Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Monte Cassino
1138 αναγνώστες
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008
00:11

ή

"Η μακρά προετοιμασία της Αναγεννήσεως"

 

Υπάρχουν σε κάθε τόπο, σε κάθε οργανωμένη πολιτέια, σε κάθε φυλη, μύθοι που θεωρουνται από όλους (ή περίπου) αποδεκτοί. Εις τοιoύτος μύθος έιναι ότι οι Ελληνες είναι αναδελφοι και η Ελλάς ανευ συγγενών. Μπα? Εγώ πάλι όπου και να ταξίδευσα έως τούδε, βλέπω συγγενεις. Τώρα βεβαίως θα μου πειτε "τι εστί Ελλάς". Τι ειναι η πατρίδα μας, μην ειν' οι κάμποι? Μην ειναι τ'απαρτα ψηλά βουνα? Δεν αναφέρομαι εις αυτά. Αναφέρομαι εις τον πλούτον που γενεαί επί γενεών συνεσωρευσαν ή απέδωσαν την ρίζαν του εις τον τόπον μας: αύτον του λόγου.

Τώρα θα μου πειτε, ημείς τον έχουμε τον ελληνικον λόγο χειροτερα και απο τις παραλιες που χτιζωμεν παρανόμως ή τα ρευματα που μπαζωνουμε. Αλλά, επειδή ο όνος όπως λέγει ο Ηράκλειτος προτιμά το άχυρο από το χρυσάφι, δε σημάινει ότι είναι όλοι έτσι. Ο λόγος ο ελληνικός λοιπόν είχε πολλάς εκφάνσεις. Μια που ο φίλος μας εν Κίνα Ιωάννης, είναι αμεταννόητος θετικιστής, ας αναφερθώ για χατήρι του εις την επιστήμην. Αι διαδρομαί επιβιώσεως της ελληνικής επιστήμης ότε η χώρα δεν ενδιαφερόταν δια την κληρονομίαν της - όπως καλή ώρα σημερον- είναι δαιδαλώδεις, έχουμε άλλωστε ειδέι ήδη την Βαγδάτην.  Η  κυρίως Αναγέννησις βεβάιως θεωρειται ότι εξέσπασε εις την Ιταλίαν τον 14-15ο αιώνα και εφουντωσε μετά την Αλωσιν του 1453.

Εάν ψάξει κανείς προσεκτικώς ωστόσο, θα ευρεί ότι πολύ προ της πρωτης Αλώσεως το 1204 ή της δευτέρας το 1453, υπηρξε μια αδιάλειπτη παράδοσις εις την Ιταλία διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων. Εν σημείον κλειδί αυτής της πορείας ήτο η μονή του Monte Cassino, οχυρή θέσις, ήτις κατεστράφη σχεδόν ολοσχερώς τον τελευταίο πόλεμο. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια πλουσιοτάτη παράδοσις, σιγά, σιγα εις τα βάθη των αιώνων που διετηρησε τη φλόγα άσβεστο. Η μονή ιδρύθη υπο του Αγ. Βενεδικτου περι το 520 μ.Χ. εις την θέσιν του ναού του φωτός Απολλωνος και εις το όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου, ότε ακόμη εις τις γειτνιάζουσες περιοχες κατοικουσαν συμπαγεις ελληνοφωνοι πληθυσμοί.  Επάνω εις αυτήν  την μακράν αντιγραφικήν (χειρογραφων), σχολιαστικήν και μεταφραστικήν παράδοσιν του scriptorium του Μοντε Κασσινο εστηριχθησαν οι αργοτερες αναγεννήσεις -διότι βεβάιως υπήρξαν πλειονες της μιας. Οι  μοναχοί  εκείνοι, καιτοι λατινοφρονες, εκρατησαν εις το βάθος του χρονου την ιδική μας παράδοσιν ζωντανή δια μέσου των "Σκοτεινών Χρονων "και δεν πρέπει να το ξεχνουμε.

Τα γράφω ετούτα, ως υπεσχέθην, ένεκα της Μεγάλης Εβδομαδος των λατίνων. Τωρα βεβάιως το λατινικον όνομα του όρους ήτο Casinum, κατι που θυμίζει εντονως και τας αγοράς εσχάτως. Αλλά έχουμε και ημείς ενταυθα το ιδικόν μας αντιγραφικόν, μεταφραστικον και σχολιαστικόν κίνημα που κρατά ζωντανή τη φλογα της μελέτης και εις τα καθ'ημάς. Οι σκοτεινοί χρόνοι κάποτε τελειώνουν, είτε με μικράς αναγεννήσεις, είτε με αυτήν που θα χαρακτηρισθεί μεγάλη. Το ΠόΤΕ το αγνοουμε βεβάιως δια ταυτα, μελετουμε.

Είδον μετά μεγάλης χαράς σήμερον ότι λίαν αγαπημένη μου σχολιάστρια, επίασε από φυλακής πρωίας και προ της εμφανίσεως, το χασμα χασματων της ΕΤΕ. Τώρα βεβαιως ο ΓεΔείς την εγλίτωσε λογω ΜΙΓ-ΟΤΕ. Βεβαίως όποιος εισήλθε σημερον πρωι πρωι, μαλλον δεν εκέρδισε -ακόμη- αλλά ποτέ δεν ξευρεις ενταύθα:

Πάντως, ομιλουντες περί ΕΤΕ,  έν χασμα χασμάτων ομοιάζει κάπως έτσι:

 

Η Αναγέννησις, όπως και το Πάσχα, έρχεται πάντοτε εις το τελος μιας στενάχωρης περιόδου, νηστείας και περισυλλογής, όπου οι περιορισμοί επιβάλλονται ώστε να χαρουμε την νέα αρχή. Δεν συγκρινουμε τα μικρά με τα μεγάλα βεβάιως, αλλά ωσπερ εν κύκλωι πηγαίνει το πραγμα. Θα έλθει και η στιγμή της Αναστάσεως ή Αναγεννήσεως. Έως τότε οι μοναχοί του Casinum που εντός οίκου με τέτοιο όνομα ησχολουντο με μελετας και ουτω διέσωσαν την κληρονομίαν μας (και τους), δεικνύουν ημίν την οδόν.

Υμετερος,

Ο ότε-παιζουμε-μελετουμε-κι-οτε-μελετουμε-παιζουμε πτωχός και μονος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

Σχετικές μετοχές:
ΓΔ ΕΤΕ ΜΙΓ ΟΤΕ
Σχόλια

18/03 00:34  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Να πιέζετε τας συνδεσεις εντός κειμένου και αριστερά προς τα έτερα ιστολόγια, ε?

Νιξον, ταιριάζει με τον Βουςς:

www.youtube.com/watch?v=vtYbmqzCtV8
18/03 00:45  evie
Αυτό το τελευταίο μου άρεσε!
"ότε-παιζουμε-μελετουμε-κι-οτε-μελετουμε-παιζουμε"

18/03 00:48  favlos
''Το ίδιο έτος, το 529, ο Βενέδικτος, μοναχός από την Νουρσία, ίδρυσε το μοναστήρι του Monte Cassino στην Καμπανία, πράξη που σηματοδοτεί θεσμικά την έναρξη του λατινικού Μεσαίωνα.''

www.myriobiblos.gr/texts/greek/oehler_greekphylosophy.html

Εντυπωσιακή προσφορά γι ένα μοναστήρι.Τό έχουν μάλιστα απ'ότι είδα ανακαινίσει.

18/03 00:58  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πραγματι, έιχε ισοπεδωθεί από αέρος, μας τα είπε και απο μαρτυρίες ο Ερμης εις το προηγουμενον, αλλά ευτυχώς ήσαν φιλομουσοι οι γερμανοι αξιωματικοί που το κατείχαν και προλαβαν και έστειλαν τα χειρογραφα στο Βατικανό. Μεγάλη υποθεσις.

Κοιτάξτε ο Oehler είναι ολίγον πολεμικός- χωρίς αν έχει πολλές φορές άδικο, ασφαλώς και το Βυζάντιον ήτο η συνέχεια των αρχαίων σχολών σε πολλά. Το scriptorium του Monte Cassino παρηγαγε πάρα πολλα και αντιγραφα και μεταφράσεις. Υπήρξε μεγάλη και υψηλή αίσθησις δι'εμε παλαιότερον να "ανακαλύπτω" ελληνικά χειρόγραφα που ειλκον την καταγωγή από εκεί. Ο Μεσαίων δεν ήτο τελείως σκοτεινός.

Αλλά το σημαντικό εν τέλει, ήτο ότι ηκολουθησε Αναγέννησις.
18/03 10:58  Goldmine
Λίαν ενδιαφέροντα τα ιστορικοοικονομικά σας! Μόνον εσείς! 5*
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
14 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις