Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Ο όνος (επέστρεψε) και ο αρουραίος
4833 αναγνώστες
Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007
22:35

Α, τι ωραία πόλις αι Αθήναι. Επέστρεψα φίλοι μου και δεν τη χορταίνω. Λοιπόν ,το έγραφον και αλλού, ελπίζω τώρα να επείσθησαν οι φίλοι ότι ούτε κυνηγάει κανείς το απουσιολόγιον ούτε πολύ περισσότερο σπρώχνει ο οικοδεσπότης κανέναν. Δυστυχώς κατά την διαλεύκανσιν αυτής της κατηγορίας χάσαμε τον καλύτερον ενταύθα ιστολόγον, τον φίλον shareholder-cs. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψει τάχιστα, διότι μας λείπει.

Τι κακό είναι αυτό με τον όνο του διπλανού αδέλφια? Ντε και καλά να ψοφήσει? Τέλος πάντων, ο δικός μου όνος απεσύρθη ώστε να διαλογισθή, να ξεκουρασθή και να αποφύγη τα εξεχόντως τεταμένα νεύρα και επέστρεψε, διότι είναι καλόν νομίζω το ενταύθα λιβάδι. Ως έγραφον και αλλαχού, πραγματικώς ησθάνθην ότι δια να υπάρχει τοιαύτου ύφους και είδους έντασις, το ορθότερον ήτο μια μικρά διακοπή προς εκτόνωσιν.

Και καθώς ομιλώ δια τον εμόν όνον, ενεθυμηθην ότι παρηκολούθησα τις προάλλες μιαν εξαιρετικήν κινηματογραφικήν ταινία, με τίτλον «Ο Ρατατούης». Η υπόθεσις της είναι συναρπαστική, όσο και το μήνυμά της σημαντικόν. Ο Ρατατούης είναι λοιπόν αρουραίος ο οποίος όμως ξεχωρίζει εξ όλων των άλλων αρουραίων διότι έχει χάρισμα εις την μαγειρικήν. Παρακολουθών μια εκπομπή ενός διασήμου μαγείρου με μήνυμα “everybody can cook” ( ο καθείς δύναται να μαγειρεύση) και δια μιας σειράς συμπτώσεων ευρίσκεται πράγματι να είναι ο σεφ ενός μεγάλου εστιατορίου. Σας προτείνω ειλικρινώς να τη δείτε, χωρίς να σας πω περισσότερα, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: ένας καλός μάγειρος μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε.

Καθώς λοιπόν σκεφτόμουν αυτό και φιλοσοφούσα καθ’ οδόν προς Αθήνας ενεθυμήθην τον σημαντικότερον Αθηναίον όστις ήρξατο την σειράν των γεγονότων που εισέτι διατηρούν την πατρίδα μας –παρά τας αόκνους προσπαθείας των κατοίκων της- εν τω παιγνίω της παγκοσμίου διαννοήσεως. Ο Σωκράτης λοιπόν ήτο κάποιος που το σημερινόν lifestyle θα οστράκιζε άνευ πολλών εξηγήσεων. Άσχημος, ξυπόλητος, φαλακρός, κακοντυμένος με απέχθεια προς την προσωπικήν υγιεινήν και πάντοτε φέρων τα αυτά τετριμμένα και ρυπαρά ενδύματα. Κι όμως, τέτοια περίεργα όντα είναι αι ιδέαι, που επέλεξαν αυτόν, δια να κάμουν την έναρξιν της θριαμβευτικής τους πορείας δια του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους προς την Ακαδημίαν και το Λύκειον και το Μουσείον το εν Αλεξανδρεία, όπου και η Μεγάλη Βιβλιοθήκη και όλα τα άλλα ιδρύματα που έως της σήμερον διατηρούν άσβεστον τη φλόγα του λόγου και της παιδείας (κυρίως όταν δεν καίγονται).


Τι θα έκανε το, μεταξύ κομματικού και ιδεολογικού ευνουχισμού και lifestyle μιμητισμού, παρ’ημίν πλήθος τον έρημον Σωκράτην? Όχι δευτέρα, ούτε πρώτην ευκαιρία δε θα είχε. Αντιθέτως, παρατηρώ και ενταύθα το έθος παρ’ημίν του κατατρέχειν, προπηλακίζειν και ωθείν προς την έξοδον όντινα έχει αντίθετον άποψιν ή αντίληψιν ή απλώς ξεχωρίζει δια την αξίαν, όπως εσχάτως ο φίλος shareholder-cs. Ο οποίος βεβαίως χωρίς επ’ουδενί να ομοιάζει τω Σωκράτει, εβλήθη, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, διότι παρείχε εν καταπληκτικόν ιστολόγιον .


Θλίψις έχει με. Τον Σωκράτην ποτίσαντες κώνειον και τον Ιησούν σταυρώσαντες λησμονούμε οι άνθρωποι ότι μια καλή ιδέα (σπάνιον γάρ είδος) δυνατόν να εμφανισθή εκεί και εν αυτώ που κανείς δεν περιμένει – και δι’όσους είμεθα βέβαιοι δια το δίκαιον των απόψεών μας αυτό σημαίνει το πρώτον αυτούς οι οποίοι δεν τις συμμερίζονται.

Μην πυροβολείτε τους έχοντας αντίθετον άποψιν, αι ιδέαι ουδέ καταγωγήν αναγνωρίζουν, ουδέ τίτλους, ουδέ εμπειρίαν, ουδέ χρήμα και κοινωνικήν θέσιν, ουδέ εξωτερικήν ευμορφίαν. Κι εάν δεν αναζητείτε την καλήν ιδέαν, χάνετε τον χρόνο σας.

Αισιοδοξείτε και καλά κέρδη

ΥΓ. Περί Λούλη έχω να πω τα εξής. Λόγω συμπαθείας προς τον piggy, εκανόνισα προ καιρού να δειπνήσω με σημαίνον στέλεχος της επιχειρήσεως. Εξ ου και έμαθα αυτά που απέστειλον δια προσωπικού μηνύματος εις τον piggy, την 28/9/2007 12:00:33 μμ, ως εμφαίνεται εν τω αρχείω του Capital.grεις τον προσωπικόν μου λογαριασμόν. Κατόπιν την Δευτέραν 1 Οκτωβρίου, είδον ανηρτημένο εις έτερον ομόσταυλον ιστολόγιον, μάλλον ακόμψως διετυπωμένον, ότι θα έπρεπε να αγοράσω Λούλη. Καίτοι πραγματικώς ευχαριστώ δια την συμβουλην, δοθέντος ότι εξ όσων εκέι αναγραφονται προήρχετο εκ του piggy μετά του οποίου η συζητησις εγένετο ολίγας ημέρας προηγουμένως διερωτώμαι μήπως υπάρχει κάποια παρεξήγησις εις την επικοινωνία. Τέλος πάντων, νομίζω πως καλόν είναι -και εύχομαι- να μη γίνονται οι εντυπωσιασμοί του πλήθους ακόμψως προς τρίτους- εμένα ή άλλους. Αυτά τα γράφω ανευ ουδεμίας τάσεως αντεκδικήσεως ή λογομαχίας, την οποίαν άλλωστε θα μπρούσα να έιχον κάμει τη Δευτέρα, ότε και προτιμησα να απέχω. Και βεβάιως δεν προτείνω ποτέ αγοραπωλησίας, απλώς μοιράζομαι πληροφορίας.

Κατά τα λοιπά διαπιστώνω απαντας σχεδόν βεβαίους και ομοφωνούντας δια το πυρετώδες της ανόδου. Καλώς, ωραίον πράγμα η ομοφωνία η εν χρησματιστηρίοις. 

Σχόλια

07/10 22:54  Goldmine
Φρέσκος αέρας, φρέσκα νέα, άνεμος αναδημιουργίας. Εύγε φίλε.

Επίτρεψέ μου και μια είδηση-σφήνα, από τη σημερινή Ελευθεροτυπία, για το συμπαθέστατο τετράποδο:

"Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους από τα 508.000 γαϊδούρια, που υπήρχαν στη χώρα το 1955, σήμερα υπάρχουν μόνο 18.173. Τα υπόλοιπα μετακομίσαμε στις πόλεις".:-)
07/10 23:40  sparti
thrass
άντε και κάτι καινούριο και πάρε και ένα 5στερο .Πού χάθηκες ? Άντε και ελάτε όλοι πίσω στον Υπόκοσμο. πώς θα μου άρεσε βρε thrass να γυρίσει και ο Κουμπάρος και ο Βασίλης στον άνω κόσμo.

Γιατί να παίρνετε την πλάκα στα σοβαρά πάντα βρε thrass ? Κάνε και εσύ και ο shareh πλάκα.
Φαντάζεσαι θέμα ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ? θα έγραφε..Thrassako , να σου φέρω ένα λεξικό Μπαμπινιώτη γιατί έπεσε το επίπεδο σου τελευταία ! :)

Ε ρε γλέντια μετά ! Δεν μπορεί το φόρουμ να είναι έτσι σοβαρο-φανές. Να είχε και λίγο αλατοπίπερο .Εδώ στο κοινοβούλιο και κάνουν πλάκες συχνά (ακόμα και ο Καραμανλής - ο αγαπημένος σου πριν 1 χρόνο αποκάλεσε κοροιδευτικά τον Παπανδρέου ..Γιώργο μου στην Βουλή και έπεσε γέλιο)

Βάλτε και εσείς λίγο νερό στο κρασί σας. και λίγη πλάκα κάνει καλό (απλώς μην τσιμπάτε εύκολα όταν σας τσιγκλήζει κάποιος..κάντε και εσείς πλάκα στην πλάκα) :)
07/10 23:45  favlos
Καλώς ήρθες πίσω!
07/10 23:55  pol
Καλώς τον κι ας άργησε,Αν ανετρέξουμε την ελληνική ιστορία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ΄'οτι είμαστε ο πιο αχάριστος λαός.Πικρή αλήθεια.
07/10 23:57  Δόκτωρ Βασίλειος
Φίλε Σπάρτη το τσιγκλίζω γράφεται με "ι" (νομίζω).
:-)
Μη με πάρεις στα σοβαρά, πλάκα κάνω. Εξάλλου: α) τα δικά μου κείμενα είναι γεμάτα ανορθογραφίες (το παρόν φόρουμ ειναι από τις λίγες μου ευκαιρίες να γράφω στα ελληνικά) β) παίζει και να έχεις και δίκιο!
Το θερμό μου επανακαλωσόρισμα (αν και είμαι νέος στην "παρέα") στην πιο καλτ φιγούρα του κάπιταλ, τον "Θράσσο"
08/10 00:03  sparti
Δόκτωρ Βασίλειε
για φασαρία το πάς ? άντε γιατί πολύ ηρέμησαν τα πράγματα τις τελευταίες ώρες και πρέπει να ξυπνήσουμε. ας μαλώσουμε λίγο για το πώς γράφεται το γκλη :)

δεν ξέρω ίσως έχεις δίκαιο. Ο γιος μου το λέει συχνά και το κόλλησα. Ο thrass θα μας πει πώς γράφεται .άντε για να μην γίνει καυγάς :)
08/10 00:09  Δόκτωρ Βασίλειος
Ναι πάντα ήμουν από αυτούς που ξεκινούσαν τον καυγά και όταν τα πράγματα την έκαναν με ελαφρά...
Τέλος πάντων έχω πει και αλλού ότι αυτοί οι διαπληκτισμοί είναι χαζοί. Όλες οι απόψεις χωράνε.
08/10 00:10  Δόκτωρ Βασίλειος
οταν τα πράγματα ξέφευγαν ήθελα να πω
:-)
08/10 00:36  Goldmine
(Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
τσιγκλάω [tsi&#331;gl&#225;o] & -ώ & τσιγκλίζω [tsi&#331;gl&#237;zo] : 1. χτυπώ με αιχμηρό αντικείμενο ένα ζώο για να το κάνω να προχωρήσει: Μην τσιγκλάς το μουλάρι, γιατί κλοτσάει. 2. (μτφ., οικ. ) εκνευρίζω κάποιον με τα λόγια μου ή με τη συμπεριφορά μου: Σταμάτα και μη με τσιγκλάς άλλο! [ίσως < τσιγκέλ(ι) -ίζω με συγκ. του άτ. [e] και μεταπλ. -άω με βάση το συνοπτ. θ. τσιγκλισ-]
08/10 00:38  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Γεια σας φίλοι μου! Μα δεν κοιμάσθε εσείς? Σας ευχαριστώ δια τους καλούς σας λόγους - και σπαρτι, έχω δι'υμάς εν αρθριδιον αγγλιστί δια το δολλάριο. σας το ειχον υποσχεθει, αλλά δεν προλαβαίνω!

Καλό βράδυ παιδες, ευχαριστώ και πάλιν και ες αύριον τα σπουδάια!
08/10 07:47  EASY RIDER ( GARV )
Καλως ηρθες φιλε θρασυβουλε , δεξου και του δικους μου ειλικρινεις χαιρετισμους .
προσπαθω να σε φανταστω αλλα με μπερδευεις συνεχεια .
τη μια σε βλεπω σαν κοσμοπολιτη δον ζουaν και την αλλη σαν συντηρητικο ρεπουμπλικανο .
μεχρι στιγμης δεν θα μπορουσα να σε σκιαγραφησω αν και οι δυο χαρακτηρες που μου βγαζεις ειναι αρκουντως ενδιαφεροντες για ενα ρεπορταζ .
ευχομαι να επιστρεψει και ο shareholder-cs και ο κουμπαρος και ο βασιλης και ολοι , για να εχουμε απαρτια .
με χαρα σε καλωσοριζω ξανα .
08/10 07:53  shareholder-cs
Θρασύβουλε καλημέρα.

Ευχαριστώ, αλλά ειλικρινά δεν αξίζω τόσο καλά λόγια και ειδικά από σένα Θράσσο.
Και άποψη μεν έχω, και επαρκής είμαι, αλλά όχι κορυφαίος, μη τα παραλέμε και δικαίως θα λένε ότι ευλογάμε τα γένεια μας..
Και εδώ μου αρέσουν μερικά blogs, αλλά ειλικρινά εντοπίζω και διαβάζω -κυρίως σε άλλα μπλοκοχώρια εκτός capital- φοβερά blogs, να τα ζηλεύεις...

Και πάντως να απαντήσω στον sparti αν είχε μπει ποτέ στο blog μου, ότι ένα blog με 20 hand –made φωτο-γελιογραφίες, και διαβολάκους και μουσικές και ανέκδοτα κλπ…μόνο έλλειψη χιούμορ του κατόχου δεν δείχνουν και σοβαροφάνεια ανευ αλατοπίπερου .
Αλλά η αποδοχή των ευθέων λεκτικών προσβολών κάποιων ελάχιστων, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ως χιούμορ. Βέβαια έξω από το χορό, όλοι πολλά τραγούδια ξέρουν...Οταν θα τους προσβάλουν κι αυτούς, θα δούμε.

Οπως όμως λέει και το τραγούδι, «ότι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό, πιο ζωντανό »... Γεια σε όλους.
08/10 11:03  CANYON
Περι ονων,ξαφνικα τα θυμηθηκαν ολοι ΝΕΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,και πρωτα απο ολους η ευρωπαικη ενωση που προσπαθωντας να σταματησει την συνεχιζομενη μειωση του γαιδουροπληθυσμου επιδοτει εδω και χρονια την κατοχη και εκτροφη γαιδαρων,οπως ηταν φυσικο για την χωρα μας και αυτα τα κονδυλια εμειναν αδιαθετα,στην καταμετρηση των γαιδουριων προφανως δεν ελαβαν υποψη τους τα συμπαθη τετραποδα που υπαρχουν αναμεσα μας,το ποιο μεγαλο εκτροφειο βρισκεται στο κοινοβουλειο και γυρω απο αυτο,τωρα και τα καλα των γαιδαρων,το γαλα τους που στην ελβετια εδω και χρονια εχουν προχωρησει στην συλλογη του και εμπορεια του,μεγαλη θρεπτικη αξια,αντιγηραντικες ιδιοτητες,μεγαλη ζητηση μικρη προσφορα,υψηλη τιμη,τελος το πιο ουσιαστικο η ΓΑΙΔΟΥΡΙΝΗ ΥΠΟΜΟΝΗ.Περαστικα μας,χαιρετω σας ταπεινα.-
08/10 20:20  zelis677
Καλώς ήρθες ! Μας έλειψες ..
09/10 12:29  zaftheo
Φίλε thrass,
διά τα απολαυστικά και ουσιώδη γραφόμενά σου είσαι γνωστός. Την "καλλιτεχνική" ευρεσιτεχνία σου όμως με την επιλογή της εκπληκτικής φωτό του συμπαθούς τετράποδου σήμερα την ανακάλυψα! :)

ΣΗΜ: Χρειάζονται και τέτοια προκειμένου να μπαίνει το γέλιο στη Ζωή μας.

Να σαι καλά, φίλε μου.:)
09/10 20:57  xtos
Αγαπητέ Θρασσάκο, δυστυχώς δεν είδον εγκαίρως την νέα σου δημοσίευση, καλώς επανήλθες! μας έλειψες!

Διακρίνω και ‘γω ένα δροσερό αεράκι ανανέωσης στα γραφόμενα σου … ελπίζω να σου έτυχε κάτι καλό ;)
09/10 21:57  sparti
thrass
η φωτό είναι τέλεια. με τον όνο να γελάει. Απίστευτη ! Μην την κατεβάσεις !τρελό γέλιο :)

και δεν σε είχα για καλαμπουρτζή :)
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
45 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις