Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Γλώσσα ζώσα
1052 αναγνώστες
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008
22:04

«Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας τη 9η Μαΐου 2008… Θεού δε ευλογήσαντος και ευδοκήσαντος αχθέντες εις τήν λαμπράν ημέραν ταύτην, τελούμεν εν ευφροσύνη τα εγκαίνια αυτής, εν δοξολογία πολλή τω λατρευτώ ονόματι Αυτού και μνημονεύοντες την μεγάλην ευγενήν χορηγίαν τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος αφειδώς δαπανησάσης ίνα αχθή εις πέρας το μεγαλεπήβολον τούτο ιερόν έργον, απονέμομεν πάσι την αποστολική και πατριαρχική ημών ευλογίαν, ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄…».

Ευφρανθείτε, Αιγυπτιώται και μη, ανοίχθησαν θύραι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, εν τηι Μεγάληι Πόλει ημών τηι ευγενικήι συνδρομήι του Αιγυπτιώτου Κυρού Τάκη Αράπογλου.

 Δεν έχω εσχάτως χρόνον κι έχω χαθεί. Είναι βεβαίως κρίμα που εχάθημεν, αλλά από την άλλη η Άνοιξις είναι τόσον ωραία εποχή. Ηυφράνθην τα μάλα ακουσας την γλωσσαν ημών εν εκκλησίαις κατά την περίοδον την προ του Πάσχα. Δεν είναι νεκρά γλώσσα η Ελληνική. Εν διωγμώ ναι. Ομιλουμένη υπό όλον και ολιγοτέρων ασφαλώς. Υποκαθιστουμένη όλον και περισσότερον υπό της Αγγλικής, άνευ αμφιβολίας. Αλλά τι να τα λέμε το σχέδιον ευρίσκεται εν εξελίξει επί δεκαετίας και απλώς βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά του. Και τα χαΐρια μας.


Τέλος πάντων δεν είμαι ο τύπος του γκρινιάρη. Να σημειώσω, επ'αφορμνή των θυρανοιξίων της Βιβλιοθήκης, μονάχα δυο πράγματα.

Το πρώτον ότι οι Έλληνες επιχειρηματίαι και διευθυντικά στελέχη δεν έχουν απωλέσει τον πατριωτισμον τους. Δια τούτο και με λυπεί βαθέως η απώλεια του ΟΤΕ εξ ελληνικών χειρών (προτιμώ βεβαίως ελληνικήν μη-κρατικήν διαχειρισιν). Ότε βαίνουν καλώς αι εργασίαι και υπάρχουν κέρδη, προσφέρουν. Το ζήτημα είναι βεβαίως ότι τον παρελθόντα και τον νυν αιώνα, πολλοί παρ’ημίν ξενόδουλοι και προσεκυνημένοι κάμνουν ότι δυνανται δια να μην πηγαίνουν καλώς αι εργασίαι και να υποφέρει η οικονομία. Και να μην μπορούν να προσφέρουν, όπως κατά τα έτη "πειραμάτων" και μεγάλων οικονομικών δυσκολιών του παρελθόντος. Και να υποφέρουν οι θεσμοί του Ελληνισμού. Δε συνδέονται αυτά? Ναι, καλά.


Το δεύτερον είναι ότι, δια της μαρτυρικής θυσίας των εν Αγίοις (κι ας τους έχει λησμονήσει η Εκκλησία) Μαρτύρων Φοιτητών του Νοεμβρίου η Ελληνική επιζεί εισέτι ως λειτουργική γλώσσα. Και αι λειτουργικαί γλώσσαι δεν αποθνήσκουν. Παράδειγμα λαμπρόν η Εβραϊκή, σιγασθείσα επί 27 αιώνας αλλά μετά δόξης αναστηθείσα και επίσημος γλώσσα την σήμερον εν Ισραήλ.

 


Ας μην λησμονούμε ότι:


Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

  

Ότε λοιπόν πυροβολείτε τους ρασοφόρους να μη λησμονείτε ότι πυροβολείτε τους εσχάτους υπηρέτας του λόγου. Και καλόν είναι να μη λησμονούν κι αυτοί ότι άνευ του ελληνικού λόγου, είναι κύμβαλα αλαλάζοντα μετά ριχτών ενδυμάτων.

Μοι προξενεί εντύπωσιν κάθε φορά που μου λένε – και μου το λένε πολλοί: «δεν τα γράφεις καλλίτερα Αγγλικά να σε καταλαβαίνουμε?». Όπως μοι προξενεί μεγάλην εντύπωσιν που οι Έλληνες γονείς θεωρούν αδιαννόητον να μην πληρώσουν αδρά δια να μάθουν τα τέκνα τους την Αγγλικήν, ενώ λοιδωρούν ή διώκουν την Ελληνικήν. Αλλά, να πώ την αλήθεια περισσότερον μοι προξενεί εντύπωσιν ότι φαίνεται ότι είμαι ο μόνος εις τον οποίον αυτός ο εθελοντικός γιανιτσαρισμός προκαλεί εντύπωσιν.

Δε βαριέσθε. Άλλωστε μπορεί να μείναμε ολίγοι, αλλά δεν έχουμε εντελώς αποθάνει. Μετά τα Πάθη έρχεται η Αναστασις. Ημείς συνεχίζομεν κι ας πάει όλος ο κόσμος εν χορδαίς και οργάνω ανάποδα. Όπως εις το γνωστόν ανέκδοτον.

Νεκρά γλώσσα είπατε? Μα αφού την ομιλούμε, δεσποτάδες και λαϊκοί, και την διαβάζετε ακόμη. Wishful thinking λέγεται αυτό μάγκες μοδερνιστί ή ελληνιστί "θα θέλατε!".

Ζώσα είναι η ημετέρα γλώσσα. Ζώσα και ζήτω.

Θα τα ξαναειπούμε.

 

ΥΓ. Κυρ Αράπογλου εύχομαι Υγιεία και Πρόοδον. Ο μισθός υμών πολύς εν ουρανοίς.

 

Σχετικές μετοχές:
ΕΤΕ ΟΤΕ
Σχόλια

15/05 22:15  talbot
Αγαπητέ Θρασύβουλε,σε παρέσυρε η άνοιξις και σε χάσαμε.Ελπίζω να έχουμε τη χαρά να σε διαβάζουμε συχνότερα.
15/05 22:33  NEMO
Καλώς γύρισες φίλε! Ο Τάκης την κάνει(και την ξέρει ασφαλώς) πολύ καλά τη δουλειά του...
15/05 23:01  geokalp
ωραία που σας ξανα-διαβάζουμε και έχουμε μπροστά μια άλλη γλώσσα!
κι από ότι φαίνεται τέτοια γλώσσα χρηματιστηριακώς μιλάνε μόνο οι τράπεζες...
αλλά αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία που ξεκινά εκεί, γύρω στα 1830...

να σας ξανα-δούμε!
15/05 23:18  Yannis K.
Αξιος ...
Γουελκαμ μπακ!
15/05 23:26  vampire
Η καθαρεύουσα δεν υπήρξε ΠΟΤΕ εθνική μας γλώσσα, γιατί απλούστατα δε μιλήθηκε ποτέ από ελληνικούς πληθυσμούς. Η καθαρεύουσα ήταν μια γλώσσα πλαστή (υπό την έννοια της σκόπιμα κατασκευασμένης) και άρα εκ φύσεως νεκρή. Για το λόγο αυτό άλλωστε και δεν υφίσταται σήμερα. Η καθαρεύουσα ήταν το δημιούργημα μιας ομάδας λογίων οι οποίοι θεωρούσαν ότι αν "επανακτήσουμε" την αρχαία ελληνική γλώσσα, αυτομάτως θα επέστρεφε και το αρχαιοελληνικό κλέος. Κάτι τέτοιο φυσικά δε συνέβη. Με λίγα λόγια η καθαρεύουσα είναι μια γλώσσα σκόπιμα κατασκευασμένη για λόγους καθαρά ιδεολογικούς. Για το λόγο αυτό ποτέ δε μιλήθηκε από τους Έλληνες. Το ότι κάποιος δεν εκτιμά την καθαρεύουσα γιατί απλούστατα δεν πληροί τα στοιχειώδη κριτήρια (επικοινωνία με τους συνανθρώπους, έκφραση συναισθημάτων και ιδεών με τρόπο που να γινόμαστε αντιληπτοί, ΟΧΙ δηλαδή για προσωπική χρήση) δε σημαίνει ότι είναι ανθέλληνας. Ένα μικρό παράδειγμα για να συνειδητοποιήσεις τον πλούτο της Νεας μορφής της Ελληνικής σε σχέση με την Αρχαία: Στην αρχαία ελληνική υπήρχαν 6 χρόνοι: Ενεστώτας, Παρατατικός, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος. Ο Συντελεσμένος μέλλοντας απαντάται πολύ σπάνια στα αρχαία κείμενα. Αντίθετα, στη Νέα Ελληνική υπάρχουν όλοι οι προηγούμενοι χρόνοι και μάλιστα στο Μέλλοντα υπάρχει μια επιπλέον διαφοροποίηση: ο εξακολουθητικός και ο στιγμιαίος. (π.χ. θα λύνω, θα λύσω). σε αυτό λοιπόν το ζήτημα η Νέα Ελληνική αποδίδει με περισσότερη λεπτομέρεια και ακρίβεια πράγματα που η Αρχαία δυσκολευόταν να εκφράσει. Ένας λαός και ένας τόπος δεν προοδεύει περισσότερο ή λιγότερο εξαιτίας της γλώσσας του. Η Αμερική δεν έχει προοδεύσει περισσότερο ή λιγότερο εξαιτίας της γλώσσας της.

16/05 00:05  pol
Αντε,να μαζευόμαστε!
Ποια είναι άραγε η χρηματιστηριακή"καθαρεύουσα";
16/05 00:08  PREMIUM
Για εσάς το...πρωτοσέλιδό μου στο φόρουμ :-)
16/05 00:51  Yannis K.
vampire: καλλιστος!
16/05 01:12  Σάρισα
Για τον ΟΤΕ τα ειπα κι εγω στο φορουμ..Συμφωνουμε απολυτως. Για τη γλωσσα... απομακρυνομαστε με ρυθμο επιταχυνομενο απο τις ριζες μας. Δυστυχως.

Καλως ορισατε :)
16/05 02:05  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ω, πώς είσθε?

Vampire κοκ, δε γνωρίζω τι μου λέτε δια καθαρεύουσα. Καθαρεύουσα είναι και η κοινή κρατική της κατοχικής γραμματικής του Τριανταφυλλίδου.

Πώς λέτε υμείς την γλώσσαν που ομιλούμε διαρκώς και ανελλιπώς από τον Αλέξανδρο και μετά? Θέλετε να την πειτε "σουλα". Πείτε την.

Ημείς συνεχίζουμε δι'έναν εισέτι άιώναν. Υμείς κατασκευάστε ό,τι ιδεολογημα θέλετε και δαιμονοποιήσατε.

Εντυπωσιάζομαι που αναγνωρίζετε ανωτερότητα εις την Αμερικήν. Αλλά από την άλλην αργά ή γρήγορα όλοι προς τα εκεί πάτε.

Αλλά δεν είμεθα όλοι αμερικανάκια ή σοβιετάκια. Υπάρχουν και τα ελληνάκια.
16/05 06:48  zyzzx
Τα Αμερικανακια και τα σοβιετακια. Δηλαδη τα ελληνακια του σημερα .Πιστευουν πως ολα οσα δεν προσφερονται στο καναπε, και εκ του ασφαλους, δεν ανηκουν στην Ελλαδα και στους Ελληνες.
Το ποσο ζωντανοι ειναι αυτοι( οι μπεζ νεκρομηχανες) ειναι το προβλημα. Και οχι το ποσο ζωντανη ειναι η γλωσσα και η θρησκεια μας.


16/05 09:03  vampire
Το παραπάνω κείμενο είναι copy – paste από το: www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=600&catid=16
Και είναι ένα κείμενο προς αποφυγή. Αυτοί βέβαια έχουν προχωρήσει ακόμα παραπάνω και πιστεύουν ότι η θρησκεία των Ελλήνων πρέπει να είναι το Δωδεκάθεο.
Το θέμα για μένα στην Ελλάδα του σήμερα δεν είναι η γλώσσα και η Θρησκεία αλλά παντελής έλλειψη στόχων και ιδανικών. Το χρήμα και το κέρδος είναι στους περισσότερους το μοναδικό κίνητρο. Έχουμε φτάσει να ξεπουλάμε τον ΟΤΕ στους Γερμανούς και κάποιοι «πατριώτες» να προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή.
Με την ίδια ευκολία οι ταινίες του Αγγελόπουλου να χαρακτηρίζονται σαν πατάτες και το τραγούδι της Καλομοίρας στην φετινή Eurovision σαν αριστούργημα!
Εγώ φίλε μου σε χωριό γεννήθηκα δεν είχα βλέπεις την πολυτέλεια να μάθω άλλη γλώσσα πέρα από την καθομιλούμενη, από μικρός μάλιστα απέρριψα και την ύπαρξη του Θεού γιατί ποτέ δεν πείρα κάποια απάντηση γιατί να υπάρχει.
Σύμφωνα με την λογική σου θα πρέπει να ανήκω στους Ανθέλληνες. Δυστυχώς όμως θα σε απογοητεύσω και με μεγάλη μου λύπη βλέπω κάποιους μεγάλους «πατριώτες» να πουλάνε την περιουσία τους στους ξένους γιατί έχουν κάποια μεγάλη οικονομική ανάγκη (πχ. Να αγοράσουν τζιπ).
Όσο για την Αμερική θα συμφωνήσω ότι σε θέματα τεχνολογικού τομέα είναι 500 χρόνια μπροστά από μας αυτό βέβαια δεν συμβαίνει σε άλλους κοινωνικούς τομείς.
Το παράδοξο όμως σε εμάς είναι ότι όσο Αντιαμερικάνοι είμαστε στα λόγια τόσο περισσότερο ακολουθάμε τον Αμερικάνικο τρόπο ζωής.
Όχι δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω αλλά και εσύ φίλε μου η φωτό του Harison Ford στο προφίλ σου που κολλάει;
16/05 09:13  lemon.
"...Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων,
αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον..."
Αγαπητέ εδώ είναι το κλειδί κατά την γνώμη μου! Τα άλλα είναι "δεύτερα"!
Κι άλλη φορά μιλήσαμε περί ηθικής ας πούμε και τώρα δυο λόγια!
Ανθρώπινη ηθική :
κομμουνιστική ηθική (σοβιέτ κτλ), προτεσταντική ηθική (κέρδος, κέρδος, κέρδος...), ναζιστές (κι αυτοί είχανε τη δική τους ηθική)
για μένα δεν ήτανε χειρότεροι από τους 2 προηγούμενους...
Άρα τι μπορούμε να πούμε;;
Οτι όσο οι άνθρωποι βασίζονται σε ψευτο-ηθικές κανένας μα κανένας τους δεν μπορεί να μου πει οτι αυτό είναι το σωστό και το άλλο όχι... και τάχα να κλαίνε και να οδύρονται βλέποντας αδικίες και πράσιν'άλογα!
Άρα "ο εχθρός" νομίζω καταρχήν είναι οι ψευτο-ηθικές και οι πλάνοι που τις δημιουργούν...
Αν λυθεί αυτό είμαι σίγουρος πως όλα τ'άλλα λύνονται εν ριπή οφθαλμού!
Χαίρετε!
16/05 09:26  jgeorgiou
Καλημέρα και απο εμενα. Βλεπω και ο vampire εχει σοβαρο αντιλογο!
16/05 10:37  nhad
Πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει στη Γαλλία, και συνάντησα ένα καθηγητή της Ελληνικής (της αρχαίας, βεβαίως) σε εκεί Λύκειο. Μου περιέγραψε τη συγκίνησή του όταν στη δεκαετία του '60 ήρθε στην Ελλάδα και διαπίστωσε με ευχάριστη έκπληξη ότι μπορούσε να διαβάζει με άνεση τις Ελληνικές εφημερίδες!

Είναι βεβαίως γεγονός ότι την καθαρεύουσα μιλούσαν οι γραμματιζούμενοι, και αυτοί όχι όλοι. Θα πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι ο πολύς λαός για μακρότατη περίοδο απλούστατα δεν ελάμβανε παιδεία, και μιλούσε ένα απερίγραπτο συνονθύλευμα γλωσσών (βλέπε "Βαβυλωνία" του Βυζάντιου). Οι λόγιοι προστάτεψαν την Ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες και παρέδωσαν μια μορφή της που η διαφορά της από την αρχαία ήταν ελάχιστη μπροστά πχ στη διαφορά της λατινικής από τις λατινογενείς γλώσσες. Γύρω στη δεκαετία του 60, όταν άρχισαν όλοι οι Έλληνες να πηγαίνουν σχολείο, η καθαρεύουσα είχε επικρατήσει ως ακριβές και εύχρηστο μέσο επικοινωνίας σε πολλές πτυχές του δημόσιου βίου, αλλά και στις εφημερίδες κλπ. Από τη στιγμή που σταμάτησε η διδασκαλία της στα σχολεία, η εμφύτευση ξένων λέξεων, η αποκόλληση των μαθητών από τη Ελληνική Γραμματεία ακόμη και του 20ου αιώνα, πήρε ρυθμούς καταιγιστικούς. Για τους σημερινούς μαθητές, το κείμενο που μόλις έγραψα είναι σε καθαρεύουσα (ρωτήστε από περιέργεια να δείτε)! Θεωρώ πιθανό ότι σε 50 χρόνια, οι μαθητές θα δυσκολεύονται να διαβάσουν οποιοδήποτε από τα σχόλια της παρούσας σελίδας.
16/05 11:18  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Καλημέρα σας! Τον Ινδυ τον έχω διότι μου ομοιάζει, τι ερώτησις!

Ακρβώς φίλε nhad. Ακριβώς
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
32 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις