Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Κλαυθμός και βρυγμός οδόντων
1773 αναγνώστες
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008
14:09

 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται

ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων.

Ματθ. η' 12

 

Το πρώτον έρχομαι να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Η παρελθούσα εβδομάς εκλεισε με ενδιαφέρον και έχωμεν έμπροσθεν υμών την περίοδον της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πασχαλίου δια τους ετεροδόξους μεν, αδελφούς δε, της Δύσεως - Λατίνους και Διαμαρτυρομένους. Περίοδος βαθέιας κατανύξεως συμπίπτει με τη δική μας Τεσσαρακοστή, επίσης περίοδον περισυλλογής. Οι Δυτικοί έχουν μερικά περίεργα θεολογικά σημεια όπως το Καθαρτήριον, αλλά και αυτοί και ημεις συμφωνούμε εις τα της Κολάσεως. Πολλά ενδιαφέροντα εσημειωσα αυτή την εβδομάδα, εάν έχω χρόνο θα τα συζητήσωμεν. Σήμερον ωστόσο θα ήθελον να αρχίσω με τη συνέχεια του ιδιοτύπου περί θρησκείας -και ιδεολογίας- διαλόγου μετά του Λακεδαίμονος. Με το βασικόν ζήτημα της Κολάσεως.

Υπάρχει Κόλασις? Και, το κυριότερον, πρεπει να υπάρχει κολασις ως ενδεχόμενον? Χρειάζεται ως συστατικόν στοιχείον μιας κοινωνίας, ενός συστηματος αξιών εν ολίγοις, η έννοια της κολάσεως? Το σύνηθες επιχείρημα είναι ότι αυτά ειναι παραμύθια με τους διαβόλους κοκ. Τούτο συγχέει τη μεσαιωνική εικονογραφία με τους μέλανες, σκοτεινους, κερασφόρους δαίμονες με τη βαθυτέρα, την πρώτην έννοια της κολάσεως. Βλέπετε κόλασις ελληνιστί σημαινει απλώς τιμωρία. Εξ ου και τα αδικήματα είναι "κολάσιμα". Το βασικό ερώτημα λοιπόν ειναι εάν πρέπει εις τον κόσμο ετούτο να υπάρχει κόλασις (εις τον άλλον ή τους άλλους, ουδείς επεστρεψε να μας ειπεί τι γίνεται). Πρέπει να υπάρχει τιμωρία ή όχι?

Εσκεπτόμην το ζήτημα καθώς έκαμνα μια μελέτην των Αμερικανικών υπερβολών, της υβρεως δηλαδή (άλλη ωραιοτάτη λεξις που ευτυχώς την επήραν οι Αγγλοι και σωθηκε και εις ημάς τους ξενολάτρας). Αιφνης, καθώς εξεφύλλιζα το διαδίκτυον, είδον ότι ήρξαντο και κάποιοι άλλοι να αναφέρονται εις τα ζητήματα ύβρεως και κολάσεως και δη εις τα της περιφερείας. Εκεί λοιπόν η κόλασις αρχίζει να δείκνύει τους οδόντας της. Πάντως το ονομάζειν ονόματα ήτο εντυπωσιακόν και πραγματικώς επαινετόν. Πολλές αλήθειες δε λεγονται ανοικτά, ιδία υπό το φώς του προφανους μεν που λέγει ο φαυλος, αλλά σπανίως αναφερομένου.

Ας δούεμ ολίγον και ημεις τα δικά μας. Το πρώτον, ας δώσω την εικόνα των δυο γνωστών μας χαρτοφυλακίων "κρατικου" και "περιφερειακού" στο τέλος της περασμένης εβδομαδος (7/3/2008). Τα νεώτερα, της μολις ληξάσης δηλαδή, ότε τα ετοιμάσει ο ανιψιός mc (θερμαί ευχαριστίαι).

 

Βλέπουμε ότε τα προ καιρού ληφθέντα σημεία επεβεβαιώθησαν και η πτώσις συνεχίστηκε. Το περιφερειακόν ευρέθη εις τα μισά περίπου του κόστους κτήσεως του τον Οκτωβριο. Δύο εκ των πλέον επιθετικώς προωθημένων και παρ'ημίν (φορουμ) τίτλων ΛΑΝΝΕΤ και ΑΕΓΕΚ έχουν πρακτικώς καταρρεύσει και λογω καταρρεύσεως λογαριασμών περιθωρίου, συμφώνως τωι δημοσιευματι. Και φαινεται ότι ακολουθούν και άλλες εάν το κλίμα δεν αλλάξει συντόμως. Το αυτό και περί του Λιβάνη. Αναφερονται επίσης αι μετοχαί του Ικτίνου, Μοχλού κοκ, τα βλέπετε εκεί.

 

 

 

 

Επιστρέφουμε λοιπόν εις το αρχικόν ζήτημα της κολάσεως ή τιμωρίας. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία, κόστος δηλαδή δι' όσους προσπαθούν να παιξουν ιδίοις όροις, χειραγωγούντες ουσιαστικώς την αγορά? Η απάντησις είναι ίσως λίαν εύκολος δι'ημάς που ακούσαμε τη φωνή της λογικής και προσέξαμε τα παιγνια της περιφερείας εν τω μέσω θυέλλης. Έστω και εάν πλήρωσαμε και πληρώνουμε με βαρυτατο κόστος ως προς τον διασυρμόν, τη λάσπη και τους προπηλακισμούς το θάρρος της γνωμης έναντι των υιών του εξωτέρου σκότους. Άνευ αιδούς ή συγγνώμης. Ό,τι και να λένε οι ψιττακοί, όποιος τους ήκουσε και παρεσύρθη -με δική του ευθύνη, υποφέρει απωλείας. Ας το ξαναειπώ: το προβλημα δεν είναι η (ενίοτε καθ'υπερβολήν απαξιωμένη) περιφέρεια, το πρόβλημα είναι η διεθνής θύελλα.

Θεωρώ την περιγραφήν του ως άνω άρθρου αυτό μια πρώτη δικαίωσιν του προφανούς. Ότι δεν μπορεί να υπαρχει ύβρις άνευ νεμέσεως. Κοινωνίαι και συστήματα που λειτουργούν ασυδοτως, άνευ δηλαδή κολάσεως ή τιμωρίας είναι καταδικασμένα εις καταρρευσιν. Τα συμφέροντα που έπαιζαν αυτούς τους τίτλους θα πολλαπλασίαζαν τα κεφάλαια τους λιαν ευκολως εαν τους έβγαινε. Αλλά ρισκο ανευ τιμωρίας είναι ανήθικον. Τώρα βεβάιως θα μου ειπείτε υποφέρουν και όσοι παρεσύρθησαν. Τα έχουμε ξαναειπεί, ολίγοι κερδίζουν και ο καθείς έχει ευθύνη των πράξεών του. Και ανευ ιδίας μελέτης, μονον οι πολλοί τυχεροί. Η κρίσις δεν έχει ακόμη τελειώσει. Η συνθηκολόγησις μπορεί να γίνει τη Δευτέρα, μπορεί και μετά από πολλούς μήνες. Το γαρ μέλλον άδηλον. Εις την τελευταίαν (απευκτέαν) περίπτωσιν,  ο έως τουδε βρυγμός οδόντων  θα φαντάζει παιδική χαρά, διότι θα πάμε προς απευκτέον νέον γύρον σκασιμάτων εταιρειών του χρηματιστικού χώρου. Αλλά, ευελπιστουμε και δεν απογοητευόμεθα, το μονον βέβαιον είναι ότι κάποτε θα στρέψει. Το ΠόΤΕ αγνοούμε.

Μη λησμονείτε, αι αγοραί δεν αποθνήσκουν ποτέ. Εξ αυτού του καθαρτηρίου κύκλου της κολάσεως γεννηθησονται ημίν τα χλοερά λιβάδια του μελλοντικού παραδείσου των ταύρων.

Χωρίς κατα καιρούς τιμωρίας και κολάσμου των σφαλμάτων και υπερβολών, ο ηθικός κίνδυνος είναι τεραστιος. Και γνωρίζουμε σιγά-σιγά (εγώ τουλάχιστον ο ξενομερίτης) και ποίος είναι ποίος ως προς μετοχάς και παικτας.

 

Υμέτερος

Ο προσδοκών-τόπους-χλοερούς-εν-καιρώ πτωχός και μονος αγελαδόπαις

Θρασύβουλος

Σχετικές μετοχές:
ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ΑΤΤ ΔΕΗ ΕΝΚΛΩ ΕΥΔΑΠ ΙΚΤΙΝ ΚΛΩΝΚ ΛΑΝΕΤ ΛΙΒΑΝ ΜΟΧΛ ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΤΕ ΠΕΤΖΚ ΠΡΔ ΣΠΙΝΤ ΤΤ ΧΑΛΥΒ
Σχόλια

15/03 14:31  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
ασμα σχετικόν:
www.youtube.com/watch?v=OcEa_Gjnvrw
15/03 14:35  favlos
μμμμ...έμπλεξες με αλήθειες.Mονάστερα πύρ...

Ο επενδυτής του ΣΚ έχει τον ορισμό του bear market στην στήλη του Κωνστα...:)
15/03 14:56  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Παράσημα είναι αυτά φαυλε! ; )
15/03 15:28  lemon.
Χαίρετε!
Να είστε καλά κυρ Θρασύβουλε! Μ'αυτό το αρθράκι "ξεκουνήθηκα" και άνοιξα βιβλία που είχα ν'ανοίξω 14 χρόνια ('Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι', αρ. Σωφρονίου , Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 1992)
Θυμόμουν οτι είχε "κάτι ωραίο" περί κολάσεως, απωλείας. Διαβάστε λοιπόν τι ωραία που τα λέει! :
"...πιστεύω οτι η <<αιώνιος κόλασις>> δεν έγκειται εις το οτι εν τω άδη σκοτειναί υπάρξεις θα υποβάλλουν ημάς εις βασανιστήρια επί πυράς, αλλ'εις το οτι θα αποδειχθώμεν ανάξιοι να εισέλθωμεν εις την Αγίαν Βασιλείαν της Αγάπης του Θεού."
όπως και στο βιβλίο του " Περί προσευχής" : "...εις τι συνίσταται η απώλεια; Εις το οτι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον αποκαλυφθέντα εις ημάς Ζώντα Θεόν, φερόμενοι προς το <<μηδέν>> εκείνο, εκ του οποίου εκλήθησαν εις το είναι, ίνα μετάσχουν της αιωνίου μακαριότητος..."
θυμάμαι οτι έχει και κάποια άλλα ωραία κομάτια, αν τα βρω θα τα γράψω!
15/03 15:32  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Α, ασφαλώς, τα αναμένω φίλε μου! Αυτά και υπάγω να κάμω μια βολτίτσα, ν απίω και τον καφέ μου υπό την σκιάν του Ιερού Βράχου.

Καλό απόγευμα!
15/03 18:29  evie
Κόλαση είναι να μην μπορείς να δεις την ομορφιά που υπάρχει στο κάθε πλάσμα γύρω σου, είναι η αυτόβουλη απομάκρυνση από το φως και τη ζεστασιά της άπειρης αγάπης.
15/03 20:58  Goldmine
Εξαιρετικόν! 5* Επικροτώ την παρησία σας!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
28 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις