Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Τα πάντα ρεί
1556 αναγνώστες
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008
00:25

Μέρος Ι Ηράκλειτος


Δεν έχω ποτέ κρύψει ότι μ’ αρέσει ο Ηράκλειτος, όπως και εν γένει ο Ιωνικός Διαφωτισμός. Πολύς – πολύς κόσμος, ιδία οι θετικισταί που έχουν πεισθεί μετά θρησκευτικού ζήλου δια το δίκαιον της συγχρόνου επιστήμης και του επιστημονισμού και κυνηγούν όλους τους άλλους αγνοούν ότι, ότε ο Einstein εδήλωνε ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι «ο Θεός παίζει ζάρια», απαντούσε στη φιλοσοφική μάχη που κρατάει αιώνας ολοκλήρους, απ’ όταν ο «αινικτής» Εφέσιος έγραφε:


αἰὼν παῖς ἐστι παίζων πεσσεύων• παιδὸς ἡ βασιληίη.


Ο θεός λοιπόν είναι παιδί που παίζει ζάρια μας λέγει - περίπου. Αλλά και τούτο μ’αρέσει πολύ:


ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείσσων.


Τα λέγαμε και στο αραβικό γράμμα haa.


Μέρος II Πρώτα σημεία χαρτογραφήσεως

Τώρα να πω ότι δεν είναι εντυπωσιακοί οι πρόσφατοι κυματισμοί? Και εάν το ειπώ θα με πιστέψετε? Ιστορικαί πράγματι στιγμαί. Αλλά η πρώτη αυτή ανάπαυλα του slow-Crash, του αργού μινι-Κραχ δηλαδή που ζήσαμε εκ της αρχής του έτους, εάν όχι από του Οκτωβρίου, μας δίδει κάποια πρώτα στοιχεία χαρτογραφήσεως των τρικυμιωδών υδάτων. Πρώτον αι παραμένουσαι εκκρεμότηται περί το 4600 και το 4100, μας δίδουν ιδέαν μελλοντικών κινήσεων και αντιστοίχων κουμάντων. Eν αρκτώδει σεναρίω, εάν ξαναπάει προς στο 4100 και στρέψει και το 4523 (μέγα σημείον αναφοράς αυτού του κύκλου πλεον) να ξαναφτάσει,  περί το 10% δεν είναι και άσχημον εύρος προς στοιχημα και κουρσον– εάν και λέγω εάν και ότε επαναληφθεί - το αναφέρω χάριν παραδείγματος. Πάντως και προς το 4650 έχει ωφειλές και αργά ή γρήγορα θα το ειδεί.


Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι προς το παρόν η τάσις έρχεται απ’έξω. Η Ελλάς λοιπόν ευρίσκεται πάλιν εν σημαντικήι υπεραποδόσει κατά το κλείσιμον της Παρασκευής εν σχέσει προς τας περισσοτέρους συγκρίσεις μετά των κυρίων δεικτών που κοιτάζω. Μη λέμε κάθε φορά τα ίδια: ή αι Αθήναι θα πέσουν ή οι άλλοι θα ανέλθουν. Το πραγματικόν ζήτημα είναι: θα κρατήσει το 4100 και επί πόσον? Θα είναι το χαμηλότερον σημείον της παρούσης άρκτου? Άλλωστε περίπου -20% αναμένον από αρκετού καιρού. Τούτο φίλοι μου, καίτοι ευκτέον, δεν είναι απολύτως βέβαιον - τουλάχιστον όχι ακόμη. Από την άλλην, εάν αυτό έχει κανένα νόημα, υπάρχουν πλείστα ισχυρώς ταυρώδη τεχνικά και ως προς τον δείκτη και επιμέρους μετοχάς. Δυνατόν βεβάιως να βγουν αληθή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι απολύτως αναμενόμενον μετά από τοσούτον δριμείας πτώσεις, οπότε η αξία τους πρέπει να συνεκτιμηθεί με όλους τους άλλους παράγοντας.

Μη λησμονείτε, οι εκτός αναζητουμε σημεία εισόδου-αλλ' ουχί σφαγής. Τοιαύτου είδους άρκτοι δεν αποθνήσκουν ταχέως, τα ραλλάκια κυνηγούμε κι έχει κανει ήδη +10%. Εάν υποθέσουμε ότι θα πάει στο 4650-4700, αξίζει τον κόπο εξ αυτών των επιπέδων? Εγώ λέω να αναμείνω να εκκαθαρίσει η κατάστασις. Αυτή η εβδομας θα δείξει, με τις νέες μειώσεις επιτοκίων κοκ, που πάει το πράγμα. Όλα παίζουν και τα πάντα ρει.


Σενάρια περί ΓεΔεί υπάρχουν πολλά:


α. θα εισέλθει εις εύρος (λ.χ. 4100-4523 ή άλλο άνω όριον)?
β. θα συνεχίσει το αρκτώδες ράλλυ και θα ανέλθει ως τα 4700 ή έτερον άνω όριον ή και νέον υψηλόν (με πολύ μικροτέρα πιθανότητα βεβάιως)?
γ. θα σπάσει το 4100 και μην τον είδατε?


Το καθένα εξ αυτών των σεναρίων και αι παραλλαγαί αυτών έχουν διαφορετικάς πιθανότητας. Διαλέγετε, πονταρετε, καλά κουμάντα και καλά κέρδη. Πάντως, αι πιθανότηται μεσοπροθέσμων οξέων κυματισμών ενισχύθησαν μετά το +8%. Ολίγον απο καζινον το ΧΑΑ εν ολίγοις και αυτό δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ως θετικόν διά συντηρητικότερους επενδυτάς που εκτιμούν τα εμπόρια περισσότερο από τα κούρσα. Ηυξησε πολύ τας πιθανότητας μελλοντικών οξέων κυματισμών, ευτυχώς ή δυστυχώς. Έτσι, καίτοι βλέπω αρκετά προσοδοφόρα σενάρια εν αυτοίς τοις ύδασιν, δε λυπούμαι και πολύ που θα λείπω έως την Πέμπτην. Διότι εν κυματισμοίς και ότε εν μετρητώ, προς το παρόν τουλάχιστον, η αποχή είναι ουχί απλώς αποδεκτή, αλλά και μια εκ των συνιστωμένων θέσεων, ιδία δια τους απλούς ερασιτέχνας επενδυτάς. Πάντως εάν θεωρείτε ότι θα κρατήσει το κάτω όριο του παρόντος εύρους και το δεί ή περίπου αυτή την εβδομάδα, βουρ στο κούρσον, με στόχον έως και το άνω ή όσο πάει. Κι εγώ το σκέπτομαι την περιοχήν ως καλό πρωτο σημείον τοποθετήσεως– θα δούμε. Εάν βεβάιως πιστευετε ότι έχει μονον πάνω, προφανές το δέον γενέσθαι. Οι υπόλοιποι, αναμένουμε καλά σημεία εισόδου κι ας είναι και παραπάνω.


Μια που είδαμε κάποιες ιστορικώς αντιστοίχους πτωσεις εν Ελλάδι προ ολίγου καιρού, δια τους τρομολάγνους, περιλαμβάνω εδώ ένα σκαρίφημα παρελθόντων Κραχ εν ΗΠΑ μετά συγκρίσεως με τα σημερινά, εκ του bigpicture (δυστυχώς δε δυναμαι ελλείψει αποθηκευτικού χώρου (?) να το βάλω εδώ). Επαναλαμβάνω ότι βεβάιως αι αγοράι δεν πεθαίνουν ποτέ, και μοι φάινεται υπερβολικός ο φόβος περί νέου '99.

 
Εκτίμησις μου είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει το νέο ’99, διότι εν πολλοίς δεν μπορεί να γίνει το νέο ’99. Καθώς έγραφα προχτές δια την ΕΝΚΛΩ, έριψα μια ματιά τι έγινε το πολύπαθο ’99. Ηύρον λοιπόν ότι στις 21/10/1999 έκλεισε στα (αντίστοιχα) 291,26 Ευ με άνοδο ημέρας 6,13 % και υψηλόν 295,27 Ευ (εις δραχμάς βεβάιως). Προχθές έκλεισε στα 0,12 Ευ. Ε, λοιπόν, πλήν των περιπτώσεων κλεισίματος εταιρειών (που βεβαίως δεν αποκλείονται καθόλου, οπότε προσέχετε τι αγοράζετε) νομίζω ότι είναι και τεχνικώς αδύνατον να ευρεθεί τίτλος να χρειάζεται να πολλαπλασιασθεί 2460,583 φοράς ώστε να ρεφάρουν οι εν τηι κορυφηι αγοράσαντες. Αλλά, προσοχή παρολαταύτα.


Μέρος 3ον Καζίνον «Η Ωραία Λεωφόρος Αθηνών»


Είναι εντύπωσις μου ή ομοιάζει ωσάν κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αγορά μας και (όλαι αι αγοραι εν γένει) εγένετο Καζίνον? Εγώ βεβαίως είμαι της σχολής που νομίζει ότι υπάρχει στοιχείον τι στατιστικής τυχαιότητος παντού (βλέπε και τα του mc που τα λέγει και με ωραίον και αναλυτικόν τρόπον), αλλά όχι κι έτσι ωρέ παιδες. Το τραγουδάκι «δεν ξαναπαιζω ζάρια πια» αφιερωμένον τοις συντηρητικοίς ως ο Θρασύβουλος. Προσοχή και οι τζογαδόροι να τα συμφωνήσετε και με τον Καπετανάκη, που’χει ντουγκλα το μουστάκι, διότι οι καιροί είναι πονηροί και καλλίτερα λεβέντες μεν, εκτός των σιδέρων δε.

Υπομονή οι εκτός, καλά κουμάντα οι εντός. Θα τα ξαναπουμε, ελπίζω μετά την Πεμπτην.

Υμέτερος, ο πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος ο περιπλανώμενος


thrassakos@gmail.com

Σχετικές μετοχές:
DOW ΓΔ ΕΝΚΛΩ
Σχόλια

28/01 00:43  NEMO
Ξέρεις,υπάρχουν και ταυρίσια ράλλυ καμουφλαρισμένα ως αρκτώδη...
28/01 01:00  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ω, πολύ καλησπερα σας καπετάνιε! Μακάρι φίλε μου, ποίος δεν το θέλει? Θα το δούμε άλλωστε συντόμως. Οι οιωνοι είναι αναμεικτοι προς το παρόν. Απο τη μια αι ΗΠΑ ταρακουνήθηκαν, από την άλλη εδώ τα τεχνικά βγάζουν ισχυρά ταυρώδη διάθεσιν - αλλά αναμενόμενο αυτό λόγω οξέων πτώσεων. Εαν όλα πάνε καλά, ξαναμπαινουμε!
28/01 01:13  NEMO
Έχε το νου σου το ερχόμενο διήμερο,αφού σ'αρέσουν οι γρήγορες κούρσες,έτοιμος προς εισχώρησιν...
28/01 01:17  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Έτοιμος είμαι, δώσατε καλάς τιμάς και αγοράζω και από την Ελβετίαν...
28/01 01:28  talbot
Εκτός Ελλάδος Θρασύβουλε?
Τουλάχιστον είσθε στον πολιτισμό!
Καλή σας Νύχτα.
28/01 08:32  lemon.
Χρόνος-Θεός, ζάρια...
Μήπως υπερβάλλεις λίγο? Θα σε διαβάσει κανείς και θα το γυρίσει στο μπαρμπούτι..
28/01 10:05  lemon.
Βρε μπας κι ο αινικτής όταν έλεγε 'τα πάντα ρει' εννοούσε το ρευστό...!?
28/01 10:14  Goldmine
Απορώ, πώς καταφέρνετε να συνδυάζετε, επιτυχώς, το φιλοσοφικό στοχασμό με τα τεκταινόμενα στο ναό. Είναι ταλέντο! Καλά σας ταξίδια...
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
30 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις