Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


ΕΤΕ: μεταξύ "κλέους αφθίτου" και "ήμουνα σήμερα"?
1129 αναγνώστες
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008
13:49

εἰ μέν κ' αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οἴκαδ' ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ' ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.

 Ἰλιάς Ῥαψωδία Ι 412ff

Εχθές ήτο μια ιστορική ημέρα. Γενικως μέν η διάσπασις του 4300 είχε την σημασίαν της. Ειδικώς ωστόσο η εκδρομή της ΕΤΕ υπό τα 3700 έκλεψε κατ'εμέ την παράστασιν. Είμαι παλαιός και γνωστός φίλος της γηραιάς Κυρίας του ΧΑΑ. Το εμπόριον εις τον τίτλον αυτόν μοι απεδωσε ουχί αμελήτέα κέρδη το παρελθόν έτος, ότε και ερευστοποιούσα περί της γνωστής τοις πάσιν πλέον τιμής ΕΤΕ Καλοχαιρέτου 4596. Επήγε βεβαίως και παραπάνω, αλλά αι κορυφαί είναι δια τους θεούς. Έχω επανειλημμένως δηλωσει τον θαυμασμόν μου προς τας διαχειριστικάς ικανότητας του Κυρίου Αραπόγλου, ιδία ως προς την Μικρασιατικήν εκστρατεία της FinansBank. Αλλά επείδη εδώ δεν ιδεολογώ, αλλά κέρδος σκοπώ και δη προστασία του κεφαλαίου μου, εξέφρασα επίσης τας ανησυχίας μου δια το ύψος της αποτιμήσεως της μεγάλης μας φίλης εν συγκρίσει προς τας διεθνείς τράπεζας. Πράγματι έκτοτε η ΕΤΕ διώρθωσε σημαντικώς από τα 4400-4500 στα περίπου 3700+ αυτές τις μέρες.

Εχθές όμως ήτο λίαν σημαντική ημέρα διότι δια πρωτην φοράν ο τίτλος εξέδραμε υπό τα 3700, όπου αφενός ψυχολογικόν όριον και αφετέρου όχθη της ανοδικής αύλακος (δι'όσους λαμβάνουν υπόψιν τοιαυτας αναλυσεις) ήτις φέρει τας τιμάς του τίτλου από του εξευτελιστικού χαμηλού του 2003:

 

Η κυανή γραμμή ορίζει την αύλακα από το 2003, η ερυθρά (που δε διεσπάσθη ακόμη νομίζω) πλέον προσφάτους κινήσεις που ίσως είναι και πλέον αντιπροσωπευτικαί λόγω της υπερβολής του 2003. Η μάχη λοιπόν που δίδεται εις αυτά τα επίπεδα είναι προφανούς σημασίας. Σημειώνω εδώ ότι εν αντιθέσει πολλοίς διαφωνώ οτι η πορεία των τραπεζών είναι άνευ σημασίας δι'άλλους τίτλους. Εάν η ΕΤΕ εισέλθει εν αρνητικήι τάσει, νομίζω ότι τούτο θα γίνει ευρυτερον αισθητόν. Παραμένω ως φίλος της ΕΤΕ, αλλά υπερασπιστής το πρώτον του κεφαλάιου μου, απολύτως ουδέτερος (τουτέστιν αγνωστικιστής) ως προς το αποτέλεμα της μάχης, ήτις ελπίζω να λήξει υπερ των εθνικών χρωμάτων. Εφιστώ απλώς την προσοχήν και παραμένω έτοιμος να συμμετάσχω ταις τάξεσιν των μετόχων της ΕΤΕ εάν αύτη αποδέιξει σήμερον τεχνικήν ανθεκτικότητα. Έχομεν και αποτελέσματα αρχάς Μαρτίου και το ΧΑΑ συνήθως κάμει κινησιν μετά τα αποτελέσματα της ΕΤΕ.

Αλλά ακόμη και εάν δεν ανθέξει εις αυτήν την φάσιν, που οι ξένοι εκφορτώνουν αγρίως εν τω μέσω διεθνούς τρικυμίας, η ΕΤΕ είναι τίτλος εις τον οποίον θα επενδύσω και πάλιν εν μελλοντικώ χρόνω. Δια της τολμηράς του κινήσεως εκτός των συνόρων ο κυρ-Τάκης, παρά τον προπηλακισμο υπό των γνωστων μικρο-ελλαδιστανών (υπερ του μικρού και καρπαζοεισπράτοντος Ελλαδιστάν δηλαδή)  έσχε κλέος, το οποίον εάν καταφέρει να κουμαντάρει καλώς το σκαρί, θα είναι ασφαλώς άφθιτον. 

Όπως λέει και ο Αχιλλεύς εις το άνωθεν χωρίον, είναι μερικές φορές καλλίτερον να δίδεις μάχας που προσδίδουν κλέος άνευ φθοράς, παρά να περιορίζεσαι σε μια αδιάφορη ζωή στην αγαπημένη σου (σε κάθε περίπτωσιν) πατρίδα. Ακόμη και ότε το κόστος είναι βαρύ. Αλλά αυτά τα έχουμε πλέον λησμονήσει εις την λαϊκιστικοκρατουμένη επαρχία των Βρυξελλών ένθα ζώμεν, πατριώται Μακεδόνες και μη.

Υμέτερος,

Ο Μακεδών πτωχός και μόνος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

 

 

ΥΓ Ελεγον εχθές δια τα κατα Μάρκον, ταυρον που έστρεψε εις άρκτον, ας ειπώ και  ότι ο Barry Ritzholz, αρκτος μετά τεκμηριώσεως, ευρίσκει πιθανή ή μάλλον δυνατή (είναι Άρκτος τεραστίων διαστάσεων) μια κίνησιν των ΗΠΑ περί το 10-15% ακόμη προ νέας δραστικής πτωσεως, βάσει του αριθμού των εταιρειών του NYSE που ευρίσκονται υπό τον 200άρη. Το είχε συζητήσει παλαιότερον και ο γεοκαλπ εάν δεν κάνω λάθος, ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να το ξανασυζητήσωμεν. 

ΥΓ2 Το "ήμουνα σήμερον" είναι φυσικα του michelino της μαρτυρικής ΛΑΝΕΤ. Όχι ότι υπάρχει περίπτωσις η ΕΤΕ να γίνει ΛΑΝΕΤ, αλλά είναι εντυπωσιακόν ότι κάποιοι αλλοδαποί διαχειρισταί την βλέπουν περίπου έτσι.

 

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ
Σχόλια

21/02 13:53  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Δ'όσους έχουν ενδιαφέροντα γλωσσολογικά, η έκφρασις "κλέος ἄφθιτον" είναι αρχαιοτάτη και απαντά με την ιδία μορφή εις πλείστας Ινδο-ευρωπαϊκάς γλώσσας. Ανεσυστάθη δε ως *ΡΙΕ *klewos ndhgwhitom.
21/02 14:01  Goldmine
Ωραότατη η έκφρασις "κλέος άφθιτον" στο εν λόγω εδάφιον της Ιλιάδος και ο ι λόγοι του Αχιλλέως που ανθολογήσατε και σας εύχομαι να εύρει εφαρμογή και στη δική σας ζωή και εμπορία.
21/02 14:07  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
σας ευχαριsτώ από βάθους καρδίας! Ό,τι και να γίνει βεβάιως έχω κερδίσει την αναγνωσιν σημαντικών κειμένων ενταύθα, ως εν τωι υμετέρωι ιστολογίωι. Κέρδος είναι και αυτό - και ουχί αμελητέον... ; )
21/02 14:46  jgeorgiou
Καλησπερα απο εμένα πάντως η ΕΤΕ κρατάει σήμερα. Παντως δεν βλεπω μεχρι τώρα ανακοινωση για αγορά ιδίων μετοχών. Εαν υποθεσουμε ότι όλες οι αγορές γίνουν κάτω απο τα 38ευρώ (μεσος όρος για παραδειγμα 37ευρώ) και πουλήσει ο Αραπογλου το 2009 για 50+ ευρώ σε θεσμικους το "πακετακι των ιδιων" θα αναδειθεί ο ΜΕΓΑΣ μαγιστρος των αγορών! Και δεν είναι διολου απιθανο το σενάριο!
21/02 15:59  evie
5* Η ΕΤΕ είναι και στο δικό μου στόχαστρο ίδωμεν...
21/02 17:37  mc
Διαβάζοντας το πρωϊνό κείμενο του Capital περί "καψίματος" των short, θυμήθηκα το εξής: Γνωστή έξω, αποκλειστικά short seller, προειδοποιεί για "κόκκινο" σημαιάκι, όποτε μια εταιρεία ρίχνει το βάρος μιας πτώσης στις ανοιχτές πωλήσεις. Κόκκινη σημαία, ασφαλώς σημαίνει νέες πωλήσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πού θα πάει η ΕΤΕ, πάντως αιτιολογήσεις τέτοιου τύπου απ' όπου κι αν προέρχονται χωρούν και τις λιγότερο προφανείς ερμηνείες.
Ο Μark λέει κάτω, ο Barry πάνω... Χμμ, ένα "τσιγάρο" ακόμα :)
Και τώρα που το είδα: σαν πολύ μακρινές γραμμούλες δεν τραβήξατε "θειούλη"; Στο τέλος σας βλέπω να χαράζετε και του indu από το '30! Αλήθεια... Πόσες μετοχές είναι ακόμα στον βιομηχανικό από τότε; :)
5* και σήμερα...
21/02 18:36  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γειά σας φίλοι μου! Καλώς εκράτησε σημερον, έτσι? Εξέφυγε ολίγον των κρισίμων επιπέδων. Ιωάννη, δεν έχω ουδεμίαν αμφιβολίαν ότι θα ειδέι το 5000, ως προς τον χρόνον μόνον διερωτώμαι.

Ευη, μετράω κοινά ενδιαφέροντα... ; )

Ανιψιέ, αφού το γνωρίζετε, έχω ΑΛΛΕΡΓίΑ στας γραμμάς, κομματικάς και μη... ; ) Εικάζω ότι το διάγραμμα έχει προσηρμοσμένας τιμάς βεβαίως.
21/02 18:44  mc
Μα γιατί; Ωραίες είναι! Κοκκινάκια, μπλεδάκια, κούκλα διάγραμμα! Έτσι μου'ρχεται να προσθέσω και γω μία, να από κει από τον Ιανουάριο. Αλλά είμαι σε δίλημμα για το χρώμα, οπότε πάσο :):)
21/02 18:50  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πω, πω θα με πάρουν δι'αρκτον με τέτοια που λετε... ; )
21/02 18:57  mc
Έχετε δίκιο... Άλλωστε γιατί να είναι κανείς άρκτος; Τόσες χαρές έχει η ζωή. Από την άλλη, όχι και να μας κουνάνε κόκκινα πανιά και μεις να χαιρόμαστε οπωσδήποτε.
Σας αφήνω για λίγο, πρέπει να σκεφτώ και την αναλογία των μετοχών υπό του 200άρη των... Αν δεν με βολέψει, δε θα διστάσω να προχωρήσω και στον 400άρη. Κάπου θα την βρω την support. :)
21/02 19:01  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ολιγόπιστε ανιψιέ, καλώς τα λέτε!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
27 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις