Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Inflation (πληθωρισμός) σημαίνει φούσκωμα
1636 αναγνώστες
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008
23:15

"Του πλούτου αχορταγιά, τση δόξας πείνα,
του χρυσαφιού ακριβιά καταραμένη,
πόσα για σας κορμιά νεκρά απομείνα
πόσοι άδικοι πόλεμοι σηκωμένοι,
πόσες συχνές μαλιές (ΣΣ μάχαι) συναφορμά σας
γροικούνται ολημερνίς στην οικουμένη"

Ερωφίλη, Γ. Χορτάτσης

Συνελογιζόμην την σημερον, αναγιγνώσκων το αγαπητόν μου ιστολογιον bigpicture τον Χορτάτση και την Ερωφίλην. Α, ναι, από πολλού χρόνου νύσσει η απέχθεια προς την έμφυτον τοις ανθρώποις  απληστίαν τας ευαισθήτους χορδάς των καλλιτεχνών. Ωστόσο δεν το εσκεπτόμην ως ταλεβάν κατά του πλούτου, είμαι άλλωστε γνωστός φίλος του εμπορίου, εφόσον βεβαίως τούτο δε γίνεται δαπάναις της ψυχής ενός εκάστου. Το εσκεπτόμην μάλλον ως κλειδίον εις το γνωστόν πρόβλημα των "γεννηθήτω" ή μάλλον "τυπωθήτω" νομισμάτων. Οι τακτικοί αναγνώσται θα ενθυμουνται τον μίτον του Αγ. Γεωργίου. Καίτοι αναμφιβόλως ελαφρώς δυσανάγνωστος (παρέλαβον ουκ ολίγα σχετικώς σχόλια), το νόημα του νομίζω διέφυγε πολύ ολίγων: αγορά χρυσού, πώλησις δολλαρίου.

Τώρα βεβαίως, απ'ότε εγράφη την πρώτην φοράν, τα πράγματα εβάδισαν εκεί που ανεμένετο, και η επενδυτική αυτη στρατηγική απέδωσε δι'όσους την ηκολούθησαν με ραγδαία άνοδο του χρυσού, όπως εμφαίνεται εις το κάτωθι διαγραμμα.

Ωστόσο δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελον να φέρω και πάλιν προς συζήτησιν.  Αλλά μάλλον η αλληλοσύνδεσις του fiat currency του "τυπωθήτω" χρήματος, άνευ άλλου αντικρύσματος πλήν της αξιοπιστίας της κυβερνήσεως του να πληρώσει "κάτι" και του military fiat τουτέστιν της δυνατότητος της κυβερνήσεως να παράγει στρατιωτικά τετελεσμένα ("πολεμοι σηκωμένοι" του ποιητού). Βλέποντας το κάτωθι διάγραμμα της τιμής του χρυσού, αρχικώς εκ της WSJ, εις απόλυτα (κυανή γραμμή) και αποπληθωρισμένα (ελαιώδης γραμμή) δολλάρια τι παρατηρείτε?

 

 

Καταρχάς τοπικαί κορυφαί παρατηρουνται συχνάκις (αλλ'ουχί πάντοτε)  εν αρκτοις (ανησυχητικώς, ενίοτε και προ μεγάλων μετοχικών πτωσεων), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η μεγαλυτέρα κορυφή παρουσιάσθηκε ότε αμφεσβητηθη η στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ, επί του θεωρουμένου softie Καρτερ, δι'όσους ενθυμούνται. Στην πραγματικότητα βεβαίως, ο χρυσός ο ίδιος ευρίκεται εν άρκτω από των αρχών της δεκαετίας του 1980, ότε και "ετιθασεύθη" τροποντινά ο πληθωρισμός εν ΗΠΑ. Εάν όμως σύρετε γραμμήν αντιστοιχον του σημερινού ύψους που σας βγάζει? Εις ποίον έτος είμεθα (μ'αρέσουν αυτα τα παράδοξα, το ξέρετε)?

Το παρόν ράλλυ του χρυσού  ήρξατο το 2000, ναι, ενθυμεισθε ότε εσκασε η πομφόλυξ των .com και εκόπησαν δραστικώς τα επιτόκια των ΗΠΑ έως περίπου το 0. Κάτι που πάει να γίνει και τώρα - τα πραγματικά επιτόκια μάλιστα εν ΗΠΑ, δεν έιναι μυστικόν, είναι αρνητικά (το διάφορον επιτοκίου $ μείον τον πληθωρισμόν).  Όπως σας έλεγον και εν τω μίτωι του Αγ. Γεωργίου, τα "τομεακά νομισματοκοπεία" του καπιταλισμού, λειτουργούν δια κυλιομένων φουσκών, ότε σκάει η μία, φουσκώνει η άλλη, από τας μετοχάς εις τα ακίνητα, από τα ακίνητα εις τα εμπορεύματα κοκ . Βάρδα μονον μη σκασουν όλες μαζί. Αλλά τότε ευνοείται το κυκλοφορούν έναντι του ιστορικού κεφαλαίου, κατα μιαν έννοιαν λοιπόν οι εμπορευάμενοι. Ο χρυσός, άλλωστε, το πρώτον καταφύγιον κατά του πληθωρισμού εστί και αι κορυφαί του συμπίπτουν μετά των πληθωριστικών (και στασιμοπληθωριστικών) περιόδων.

Η αγγλική λέξις δια την έννοια "πληθωρισμός" ειναι inflation, τουτέστιν κοινώς  "φούσκωμα". Πληθωρισμός λοιπόν σημαίνει απλώς φουσκωμα. Ο Δρ Βερνανκε δουλευει τας πρέσσας του δολλαρίου υπερωριακώς. Μαντέψατε που θα γίνει το επόμενο φουσκωμα και κερδίζετε. Προς το παρόν, απλώς προσπαθεί να αντισταθμίσει το δραματικόν ξεφούσκωμα των ακινήτων. Εάν συμπεσουν πολλά ξεφουσκώματα μαζί ή έαν αμφισβητηθεί η στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ, ετοιμασθείτε δια στιγμάς α λα 1973-74 (πόλεμος της Ινδοκίνας τότε). Θα δείτε κι εκεί μια ήσσονα κορυφή του χρυσού, περίπου στα σημερινά ύψη.

Τέλος, επειδή παρατηρώ και πάλιν έντασιν συναισθημάτων μεταξύ των φίλων του φόρουμ αμα τηι οξεία απωλεία του Ιανουαρίου, συνιστώ προσοχήν και αισιοδοξίαν. Θα στρέψει. Αλλά επειδή δε γνωρίζωμεν το πότε, δέον να ενθυμουμεθα ότι κεφάλαια ριψοκινδυνευοντες, δεν πρέπει να ριψοκινδυνεύωμεν την ψυχήν μας. Όπως λέει, αφοριστικά  ο Χορτατσης παρακάτω:

 

"Πλούτη καταραμένα, ποιος σας φίλος

με ξένους, μ' εδικούς, με την καρδιά του

δεν είναι λυσσασμένος κι άγριος σκύλος;"

 

Αι αγοραί δεν αποθνήσκουν ποτέ. Ίσως μάλιστα συντομως, ελέω και Αμερικής ο ΓεΔείς κάμει βραχυπροθέσμως την αναμενομένη και ωφειλομένη κίνησιν του υψηλότερα. Ψυχραιμία και κάποτε θα στρέψουν, μη γινόμεθα κακοί και επί ματαίω ριψοκινδυνευωμεν την ψυχήν μας.

 

Υμέτερος, ο πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ
Σχόλια

03/02 23:26  elenitsa 1
Καλως μας ηρθατε,καλη εβδομαδα και καλο μηνα σας ευχομαι αγαπητε.
03/02 23:34  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλώς σας ήυρον! Είμαι εντός των τειχών επ' όλιγας ημέρας, αλλά με ταλαιπώρησε ιώσις και απείχον. Καλό σας βράδυ.
04/02 00:12  NEMO
Καλή επάνοδος Θρασύβουλε και περαστικά σου! Σαφές και αναμενόμενον το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο χρυσός θα έρθει και πάλι στην μόδα.Το ότι στο διάγραμμα φαίνεται να φθάνει στο σημείο του '87 μπορεί να είναι και συγκυριακό,άλλωστε το '87 βρισκόταν σε πτωτική τροχιά ενώ σήμερα βρίσκεται σε ανοδική.
Μη ξεχνάμε ότι των γεγονότων του '87 προηγήθη άνοδος της τάξεως του 40% σε διάστημα ολίγων μηνών,πράγμα που στην τωρινή περίοδο δεν συνέβη(εδώ ταιριάζει και το γνωστό easy come-easy go).

Μέχρι να ξαναγίνει ο χρυσός το ασφαλές καταφύγιο των κερδοσκόπων υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη.Όπως τόνισες και εσύ,πρέπει να υπάρξουν μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα που θα φέρουν γενικότερη οικονομική αναταραχή.Προς εκεί θα βαδίσουμε τα επόμενα χρόνια αλλά ως τότε θα κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι των χρηματιστηριακών αποδόσεων...

Υ.Γ Είμαστε σε καλό δρόμο...
04/02 00:56  Goldmine
Εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη ανάλυση, που προϋποθέτει πολύωρη ενασχόληση. Εύγε! Μην <μας> κουράζεστε τόσο! Καλώς επανακάμψατε!
04/02 09:45  kossax
Καλημερα και καλη εβδομαδα...
Πολύ καλο το αρθρο και μπραβο για την ολη σταση που εχετε κρατησει στην διαρκεια της πτωσης...
04/02 10:21  jgeorgiou
Απο τα καλυτερα αρθρα που υπάρχουν εδώ!
Καλημερα
04/02 11:52  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλημέρα φίλοι μου και ευχαριστώ δια τους καλούς σας λόγους. Η αλήθεια είναι ότι τα παρακολουθώ ούτως ή άλλως δια την διαχείρισιν των δικών μου κεφαλαίων. Ευχαριστώ και δια το σχόλιον περί της πτώσεως, αλλά τι αναμένατε στ'αλήθεια? Το στυλ, ο τρόπος δηλαδή, είναι λίαν σημαντικόν δια μίαν εκάστην προσωπικότητα. Άλλωστε έχω ζήσει ουκ ολιγας ανατροπάς εις την εποχήν μου, ώστε να μοι διδάξουν μετριοπάθεια και μετριοφροσυνη, μην ανησυχείτε!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
38 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις