Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Χρηματιστηριακός πειραματισμός: ο ανιψιός πωλεί κρατικούς τίτλους και αγοράζει περιφέρεια!
2422 αναγνώστες
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007
01:51

Λοιπόν σήμερον ήτο μια ιδιαιτέρως ιδιαιτέρα ημέρα. Το πρώτον, έκλεισε (θεωρητικώς) ο κύκλος της άρκτου του θέρους με την ενδοσυνεδριακή διάσπασιν του υψηλού της 20ης Ιουλίου - καίτοι βεβαιως το υψηλό εις κλείσιμο της 19ης δεν διεσπασθη. Τουτέστιν η άρκτος ήτο κατά πάσα πιθανότητα μικρά, αρκουδίτσα ούτως ειπείν, εκτός και εάν όπως λέγω και αλλού είναι πουθενά τριγύρω η μαμά της- αλλιώς όλα θα πάνε καλά. Στην πραγματικότητα φίλοι μου τον Οκτώβριο τον φοβούμαι ολίγον, έχει υπάρξει μην θετικός μεν ιστορικώς, μετά πολλών δυσαρέστων εκπλήξεων κάποτε-κάποτε δε. Σήμερον δεν τον φοβούμαι δια τα καθ’ ημάς , ό,τι δηλαδή εξαρτάται από εμάς, καθόλου. Εμάς, όπως έχουμε επανειλημμένως συζητήσει, εάν μας άφηναν τα εξωτερικά κάθε εβδομάδα ρεκόρ θα γράφαμε. Όπως όμως οι αγγλομαθείς ήδη γνωρίζουν εκ του ετέρου ιστολογίου "Bullish on Greece”, φοβούμαι ότι αι ΗΠΑ εάν δεν ευρίσκονται ήδη εν υφέσει, τότε ίσως δε γλιτώσουν τη σημαντική επιβράδυνσιν. Και η μητρόπολις του κεφαλαίου είναι, κακά τα ψέματα, εκεί.


Αλλά εμείς είμεθα και ολίγον άλλος κόσμος, με τους δικούς μας ρυθμούς. Έλεγον και αλλού ότι oπουδήποτε και εάν ευρέθηκα σήμερον, τράπεζες, συναντήσεις, καφέ, παντού, είτε ομιλούσαν δια το ΧΑΑ είτε εδιάβαζαν λίαν εξειδικευμένα έντυπα. Όπερ μεθερμηνεύεται, εντός ολίγου δυνατόν και να μην είμεθα μόνοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι δια τούτο, πέραν της μετεκλογικής πολιτικής σταθερότητος, αναφέρω μόνον δυο:


- Το πέρας της τουριστικής περιόδου που αφήνει αρκετό χρήμα εις πολλάς χείρας
- Το πάγωμα των αγοραπωλησιών ακινήτων λόγω της αναμονής των νέων (ευνοϊκών) μέτρων που αφήνει καιρό για ένα «κούρσο» στα κεφάλαια που προορίζονται για εκεί.


Επειδή το να γνωρίζουμε το τι είδους επενδυταί (ή κουρσάροι) ευρισκόμεθα εν ΧΑΑ είναι σημαντικότατο, απεφάσισα ότι πρέπει να ευρούμε ιδέας και δείκτας του πώς να το εκτιμήσουμε. Πότε δηλαδή θα αναφωνήσωμεν: «Κοράσια, η μαρίς?». Εκ των πραγμάτων βεβαίως, βεβαίως μαρίς είμεθα άπαντες οι υπό τα 3 εκατομύρια Ευρώ, οπότε ας το τροποποιήσω προς το σωφρονέστερον: πότε θα γνωρίζουμε ότι η υπερβολή ευρίσκεται εν εξελίξει? Ο καθείς ας ευρή τον δικόν του, εγώ προτείνω το κάτωθι που μοι προέκυψε αρχικώς ως οικογενειακόν πρόβλημα. Θα ενθυμήσθε ενδεχομένως τας 8000 Ευρώ του εργαζομένου νέου που ηκολούθησε το πνεύμα Βενιζέλου (Ελευθερίου, βεβαίως) και αντί αγοράς αυτοκινήτου τα επενέδυσε εις κρατικόχαρτα την επομένη των εκλογών. Εις το κλείσιμο σήμερον, όπως θα δείτε παρακάτω, ο νεανίας θα ευρίσκετο στο +9,27%.


Θα ενθυμήσθε επίσης ότι εμελέτησα ολίγον προηγουμένως την άγνωστή μου εν πολλοίς Περιφέρεια. Το ανέγνωσε αυτό ο νεανίας που τυγχάνει και ανιψιός μου. Και παρά τις θερμές μου παρακλήσεις υπέρ του αντίθετου, απεφάσισε να πάρει τα κέρδη του, ώστε να τα επενδύσει εις άλλας ευκαιρίας (συμφωνώ) και να μοιράσει τα κεφάλαιά του στα κρατικά και την περιφέρεια. Διαφωνώ, αλλά ενήλιξ είναι και ίσως εγώ κάνω λάθος. Για να τον βοηθήσω θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς το τι γίνεται εις αυτήν την μάχην. ‘Όπως θα έλεγε και κάποιος κυνικός, Δρ Αλογοσκούφης εναντίον νεανίου Αλογομούρη. Αλλά, όπως έχω ξαναπεί, επειδή υπάρχουν -δυνάμει και θεωρητικώς- και καλές εταιρείες εντός ίσως ακόμη και της άκρας περιφερείας, ας ονομάσουμε τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια «Κρατικόν» και «Περιφέρεια» -και εξ αυτών προκύπτουν δέικται, όλα μαζί θα τα βλέπετε ελπίζω εις χωριστήν στήλην. Αφήνω που ανιψιός  έχει μια χαρά μουρη (μια ιδέα δεξιά)- είμεθα γαρ ομορφοσογο! Θα τα ενημερώνω κατά καιρούς ώστε να παρακολουθούμε που ευρισκόμεθα. Προς το παρόν το «Κρατικόν» υπεραποδίδει της «Περιφερείας», η οποία όμως δεν πήγε κι άσχημα, όπως θα δείτε παρακάτω (δια λόγους απλότητος στρογγυλοποιώ και περιλαμβάνω τον, εξωχρηματιστηριακώς αποκτηθέντα, αγαπημένο και του γνωστού φίλου, Πετζετακι – κι αν κάπου κάνω λάθος οι διορθώσεις ευπρόσδεκτες) :

Θεωρητικόν "κρατικόν" χαρτοφυλάκιον 8000 ευρώ με 1000 ευρω ανα τίτλο.

 

17/9/2007

26/9/2007

διαφορά

%

διαθέσιμο

ΑΤΤ

3,76

4,2

0,44

11,7%

1117,021

ΟΤΕ

24,3

25,5

1,2

4,9%

1049,383

ΕΥΔΑΠ

7,84

8,68

0,84

10,7%

1107,143

ΑΤΕ

3,76

3,96

0,2

5,3%

1053,191

ΟΛΘ

24,02

26,6

2,58

10,7%

1107,41

ΔΕΗ

24,38

26,48

2,1

8,6%

1086,136

ΟΛΠ

19

21,64

2,64

13,9%

1138,947

ΤΤ

14,5

15,7

1,2

8,3%

1082,759

 

 

 

 

 

8741,991

Θεωρητικόν "περιφερειακόν" χαρτοφυλάκιον 8000 ευρώ με 1000 ευρω ανα τίτλο.

 

17/9/2007

26/9/2007

διαφορά

%

νυν διαθ.

ΑΕΓΕΚ

0,65

0,71

0,06

9,2%

1092,308

ΚΛΩΝΚ

0,33

0,34

0,01

3,0%

1030,303

ΕΝΚΛΩ

0,3

0,31

0,01

3,3%

1033,333

ΠΕΤΖΚ

0,99

0,99

0

0,0%

-

ΠΡΔ

0,86

0,98

0,12

14,0%

1139,535

ΧΑΛΥΒ

0,26

0,29

0,03

11,5%

1115,385

ΣΠΙΝΤ

1,01

1,05

0,04

4,0%

1039,604

ΛΑΝΕΤ

0,67

0,69

0,02

3,0%

1029,851

 

 

 

 

 

7480,318

 

 

Δηλαδή περίπου 6,8% (πλήν της ΠΕΤΖΚ που δεν είναι ακόμη ρευστοποιήσιμος). Αυτά λοιπόν θα τα παρακολουθούμε κατά καιρούς δια να δούμε   ο παρορμητικός ανιψιός ή ο συντηρητικός θείος είχε δίκαιο? Με αναπροσαρμογή βεβαίως από τα 1000 στα 500 ευρώ επί 16 τίτλους- το όλον 8000. Τα κέρδη, περίπου 720 ευρώ μετα φόρων κοκ,  είπαμε, συμφωνήσαμε να τα επενδύσει εις άλλας ευκαιρίας. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα σχολιάζουμε κιόλας.

Σημειώνω εδώ ότι καίτοι, όπως ανέφερα προχθές έκανα πραγματι αναδιάρθρωσιν χαρτοφυλακίου και δη του Κρατικού  η άνωθεν κίνησις είναι θεωρητική και δεν προτείνω επ’ουδενί αγορα, πώλησιν ή διακράτησιν μετοχικών τίτλων ή άλλες επενδύσεις (πολλώ δε μάλλον της περιφερείας κ αυτά είναι πάντοτε δικές σας αποφάσεις). Εαν σκεπτεσθε κι εσείς αναδιάρθρωσιν κρατικοχάρτων, κυρίως εάν είσθε γρήγοροι και κουρσάροι, μελετήστε τας ειδήσεις περί των κρατικών τίτλων και πραξατε αναλόγως. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα έχουν να μας πουν οι δυο αυτοί δείκτες Καλοχαιρέτου.

Τέλος να δούμε τι θα γίνει στο κλείσιμο και αύριο στην Wall διότι θα ενθυμήσθε ότι δι’εμέ αυτός είναι πάντοτε κρίσιμος δείκτης δια την επομένην εβδομάδα.  Να "παρουμε γραμμή" που θα έλεγον και κάποιοι φίλοι.  

 

 

Αισιοδοξείτε και καλά κέρδη!

 

Δείτε επίσης τα προηγούμενα, το αγγλόφωνο και μια συζητησιν περί του υπάτου trader Γεωργίου Αλογοσκούφη:

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=309&blid=10

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=335&blid=10

http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=152&blid=10

http://thrass.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=140&blid=23

http://www.capital.gr/messages/showTopic.asp?id=62064&threadid=62064

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ΑΤΤ ΔΕΗ ΕΝΚΛΩ ΕΥΔΑΠ ΚΛΩΝΚ ΛΑΝΕΤ ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΤΕ ΠΕΤΖΚ ΠΡΔ ΣΠΙΝΤ ΤΤ ΧΑΛΥΒ
Σχόλια

28/09 02:42  Goldmine
Πολύ ενδιαφέρουσα και επίπονος δι΄εσάς η ανταπόκριση από το Λονδίνον!

Σας ευχαριστούμε θερμώς!
Goldmine
28/09 21:49  xtos
Κον Βουλευτή Καλοχαιρέτα, ενταύθα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικώς διότι η υπόθεση μου ετελείωσε!
Θα ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση, εις την νέα δυνατότητα που μας δίδει το capital, της εμφανίσεως δηλαδή των ιστολογίων αλφαβητικώς, εμφανίζεσθε τελευταίος … ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε τον τίτλο του ιστολογίου σας … ήδη σκέπτομαι να μετονομάσω το δικό μου σε: «ΑΑΑβίαστα! Μη ζορίζεις την ζωή σου … θα ‘ρθει αυτή να σε βρει!»
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
35 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις