Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


1. Ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος ὡς πρὸς τὴν Ἑλλἀδα !
568 αναγνώστες
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014
12:12

Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον τὴν 14/9/2007. Ἡ ἀρχικὴ ἀνάρτησις ἐδῶ:  http://thrassos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=60&blid=10

 

"Ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος ὡς πρὸς τὴν Ἑλλἀδα !

Λοιπὸν τὸ παρθενικόν μου μήνυμα, ἐν τῷ παρόντι ἱστολογίῳ βεβαίως, ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ μᾶλλον ἀρκτώδους περιόδου μὲ τὶς χρηματαγορὲς παγκοσμίως νὰ εὐρίσκονται ἐν κυματισμῷ. Ἴσως λοιπὸν φανεῖ περίεργος ὁ τίτλος περὶ ἀθεραπεύτου αἰσιοδοξίας. Κι ὅμως φίλοι μου, σκεφθεῖτε ποῦ εὐρίσκετο ἡ χώρα πρὸ 20 ἐτῶν καὶ φαντασθεῖτε - διότι μόνο ἡ φαντασία δυνατὸν να βοηθήσει – ποῦ θὰ εὐρίσκεται ἐντὸς 20 ἐτῶν. Ὄχι ὅτι χρειάζεται νὰ περιμένετε τόσο βεβαίως! Ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες προοδεύουν καὶ κερδίζουν ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα καὶ δὲ βλέπω νὰ σταματᾶ συντόμως αὑτὴ ἠ πορεία.Μάλιστα φίλοι, εἶμαι ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος καὶ νὰ σᾶς εἰπῶ γιατὶ.


Ἡ Ἑλλὰς τῶν παιδικῶν μου χρόνων ἦτο μία ἀπομονωμένη νῆσος. Ἀνατολικῶς ὑπῆρχε τὸ χάσμα τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ὁποία εἴμεθα πρακτικῶς ἐν καταστάσει ψυχροῦ πολέμου λόγῳ Κύπρου. Βορείως, τὸ πάλαι ποτὲ κατὰ Churchill «σιδηροῦν παραπέτασμα» ( iron curtain) παρεμπόδιζε τὴ φυσικὴ τάσιν τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸ ἐμπόριον καὶ ἀκρωτηρίαζε τὴ φυσικὴ ἐπιχειρηματικὴ ἐνδοχώρα μας. Ἀλλὰ κυρίως ἡ χώρα καὶ ἡ κοινωνία ἔμοιαζε νὰ εἶναι μία μίζερη, ἐνδοσκόπος Ψωροκώσταινα κυριαρχουμένη ὑπὸ τοῦ λαϊκισμοῦ, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ὅπου τὸ κέρδος ἦτο ἁμαρτία, ὁ πλοῦτος κατάρα ( ἤ ἐφαλτήριο κιτσάτης ἐπιδείξεως ) καὶ ἡ ἀπόλυτη φιλοδοξία τῶν νέων μία θέσις στὸ Δημόσιο. Ἀλλὰ κυρίως ἕνας τόπος ὅπου ἔλειπαν οἱ εὐκαιρίες.


Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε βεβαίως, αὑτὴ ἡ περιγραφὴ δὲν θὰ ἦτο καὶ πολὺ ἀταίριαστη σήμερον. Ἀλλὰ ἡ μεγάλη διαφορὰ εἶναι οἱ εὐκαιρίες. Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι πλέον ἡ νῆσος τῆς προηγουμένου ἡμέρας. Ἡ χώρα εὐρίσκεται ἐν τῷ μέσῳ ὀργασμοῦ οἰκονομικῆς δραστηριότητος ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ἕως τὸ Δούναβη καὶ ἀπὸ τὶς Ἀφρικανικὲς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου ὡς τὴ μητέρα-Ρωσία. Ἀκόμη καλύτερον: σ’ ἕναν κόσμο ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ προοδεύει ἄνευ προηγουμένου, σὲ μία παγκόσμια οἰκονομία ποὺ δὲ λέει νὰ ἀνακόψει τοὺς ῥυθμούς της ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ὅπως φαίνεται ἠ Ἀμερικανικὴ οἰκονομία θὰ ξαποστάσει. Καί, κυρίως, ὑπάρχουν ὁλοένα καὶ περισσότεροι Ἕλληνες, νέοι καὶ μεγαλύτεροι, ποὺ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ προκόψουν.


Καθὼς τεράστια κεφάλαια δημιουργοῦνται μὲ πρωτόγνωρους ῥυθμούς, συσσωρεύονται καὶ ψάχνουν ἐπενδύσεις νὰ τοποθετηθοῦν, ἡ Ἑλλὰς ἀναδύεται καὶ πάλι ὡς πρωταγωνιστής. Μὲ τὶς τράπεζές μας, ποὺ εὐρίσκονται παντοῦ στὴ γειτονιά μας, μὲ τοὺς ἐπιχειρηματίες μας ποὺ ἐπενδύουν κεφάλαια δικά τους καὶ ξένα στὴ χώρα καὶ τριγύρω, μὲ τοὺς παῖδες μας στὸ City καὶ τὴν Ἀμέρικα ποὺ διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια καὶ κατευθύνουν τμῆμα τους κι ἐδῶ. Καὶ βεβαίως μὲ τοὺς καραβοκύρηδες ποὺ ζοῦν μία ἀπὸ τὶς χρυσὲς περιόδους τοῦ ἐφοπλισμοῦ. Εἶναι μία ἐποχὴ ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι, γίνονται ἐμπορευόμενοι, στὸ ΧΑΑ καὶ ἀλλοῦ, ἀπελευθερώνοντας τὸ δαιμόνιο τῆς φυλῆς ποὺ κρατοῦσαν φυλακισμένο οἱ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις. Καὶ αὑτὴ εἶναι ἡ μεγαλυτέρα διαφορά : τὰ δεσμὰ τῶν ἰδεοληψιῶν ἔσπασαν πιὰ γιὰ τὰ καλά.


Ναί, φίλοι μου, ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνας ἄλλος τόπος. Ἕνας τόπος, ὅλο καὶ πιὸ δυναμικός, ὅλο καὶ πιὸ αἰσιόδοξος ποὺ γιατρεύει σιγά-σιγὰ τὶς παλιὲς πληγὲς τῆς ἰδεολογικῆς αὐτοκαταστροφῆς καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ κανιβαλισμοῦ. Ἐντὸς τῆς παγκοσμίου πανηγύρεως τῆς ἁλματώδους ἀναπτύξεως, ἀκόμη καὶ ἐὰν αὑτὴ ἁπολέσει ὀλίγη ταχύτητα, ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες εὐρίσκουν πάλι τὰ ξεχασμένα τους τάλαντα καὶ γίνονται πάλι πρωταγωνισταί. Κι αὐτὸ φαίνεται καὶ θὰ φανεῖ καὶ στὴ χρηματαγορὰ μας. Μακάρι νὰ εἶχε γίνει μία-δύο δεκαετίες ἐνωρίτερον, ὅτε οἱ εὐκαιρίες στὴ γειτονιά μας ἦσαν πολὺ περισσότερες. Ἀλλά, κάλλιο ἀργὰ παρὰ ποτέ.


Αἰσιοδοξεῖτε καὶ καλὰ κέρδη!"

 

Σχόλια

30/05 12:24  thesmartgoldfish
΄΄ὡς τὴ μητέρα-ρωσία΄΄... τι εννοείτε με αυτό ??
30/05 12:48  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Αγαπητέ φίλε Θρασύβουλε σου εύχομαι το ΕΥ ΠΑΡΕΣΤΗΣ.
Χαίρομαι πολύ που σε ανταμώνω πάλι στο capital. Η φωνή σου είχε λείψει.

Βέβαια σήμερα διαφωνώ με την αισιοδοξία σου.
30/05 19:01  zyzzx
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
7 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις