχει γυρισμό, είτε τα κρατούσαν και εάν τα εύρισκον ζόρικα, έφευγαν.

Μέρος ΙΙ.

Τι έγινε σήμερον ωρέ παίδες? -4,11% ο ΓεΔείς? Τι ιστορικόν άλμα ταυροκαθαψίων ελέω και τραπεζών ήτο ετούτο? Λόγω εκπτώσεων και ανηλειμένης υποχρεώσεως έφυγα το πρωί ολίγον μετά το άνοιγμα, και επιστρέψας μεταμεσονυκτίως δεν επίστευα τα μάτια μου. Και μετά μου θυμώνετε ότε σας βάζω φωτογραφίας διαφόρων ειδών άρκτων. Τέλος πάντων, ψυχραιμία το πρώτον και δεν ήλθε το τέλος του κόσμου, ούτε σήμερον. Αι αγοραί δεν πεθαίνουν ποτέ και πάλιν θα επιστρέψουν μετά δόξης είτε σε μια εβδομάδα, είτε σ'ενα μήνα, είτε σ'ενα χρόνο. Τώρα βεβάιως αυτό έιναι μικρά παρηγορία δι'αυτούς που ευρίσκονται ακόμη εντός και εκτεθειμένοι. Αλλά από την άλλην, είναι δύσκολο και να δώσει κανείς βοήθειαν, πέραν όσων λέμε τόσον καιρόν, ότε ευρισκόμεθα εντός τοσούτον αχαρτογραφήτου περιοχής.

Τα μόνα που μπορώ να είπώ, δια τους εντός και εκτός, είναι τα πρακτικά κόλπα των ναυτιλομένων που σας τα λέγω από καιρό, όπως η ερυθρά Παρασκευή: αναμένω να περάσει και η 13η ημέρα της πτώσεως δια να σχηματίσω γνώμην, παρατηρώ τον σχηματισμόν αρνητικών ημερών (4η παράγραφος κ.ε.) δια να ευρώ πιθανά σημεία ανακωχής κοκ.

Τώρα τι κάνουμε? Απλώς αναμένουμε. Ύποψιάζομαι ότι το πρόβλημα είναι η μαζική αποχώρησις των μεμοχλευμένων (β' παράγραφος κ διάγραμμα) ή/και καλοκερδισμένων ξένων. Τα αποχωρούντα πλοία των ξένων που αφήνουν ¨Ελληνας επί της προκυμαίας, ουδέπω εσήμαναν κάτι καλόν, εί μη μόνον, ότε υπήρχαν Ελληνικά πλοία να πάρουν τον άμαχο πληθυσμό. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί βλέπουν πλείστας ευκαιρίας - κι εγώ το ίδιο. Αλλά ευρισκόμεθα εν τρικυμία, άνευ χάρτου και ο δίκος μου μόνος μπουσουλας είναι: όχι αγορές πριν την ολοκλήρωσιν της 13ης ημέρας της πτώσεως και συνεκτιμήσεως των άλλων παραμέτρων. Δι'εμέ το λέω, και μόνον και - οπως πάντοτε- ο καθείς κουμάντο στα κεφάλαιά του.

Να ενθυμείσθε εν υπερβολή, ότε οι ξένοι εγκαταλείπουν άρον-άρον, ότι κερδίζει ο αντιλάμβανόμενος την υπερβολήν (και μετρητόν έχων). Επαναλαμβάνω το προ ημερών λεχθέν: Χρονικώς δε νομίζω ότι είμεθα πλησίον της λήξεως της ταλαιπωρίας. Και θα ειδούμε πότε θα ευρεθούμε πλησίον πυθμένος- ελπίζω να γίνει μετρήσιμον συντόμως. Έως τότε προσοχή, καλά κουμάντα οι τολμηροί που είσθε ακόμη εντός και καρτέρι ημείς οι εν μετρητώ να ευρούμε κατάλληλον σημείον εισόδου, είτε μεθαύριο είτε σε έν έτος. Όσο και να πέσει, θα στρέψει, απλώς το πόσο δε γνωρίζουμε και εγώ τουλάχιστον δεν δύναμαι να προβλέψω. Ευκαιρίας και πολλάς βλέπω ήδη και προβλέπω ή υποψιάζομαι πλείονας μελλοντικώς, αρκεί να έχουμε κάμει τα κουμάντα μας.

Μέρος ΙΙΙ

Ότε βλέπω τοσούτον οξείας πτώσεις, ιδιότυπος θλίψις με καταλαμβάνει, ακόμη και ότε έχω κάμει τα κουμάντα μου. Τα χρηματιστήρια δεν είναι απλώς κινητηριος δυναμις της οικονομίας, ναός του τζόγου ή μηχανισμοί παραγωγής νομίσματος. Είναι μέρη που ρισκάρονται περιουσίες αληθινών ανθρώπων με σάρκα και οστά και κυρίως αποθετήρια ελπίδος. Όπως όλοι, έχω χάσει πολλές φορές καποτε και (πολύ) μεγάλα ποσά. Ότε βλέπω τοσούτον οξείας πτώσεις ο νούς μου πάει εις τους φίλους (καίτοι εν χρηματιστηρίοις ουκέτι φιλία) που έχασα καθ'οδόν όλα αυτά τα έτη, τα δικά μου τα χαμένα έτη αγωνίας και κεφάλαια, ιδία ότε παλαιότερον, νεώτερος, δεν εφρόντιζα τον βασικό κανόνα: το πρώτον ου χάσεις. Εκ των εμπορευομένων κατά σύστημα, μικρά μόνον μειοψηφία κερδίζει.  Η πλειοψηφία, επειδή πιστεύει ματαίως εις την ελπίδαν του καλλιτέρου εναντίον της πραγματικότητος, χάνει ιδιαιτέρως εν περιόδοις όπως η τωρινή.

Αλλά όλοι, κερδισμένοι ή χαμένοι (έως τον επόμενο γύρο) έχουμε ψυχας. Ένας γνωστός μοι διεμήνυσε: καιρός να λάβεις το αίμα σου πίσω στο φόρουμ. Αστεία πράγματα. Και εάν ωργιστηκα πλειστάκις με ουκ ολίγους εν τω φόρουμ, και εάν με έθλιψε έως δακρύων η συμπεριφορά πολλών, ηγωνίσθην το κατά δύναμιν να ειπώ τα δικά μου. Εάν παρά ταύτα είσθε εντός, έχω να σας ειπώ ξανά τούτο: δεν είναι το τέλος του κόσμου και αι αγοραί δεν πεθαίνουν ποτέ. Όσο και κάτω να πάει, θα στρέψει, μόνον που ουδείς γνωρίζει το πότε.  Μελετήσατε που εκάματε σφάλμα και την επομένη φορά θα είσθε καλλίτεροι. Μη μοιρολατρήσετε, δράσατε. Μην κατηγορήσετε, αναλύσατε. Μην παγώσετε, μεριμνήσατε. Δια τους εντός, το εάν θα κάψουν τα καράβια τους και θα παραμείνουν έως τελευταίας ρανίδος ή αν θα τα μαζέψουν και θα φύγουν, ή αν κάμουν συνδυασμον των δύο δι'απομειώσεως, είναι λογαριασμός του καθενός, και τώρα όπως και το πρότερον, όπως πάντοτε. Τι συμφέρει, αγορά ή πώλησις  και τι όχι το λογαριάζει ανά πάσαν στιγμήν ο καθείς μονος του.

Δι'ένα είμαι βέβαιος: η θάλασσα και το εμποριον δεν ησυχάζουν ποτέ. Τώρα ναυτες μου, βλέπουμε τρικυμία τι σημαίνει. Μη λιποψυχήσετε μονον. Πιστέψτε με, θα επιβιώσουμε κι αυτή τη φουρτούνα κι έχει καλά εμπορια και κούρσα στην άλλη μεριά.

υμέτερος, ο πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

thrassakos@gmail.com

 

Σχετικές μετοχές:
DOW ΑΛΦΑ ΓΔ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ
Σχόλια

16/01 05:30  td16
5*Καλημερα ολη μερα.Το εκτυπωσα για να το εχω παντα μαζι μου.Σ' ευχαριστω.
16/01 05:30  td16
5*Καλημερα ολη μερα.Το εκτυπωσα για να το εχω παντα μαζι μου.Σ' ευχαριστω.
16/01 06:38  pol
Oι ναυτικοί το ξέρουν πολύ καλά.Όσο είναι το ύψος του κύματος,τόσο βαθιά θα φθάσει το σκάφος.
16/01 07:07  nhad
Φίλτατε Θρασύβουλε,

Μια είναι η απορία μου σχετικά με την αποχώρηση των ξένων από το ΧΑΑ, και την έχω από καιρό. Οι ξένοι αυτοί τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος κατέχουν μετοχές αξίας 85 δις Ευρώ περίπου (δε θυμάμαι τα νούμερα). Ας να πούμε ότι μόνο τα 50 δις Ευρώ ανήκουν πραγματικά σε ξένους. Αν αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν, ας πούμε το 15% των κεφαλαίων τους για να στηρίξουν την ανάγκη τους σε ρευστό, μιλάμε για 7,5 δις Ευρώ. Σε ποιους θα τις πουλήσουν; Διότι όπως λένε και οι θεωρητικοί, το χρηματιστήριο είναι zero sum game. Δε γεννάει λεφτά: για να ρευστοποιήσει κάποιος πρέπει να αγοράσει κάποιος άλλος. M' αυτές τις συνθήκες, πού θα βρεθούν τόσα λεφτά για αγορές μετοχών; Άλλοι ξένοι; Έλληνες θεσμικοί; Σιγά μην τα βρουν. Αν πράγματι ρευστοποιούν οι ξένοι, θα γίνει χαμός!

Όπως λες και εσύ, οι αγορές ποτέ δεν πεθαίνουν. Κάποια στιγμή οι Κινέζοι, Άραβες κλπ θα ρίξουν τόσα κεφάλαια, που θα επέλθει ισορροπία (κάθε μέρα διαβάζουμε για κάτι δις δολάρια από Αραβοκινέζους προς Αμερικάνικες εταιρείες). Είπαμε, 1.000.000.000.000 δολ. διαθέτει σε ρευστό η τράπεζα της Κίνας. Μέχρι τότε όμως, μπορεί να γίνει χαμός.
16/01 08:15  Goldmine
Μας ταξίδεψες πάλι,φίλε, ελληνικά, ποντοπόρα και συναισθηματικά!

Στέκομαι στα "χρηματιστήρια, αποθετήρια ελπίδας"! Εύστοχον!

Είναι πλούτος η γραφή σου, γλωσσικά και νοηματικά, καθώς και η έλλειψη ολιγωρίας στο να "εκθέτεις" τον εαυτό σου!
Εύγε. 5*

16/01 11:27  favlos
Τωρα είναι αγορά για επαγγελματίες.Γρηγορες αγορές ακομα πιο γρήγορες πωλήσεις.Ποτέ δεν ήμουν υπέρ της διακράτησης.Τωρα όμως ειναι κανόνας.Θα σου πω Θρας ότι οι εντολές πωλησης σε μεγάλα πορτοφόλια είναι έτοιμες απο το πρωί,πληκτρολογημένες με σενάριο -5% και -9%.Και βέβαια δεν πεθαινουν οι αγορές.Οι περισσότεροι θα φύγουν αλλά η αγορά θα ειναι πάντα εδώ.
16/01 11:54  jgeorgiou
Καλημέρα , χρεαζονται φωνές ψυχραιμίας και φωνές αληθείας!
16/01 12:36  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλημέρα φίλοι μου. Εκπτώσεις σήμερον και δεν έχω πολύ χρόνον. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα και σας ευχαριστώ όλους.
16/01 12:38  NEMO
Σύννεφα πυκνά και σκοτεινά δεν αφήνουν προς ώρας να φανεί η Ιθάκη αλλά αυτή είναι εκεί,πάντα,και μας περιμένει...

Καλημέρα σε όλη την καλή παρέα.
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
33 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις