Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ελλάς: μία θεμελιώδης ανάλυσις
1082 αναγνώστες
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008
01:36

Έλαβον μηνύματα ευχαριστιών υπό φίλων λεγόντων ότι ηγνοούσαν τα ιστορικά στοιχέια εις τα οποία πλειστάκις ανεφέρθην. Εξεπλάγην! Μα τι, δεν τα γνωρίζουν όλοι αυτά? Αλλά κατόπιν εσκεφθηκα, ότι έτσι που έχουμεν καταντήσει, και αυτοί που γνωρίζουν Ιστορίαν, θέλουν να τη λησμονήσουν, να μην τους πιάνει μελαγχολία.

Με ενθαρρύνει ο φίλος pol και με προκαλεί ο φίλος lemon (με την καλήν έννοια). Απεφάσισα λοιπόν να σας ειπώ ξανά πώς κάμνω λογαριασμούς εις αυτήν την ζωήν. Είναι κατά βάσιν απλούν. Χρειάζομαι και χρειαζεσθε τριά πραγματα: χαρτί, μολύβι και τον εαυτόν. Εν προκειμένω, χρειαζόμεθα και τας λεγομένας "πηγας". Βλέπετε υπάρχουν δυο κατηγορίαι ανθρωπων και κατά τα χρηματιστηριακά και κατά τα πολιτικά. Αυτοί που κάμνουν τους λογαριασμούς μοναχοί τους (κατόπιν μελέτης ασφαλώς) και αυτοί που ως προβατα ακολουθούν γραμμάς ή ως ψιττακοί αναπαράγουν. Αλλά δε θα ομιλήσω περί του ΧΑΑ. Απεφάσισα αντ'αυτού ινα κάμω μιαν θεμελιώδην αναλυσιν του ήδη εν δημογραφικήι και γενικήι παρακμήι κρατους μας.

Το κράτος αυτό (και ο ελληνισμός εν γένει) το λοιπον έχει ιστορικά θεμελιώδη εδαφικά. Δεν προέκυψε δια παρθενογενέσεως. Κάποιοι επολέμησαν υπερ πατρης αλλά και κάποιοι κατηυθυναν επιτυχώς τους πολεμήσαντες. Πάσα πρεπει τιμή και δόξα τοις στρατιώταις, αλλ'ουχί ήσσων τιμή τοις ηγέταις. Ακόμη σπουδαιοτέρα  της απελευθερώσεως εδαφών είναι η διατήρησίς των δια διεθνούς αναγνωρίσεως. Όπως είδαμε προσφάτως και εν Σερβία, δυνατον αν κερδίζεις εις τα πεδία των μαχών και να τα χάνεις όΛΑ εάν αποτύχεις εις την διπλωματία. Τώρα βεβάιως εν Ελλάδι ζώμεν και το προπαγάνδα τι θα ειπεί το γνωρίζωμεν. Με τα λόγια κάμνωμεν το λευκόν μέλαν. Αντί λοιπον να σας ειπώ πολλά λόγια, καθηστε και ειδείτε μοναχοί σας τον κάτωθι πίνακαν με ημερομηνίας διεθνούς αναγνωρίσεως των απελευθερωμένων / νεοαποκτηθέντων εδαφών:

 

Απελευθερωθείσα

Σωτήριον

κυβερνήτης /

σημαντικοί πρωταγωνισταί*

 περιοχή

έτος

 πρωθυπουργός

Πελοπόννησος 1830 Ι. Καποδίστριας ήρωες της επαναστάσεως
Στερεά Ελλάς 1830 Ι. Καποδίστριας ήρωες της επαναστάσεως
Ευβοια κ Κυκλάδαι νήσοι 1830 Ι. Καποδίστριας ήρωες της επαναστάσεως
Ιόνιαι νήσοι 1864 Ζην. Βάλβης Κων. Κανάρης/ Ιόνιοι αγωνισταί
Θεσσαλία 1881 Αλ. Κουμουνδούρος  Χαρ. Τρικούπης
Κρήτη  1913 Ελ. Βενιζέλος
Μακεδονία 1913 Ελ. Βενιζέλος
Ήπειρος 1913 Ελ. Βενιζέλος
Σάμος 1913 Ελ. Βενιζέλος Θ. Σοφούλης
λοιπαί νήσοι Αιγαίου 1913 Ελ. Βενιζέλος
Δυτ. Θράκη 1919 Ελ. Βενιζέλος
Ιωνία 1920 Ελ. Βενιζέλος
Αν. Θρακη 1920 Ελ. Βενιζέλος
σημερινή Ελλάς  1944 Γ. Παπανδρέου
(πλην Δωδεκανήσου)
Δωδεκάνησος 1947 Δημ. Μάξιμος Θ. Σοφούλης
. . .
νήσος Κύπρος 1960 Κων. Καραμανλής Αρχ. Μακάριος 
. . . (Χριστοδουλίδης)
*κάποτε ο ηγέτης την ημερομηνίαν της απελευθερώσεως δεν ήτο ο σημαντικότερος ή ο κύριος πρωταγωνιστής. Προφανώς την Συνθήκην του Λονδίνου που έκαμε την Ελλάδαν ανεξάρτητον κράτος δεν την έβγαλε περα μονος ο Καποδίστριας, χωρίς τους ηρωες του 1821, ούτε τη Θεσσαλία ο Κουμουνδούρος (ο Τρικούπης, πρωθυπουργός προ και μετά, έκαμε τη δουλειά). Ο Μαξιμος (του γνωστού πρωθυπουργικού Μεγάρου) ηγηθη εν τωι μέσω πρωθυπουργιών Σοφούλη, όστις ήτο πρωταγωνιστής εις την επαναστασιν της Σαμου κοκ. Ο Κ. Καραμανλής ήτο πρωταγωνιστής εξ Ελλάδος εις την ανεξαρτησίαν της Κύπρου, αλλά εν Κυπρωι ο Μακάριος κοκ. Τα ευρισκετε και αλλαχού αυτά.
Και εάν κάπου καμνω λάθος, ωρέ παίδες να με το γράψετε. Καθείς κι όπου είναι ο τόπος του τα γνωρίζει καλλίτερον και θέλω να μου τα ειπειτε. Αναμένω, ουδείς τέλειος. Αλλά ελπίζω ότι το νυν επείσθηκατε ότι δεν έιναι εκ παπαγαλισμού, αλλ΄εκ θεμελιώδους αναλύσεως, που πιστεύω αυτά που πιστεύω.

Κι επειδή νομίζω ότι εις τον πλην-αντιβενιζελισμού λίαν αγαπητό lemon (αλπίζω να μην είσθε βασιλοφρων και προσβληθείτε), αλλά και τον ομο-Βενιζελικόν pol αρέσουν τα μετά μπουζουκίου αδώμενα άσματα, τοις αφιερώνω αμφοτέροις το κάτωθι, συμβολίζον και την γέννησιν της νέας ημετερας πατρίδος:

Υμέτερος,
Ο πτωχός και μονος, ρεμβετοφιλος αγελαδόπαις,
 
Θρασύβουλος
 
ΥΓ Ωραιοτάτη συνεδρίασις σήμερον εν ΗΠΑ, για να ειδουμε θα ακολουθήσει ο ΓεΔείς? ΕΤΕ σταθερά,εκτός εάν στρέψει και κτυπησει stop-loss ολίγον υπό τα 3800, Βγενοχαρτα εάν συνεχίσω να μη βλέπω φως θα απομειώνω ότε δίδεται ευκαιρία. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές. Μα δε με πάει καθόλου αυτόν τον καιρόν αυτος ο άνθρωπος όμως...
 
Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ ΜΑΡΦΒ ΜΙΓ
Σχόλια

27/02 01:54  Yannis K.
θα φαω τη σκονη σας μετα απ'αυτο.
και τι τιτλος!

Εαν αφιερωνατε (οποτε) και καποιο χρονο να παραθετατε και χαρτας θα ητο απειρως εντυπωσιακοτερο και ευκολως ενημερωτικοτερον.
27/02 01:57  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Να το κοιτάξω! Σας χαλώ εγώ χατήρι?
27/02 02:08  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Έναν χαρτη θα ευρείτε εδώ, εν τω μεσω κατα τα άλλα μη εξαιρετέων αλυτρωτικών σλαυικών σχολίων υπερ μακεδονικής μειονότητος κοκ. Εξ όσων βλέπω το πρωτότυπο είναι της Βουλης και δίδει τη Δ. Θράκη το 1920 (τελική παραχώρησις, Σεβραι προφανώς), αλλά νομίζω το ορθόν είναι 1919 (πρώτη, Νεϊγύ). Ες αμφοτέρας περιπτωσεις πρωθυπουργος ήτο ο Βενιζέλος βεβάιως.

www.florina.org/html/2007/2007_greek_irredentism_gr.html
27/02 03:32  Σάρισα
Ειναι θεμα χρονου να ξαναειπωθει οπως παμε, να δουμε ποιος θα παρει τη σκυταλη. Και εθνικα και σε κοινωνικοοικονομικο επιπεδο. Φιλε Θρασσο πολυ Ελ. Βενιζελο βλεπω. Τι γινεται? Μα .. ειναι δυνατο ? Αυτος ο...ιμπεριαλιστης ? :) Δε ντραπηκε που εκανε ...εισβολη η τελος παντων τολμησε να διεκδικησει περιοχες αλλων κρατων με ελληνικο στοιχειο? Γιατι δεν ακολουθησε την πολιτικη που ακολουθουν οι ελληνικες κυβερνησεις τα τελευταια χρονια , να εδραιωσουμε κλιμα φιλιας και συνεργασιας, συζητωντας ολα τα ζητηματα που μας εγειρουν οι γειτονες μας? Μηπως δεν διαβασες τα σωστα βιβλια ιστοριας ? Μηπως ο Ελ. Βενιζελος ηταν αιμοσταγης και ...ανθελληνας ???????? Μηπως θα επρεπε να ξεχασουμε το ελληνικο στοιχειο της Θρακης της Θεσσαλιας της Μακεδονιας της Ιονιας, εν ονοματι της ειρηνης ασφαλειας και συνεργασιας των λαων και να περιοριστουμε στην Πελοποννησο και τη Στερεα ?
27/02 06:15  Αli Baba
Τι να πω? Συγχαρητήρια για την παρουσίαση και τη φωνή της λογικής στο θέμα της ονομασίας.Γεωγραφικός προσδιορισμός που θα περιέχει το Μακεδονία μας συμφέρει μακροπρόθεσμα σε περίπτωση εμπλοκής. Για σκεφτείτε το.Ακούγεται το ίδιο το "οι Ελληνες κατέλαβον την υπόλοιπη Μακεδονία" με το "οι Έλληνες κατέλαβον τα Σκόπια"?
27/02 06:17  pol
Καλημέρα κ.Θρασύβουλε.Καταχάρηκα για την αριθμητική παρουσίαση της μεγάλης προσφοράς του Ελ.Βενιζέλου.Δυστυχώς για μας, τα σύγχρονα θύματα των αριθμών,μόνο έτσι καταλαβαίνουμε!
Είμαστε, και να μην το ξεχνάμε, απόγονοι των ανάξιων διαδόχων του Μ,Αλεξάνδρου , των ανίκανων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και των προεστών,προυχόντων,κοτσαμπάσηδων της Οθωμανικής σκλαβιάς!Ας διαβάσουμε περισσότερα για όλους αυτούς και μετά συμπεραίνουμε!
Επίσης στα σημερινά ,ας ψάξουμε το "προφίλ" του κάθε "φελλοκράτη" και του κάθε " αναξιοκρατούντα"!
27/02 09:11  geokalp
πολύ ωραία η παράθεση!
27/02 10:36  lemon.
αγαπητέ!
Τι?! χαρακτηρισμοί είναι αυτοί? βενιζελικοί, βασιλικοί! με στεναχωρείτε! σφόδρα!
Ημείς θα έπρεπε να είχαμε εν ταις καρδίαις ημών πλείον τούτων !

.Θα ήθελα να άκουγα και κανέναν τραπεζούντιο, αγαπητέ!
.Τα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μεγάλων ανδρών τα είπαμε στο προηγούμενο άρθρο σας όπως και για τους απογόνους του Δημοσθένους!
Tώρα σχετικά με σας!
Ελπίζω να μην έχετε την τύχη του Σακαφλιά! ;)
γιατί σας βλέπω υπέρ του δέοντος ... ''ζωηρό''! ;)
27/02 12:57  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γειά σας παίδες φίλοι επισκεπται! Ε, εντάξει το νόημα δεν έιναι να συμφωνήσουμεν εις πάντα, αλλά να έχουμε τουλάχιστον μια κοινήν αναφορά...
27/02 13:14  geokalp
αυτός ο "φίλος" σου ο Ritholtz τα έβαλε όλα σε δύο μέρες...
δεν τον είχα δει από Δευτέρα..
27/02 13:18  lemon.
βεβαίως, βεβαίως κοινήν αναφορά, χωρίς αυτήν δεν γίνεται τπτ!
αλλά πάντα με στόχο την κατάρτιση "...εν τω αυτώ νοΐ και εν τη αυτή γνώμη..."
27/02 13:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ε, βεβάιως Λέμον!

Γεωκαλπ, το είδατε το καταπληκτικον διαγραμμα δια τας φουσκας? Λέω να το αναρτησω...
27/02 13:55  geokalp
πάνω του!

να μην τα ακούω μόνο εγώ! :)
28/02 20:32  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ωρμηξα, εις το επόμενο!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις