Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Επί των επάλξεων
1331 αναγνώστες
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008
23:23

Ηρωικές ημέρες ζουμε, ηρωικώς εισήλθα εν τω μέσω της τρικυμίας αναζητών κουρσον, για να ειδούμε, τι μας λέγουν τα άστρα και τα τεχνικά. Ας μην το πολυλογήσω. Να ξαναειδουμε τα χαρτοφυλάκια μας (ενημερωθέντα υπο mc, θερμας ευχαριστίας). Βλέπουμε ότι το παλαιότερον ληφθεν σημα επεβεβαιώθη και είχαμε πτωσεις τοσουτον εις το "κρατικόν", όσο και εις το "περιφερειακόν" χαρτοφυλάκιον, το οποίον ευρισκεται ήδη κάτω του ημίσεως της τιμής κτήσεως του και περί το 1/3 εκ των υψηλών έτους (θα σας τα δέιξω μιαν ετεραν φοραν). Οι κάλαθοι μετοχών μας έχουν τα γνωστά εντός:

το"κρατικόν" (ΑΤΕ, ΑΤΤ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΤ), το περιφερειακόν (ΑΕΓΕΚ, ΕΝΚΛΩ, ΣΠΙΝΤ, ΛΑΝΕΤ, ΠΕΤΖΚ, ΧΑΛΥΒ, ΚΛΩΝΚ) και ηγοράσαμε 1000 Ευρώ καθ' εκατον τίτλον την επομένη των εκλογών (ΠΕΤΖΚ εξωχρηματιστηριακώς). Αυτή τη στιγμή έχουν ως εξής:

Κυανή γραμμή το "κρατικόν", ερυθρά το "περιφερειακόν". Το πλέον ενδιαφέρον κατα τη γνωμην μου ωστόσο ήτο η σχετική σταθεροποίησις εις την διαφορά των δύο χαρτοφυλακίων περί τα 3000 ευρώ (υπενθυμίζω ότι άρχισαν και τα δυο την επομένη των εκλογών εις τα 8000 Ευρώ). Τούτο ίσως δεικνύει ότι η αγορά έχει ήδη αποτιμήσει μεγα τμημα του σχετικού κινδύνου που εμπεριέχεται εις αμφότερα.  Ίσως δηλαδή η κάθετος πτώσις του περιφερειακού, το οποίον υπενθυμίζω χρησιμοποιώ ως δεικτην κερδοσκοπικών ροών, εξομαλύνεται. Τούτο βεβάιως οφείλεται και εις την αντιστοιχον πτωσιν του "κρατικού", αλλά εν πάσηι περιπτωσει δεικνύει ότι τα δύο χαρτοφυλάκια αρχίζουν και πάλιν να συμπεριφέρονται αναλόγως και ουχί κατ' αποκλισιν.

Κατι παρόμοιο είναι λίγο πολύ αναμενόμενο κατά τη διάρκεια σχηματισμού ή προ πυθμένος, χωρίς ασφαλώς να είναι επ'ουδενί βέβαιον σήμα. Το εάν αυτό σηματοδοτεί (τοπικόν) πυθμένα ως είναι υπο ποϋποθέσεις δυνατόν ή είναι απλώς φρουδα ελπίς θα το ειδούμε συντομως. Υπενθυμίζω ότι κατά το παρελθον και ουχί μονον τον Οκτωβριον, τα δυο χαρτοφυλάκια είχον επί μεγάλα χρονικά διαστήματα την ΙΔίΑΝ τιμήν. Τώρα βεβάιως είναι προφανώς ολίγον φιλοδοξον να αναμένει κανείς κάτι αντίστοιχον εις το εγγύς μέλλλον.  Αλλά όπως ίσως ενθυμεισθε οι διορθώσεις των αποκλίσεων είναι κάτι που συνεκτιμώ. Προφανώς, προφανέστατα, αγοράς ή πωλήσεις μετοχών ιδία εν μέσω Άρκτου, έστω και εάν ελπίζω ότι θα ειδουμε ανωφέρεια αργά ή γρήγορα εφόσον γλιτωσουμε τους κινδύνους καταρρεύσεων, ΔέΝ προτείνω. Και εν Άρκτωι, όπως και παντοτε εδώ που τα λέμε, τα υψηλά είναι καλά σημεία πωλησεων.

Η αμέσος επομένη εβδομάς θα δείξει εάν το φαινομενικό τοπικό χαμηλο της Τετάρτης (3731,8, απόλυτο χαμηλό έως τουδε) εις το "περιφερειακόν" επιβεβαιωθη. To "κρατικον" υπό το πρίσμα εξελίξεων αποκρατικοποιήσεων ασφαλώς και ελπίζωμεν (χωρίς να γνωρίζωμεν) ότι θα ευρεί συντόμως σημείον στρέψεως. Προς το παρόν, παραμένουμε εις τα επάλξεις παρατηρουντες την μάχην ως προς την περιφέρειαν και με μικράν έκθεσιν προς δοκιμήν των υδάτων εις τα "βαριά", όπως προείπαμε.

Σημειώνω και πάλιν ότι δε νομίζω ότι η Αρκτος έχει τελειώσει, τουτεστιν θα πάμε άμεσως προς νέα υψηλότερα υψηλά. Απλώς αναζητώ σενάρια εξομαλυνσεως πτώσεως και  αρκτωδους ανωφερείας και υπ'αυτό το πρίσμα  πρεπει να ειδωθεί η εδώ ανάλυσις.

Αλλά ημερας Παλιγγενεσιας ζώμεν, άμποτε και εις την αγορά των Αθηνών!

Υμέτερος

Ο μολις-αναρτησας-την-σημαίαν πτωχός και μονος αγελαδόπαις,

Θρασύβουλος

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ΑΤΤ ΔΕΗ ΕΝΚΛΩ ΕΥΔΑΠ ΚΛΩΝΚ ΛΑΝΕΤ ΜΟΧΛ ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΤΕ ΠΕΤΖΚ ΠΡΔ ΣΠΙΝΤ ΤΤ ΧΑΛΥΒ
Σχόλια

24/03 12:44  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Πω, πω, πραγματι η μαυρίλα πρέπει να είναι πυκνή, διότι φοβεισθε ακομη και να σχολιάσετε. Αισιοδοξουμεν λοιπον!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
15 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις