Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Η πόλις και η γλώσσα
1303 αναγνώστες
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2008
14:09

Καλό μήνα τοις πάσι. Ιούνιος ήδη και καιρός να κάνουμε κανένα μπανάκι. Η πόλις άλλωστε, έτσι όπως την έχουμε κάνει, γίνεται αφιλόξενος, οπότε οι παραλίες προσφέρονται δι'εξορμήσεις. Η πόλις. Η πόλις των Αθηνών.

 

Λοιπόν εσκεπτόμην ενωρίτερον, μετά και τας νεωτέρας επιθέσεις την κυρίαρχον άποψιν της προοδευτουριάς και της μανίας καταστροφής που διακρίνει τους οπαδούς της. Επειδή βεβαίως αι μανίαι είναι λίαν ενδιαφέρουσες, αλλά όχι μονον. Αι μανίαι -και η αντίστασις εις αυτάς- καθορίζουν την Ιστορίαν. Εάν ολίγον μετ'αυτών ασχοληθειτε θα ειδείτε ότι το πρώτον που φαίνεται να προσελκύει τους μαινομένους είναι η καταστροφή. Όσον ωραιότερον ή πλέον εκλεπτυσμένο είναι κάτι, τοσούτον μεγαλυτέρα η μανία. Ούτω πώς, αι φωτογραφίαι μετά τας επιδρομάς του "λαού" εις τα ρωσικά ανάκτορα, τους χριστιανικους ναους και τα ελληνικά καταστήματα της Κωνσταντινουπόλεως εις τα Σεπτεμβριανά ("λαός" ήτο και εκεί βεβάιως) το Χημείον της οδου Σόλωνος ή την πρυτανεία του Μετσοβείου, άπαντα δηωθέντα υπό μαινομένων "λαϊκών", "επαναστατικών" στοιχείων, όπως και τα σχολεια και δημόσια κτήρια που καθ'έξιν και κατ' εξακολούθησιν πλεον καίγονται κατά καιρούς, θα ειδεί κοινά στοιχεια. Το πρώτον ειναι βεβάιως η καταστροφή της υπαρχούσης τάξεως. Η συντήρησις και μονον ως λεξις είναι βεβαίως ανάθεμα δια τους οπαδούς της προοδευτουριάς.

Αυτά εσκεπτόμην ενωρίτερον σήμερον κατά την βόλτα μου περί την Ακρόπολιν των Αθηνών και προ αυτού του μοναδικού δείγματος Jugendstil (Art Nouveau θα το έχετε κάποιοι ακούσει), της πολυκατοικίας Κουρεμένου. Τώρα βεβαίως το κτήριον προ του "Νέου Μουσείου Ακροπόλεως" δεν είναι τυπικον δείγμα της χτιζοσπιτάδικης πολυκατοικίας της αντιπαροχής, της "σχολής του πολυτεχνείου" μετά τον πόλεμον  δηλαδή. Είναι ένα μικρό κόσμημα.  Προφανώς, όσον και εάν το έχουμε πλέον λησμονήσει υπήρχαν εν Ελλάδι αρχιτέκτονες και μηχανικοί που ενδιαφέρονταν να ομορφύνουν τη χώραν και την πόλιν. Αυτό λοιπόν το μοναδικόν δείγμα, ελέω Ζαχοπούλου και της γνωστής happy-clappy δεξιάς απόψεως της προοδευτουριάς (να φαίνεται λέει άνευ κωλύματος ο -απογυμνωμένος σκελετός- Παρθενών εκ του... εστιατορίου του Μουσείου) παίζεται να κατεδαφισθεί.

Ωρισμένοι παλαιότεροι θα ενθυμούνται, ότε ο αείμνηστος Τρίτσης και η Μερκούρη εχαρακτήριζαν εν μια νυκτί πάνω από χίλια νεοκλασσικά, σταματούντες την αρά της αντιπαροχής εις το κέντρον της πόλεως και σώζοντες ελάχιστα δείγματα. Ότε εσώθη η Πλάκα εν τω μέσω κραυγών "γκρεμιστε τα τουρκόσπιτα και φτιαξτε πολυτελή ξενοδοχεία με θέα την Ακρόπολιν". Δεν τα ενθυμεισθε οι πολλοί? Και όμως ΤόΤΕ ήσαν η κυρίαρχος άποψις της προοδευτουριάς.  Αλλά ακόμη ολιγότεροι θα ενθυμούνται τας Αθήνας της απελευθερώσεως, ότε η Βασιλισσης Σοφίας ήτο το ωραιότερο βουλεβάρτο της Ευρώπης. Εκεί βλέπετε είχαν κτισει τα μεγαρά τους επι 100 έτη, ανταγωνιζόμενοι ο εις τον άλλον οι Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά, με την γερμανικήν Κατοχήν ο ναζισμός εξολοθρευσε την αστικήν τάξιν των Αθηνών δια της πείνας. Κατόπιν, τα τελευταία έτη της κατοχής και εις τον Εμφύλιον, ο κομμουνισμός αποδεκάτισε έτι περαιτέρω τους εναπομείναντες αστούς στοχευοντάς τους τόσον φυσικώς (εκτελέσεις, "λαϊκά δικαστήρια"), αλλά κυρίως οικονομικώς. Ο Εμφύλιος βεβάιως διέλυσε πληρως την οικονομίαν, άλλωστε οι κομμουνισταί είναι δεδηλωμένοι εχθροί του πλούτου και΄ήσαν απολύτως συνεπείς ως προς την ιδεολογίαν τους.

Ούτω πώς μετά το διπλούν βάρβαρον κτύπημα των διδύμων αδελφών του σκότους, φασισμού και κομμουνισμού, τα ωραία κτήρια των Αθηνών ήσαν μισοερειπωμένα. Ήλθε λοιπόν η φοβερή ιδέα της αντιπαροχής (η ιδέα ήτο πράγματι καλή) αλλά άΝΕΥ ΟΥΔΕΝόΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟύ και εποίησε ο Αθηναϊκός "λαός" και οι μηχανικοί του την ασχημίαν αυτή που βλέπετε.  Διότι βεβάιως, οι λαδέμποροι που επλούτισαν εις την Κατοχήν (και είχαν κεφάλαια εις την απελευθέρωσιν) ποσώς ενδιαφέροντο δια την αρχιτεκτονικήν μορφην της πόλεως. Συμπεριεφέρθησαν λοιπόν το ίδιο εις τα προσφυγικά παραπήγματα και τα νεοκλασικά μέγαρα. Και έκτισαν αυτό το αηδές μόρφωμα που το καλοκάιρι ψήνεται και την ημέρα προκαλεί πονόμματον (το βράδυ είναι καλλίτερον). Χτιζοσπιτάδες άνευ ελέους, το πρώτον όνειδος δια τους μεγάλους ευεργέτας του Μετσόβου (ηκολούθησαν και έτερα).

Αλλά, επειδή οι μηχανικοί εν Ελλάδι μετά των δικηγόρων και των ιατρών είναι το Κράτος, ουδείς τολμά ποτέ να θίξει το ζήτημα αυτό. Στην πραγματικότητα οι πρώτες μεταπολεμικές πολυκατοικίες δεν ήσαν και τόσο χάλια. Δηλαδή χάλια ήσαν, αλλά εν συγκρίσει με αυτό που ακουλουθησε κατα την επομένη γενεάν και την μεθεπομένην και σήμερον μας φαίνονται αριστουργήματα. Διατί αυτό? Ας αναρωτηθουμε. Μήπως λόγω της εξοικειώσεως με την ασχημίαν?

Μήπως δηλαδή η πρώτη γενεά είχε μεν την ανάγκη να κτισει δια να στεγάσει τον κόσμο που συνερρεε μαζικώς δια να αποφύγει τον Εμφύλιον κατ'αρχήν και μετά την κατεστραμμένη ύπαιθρο που άφησε πίσω του, αλλά ενεθυμήτο το κάλος των προπολεμικών Αθηνών και εδίσταζε? Ενώ αι αμέσως επόμεναι, έχουσαι το μέτρο των πρώτων πολυκατοικιών της αντιπαροχής απλώς τις  έκαμαν προοδευτικώς "κοντυτερα στο "λαό"". Και το κρισιμοτερον: ουδεμία υπήρξε αντίδρασις διότι την Δεξιάν και το Κέντρον τις ενδιέφερε περισσότερον το πρακτικόν της στεγάσεως των πρσφύγων και της αναπτύξεως της κατεστραμμένης υπό των Χιτλερικών και Σταλινικών οικονομίας που η συντήρησις έγένετο καθολικώς "κατηραμένη" λέξις. Άλλωστε η "μοδερνιά" δεν είναι αποκλειστικότης της Αριστεράς, κάθε άλλο, απλώς αυτοί είναι οι πλέον μουτζαχεδιν, εκαπιδευμένοι να πιστεύουν και να ακολουθούν χωρίς να συζητούν.

Όταν τώρα κοιτουμε πίσω και εις τον Εμφύλιον και εις την αντιπαροχήν διερωτώμεθα πολλοί: "μα πώς είναι δυνατόν, τόσοι πολλοί άνθρωποι να εκαμαν τέτοια παράλογα πράγματα ομοθυμαδόν?". Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι το νόημα της μανίας. Άλλωστε η ασχημία και η ευμορφία είναι θέμα ιδεολογικόν. Εάν πεισθείς ότι τα φαιά κυτία του "σοσιαλιστικού ρεαλισμού" είναι το άριστον, θα κάμεις την πόλιν ήτις σοι εδόθη ωσαν προάστιον σοβιετικής πόλεως.

Όπως, εικάζω, ότι εάν πεισθείς ότι "η γλώσσα έχει πολλά φκιασίδια" θα προσπαθήσεις μετά μανίας να την κάμεις "απλή", "λαϊκή", να χωράει τον "βασανισμένο εργάτη", αλλά και τον λαδέμπορα. Το μέγαρον εις χτιζοσπιτάδικη πολυκατοικίαν δήλαδή. Ποίος άλλωστε να αντισταθεί εις τους μανιασμένους?

Ας μην ειπώ περισσότερα και σκανδαλίσω πάλιν  με την αναλογίαν και μεταφοράν της νέας χτιζοσπιτάδικης πόλεως των Αθηνών που κατεδαφίζει ακόμη την ελαχίστην εναπομεινασα ωραιότητα που δεν αντέχει διότι της ενυμίζει την κακομοιριά της ενώ αναζητά δικαίωσιν στις μοδερνιές των τσιμέντων, όπως το "νέον Μουσείον της Ακροπόλεως". Διότι μη σας γελά η ιδέα, δι'αυτόν κυρίως τον λόγον βαίνει προς κατεδάφισιν η οικία Κουρεμένου: δεν αντέχουμε την ομορφιά του παρελθόντος διότι μας θυμίζει τη σημερινή μιζέρια που μας έμαθαν να λατρεύουμε.

Αλλά τι να ειπείς δια την γενεάν και τον "λαόν" που κατεδαφίζει τον Παρθενώνα δια να τον κλείσει εις τσιμεντένιο κυτίον ("Μουσείον")? Ουδε ο Έλγιν το ετόλμησε. Πώς? κινδυνεύει από την ατμοσφαιρικήν ρύπανσιν? Ναι μωρέ κιρίζια, το ορθόν είναι να αφήσωμεν την ρύπανσιν (λόγω "πολιτικού κόστους") και να κατεδαφίσωμεν τον Παρθενώνα. Άλλωστε είμαι βέβαιος πώς ο "λαός" συμφωνεί. Προτιμά  την χρήσιν  ΙΧ εκ της συντηρήσεως της Ακροπόλεως.

 

Κατηραμένη λέξις η συντηρησις και "προοδευτικον" το τσιμέντον.

 

 

 

 

ΥΓ Οι δημοκράται ηγωνίσθημεν και ενικήσαμεν κατά του ολοκληρωτισμού και του φασιστικού και του κομμουνιστικού. Καλλίτερον να δύνανται να μας υβρίζουν, παρά να μην δυνάμεθα να ομιλούμε όπως εις τας χώρας που εκυβέρνουν και κυβερνουν. Αλλά επειδή δεν έιναι ωράιον να σε υβρίζουν εν τηι οικία σου, μπας και δια της δοκιμασμένης μεθόδου του "loser", τουτέστιν του χασοδίκη αλιεύσουν συμπαθειαν παρά κορασίδων και κεκαυμένων, παρακαλούνται οι γνωστοί ασχημονούντες να αναγράφουν τα σχόλια τους εις τα ιστολόγια τους. Δε μου αρέσει η λογοκρισία και έτσι θα αντιγράψω απλως τα σχόλια που προσβάλουν την αισθητικήν των φίλων μου και θα τα αναρτήσω εις τα αντιστοιχα δικά τους ιστολόγια ινα τα διαβάζουν οι δικοί τους φίλοι και να τους χαίρονται. Έτσι δε θα χάνονται τα αριστουργήματα αυτά, αλλά και δε θα κομίζουν κόπρον εν τηι οικία μου. άλλο ελευθερία, άλλο ασυδοσία. Είναι νομίζω δίκαιον.

 

Σχόλια

01/06 14:35  favlos
Κέφια βλέπω.
Τσιμεντένιο κυτίο..μεταφορά σχολίων...!

Μα καλά μόνο εμείς το βλέπουμε για τον Παρθενώνα;
01/06 14:37  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Φαύλε, θέλετε να αρχίσουμε να σημειώνουμε πόσα πράγματα βλέπουμε μονον εγώ, μονον εσείς, μονον οι δυό μας?

Η χώρα ευρίσκεται υπό ιδεολογικήν κατοχήν υπό της προοδευτουριάς, κάμνουν το άσπρο-μαυρο και το κακό-καλό και το κρισιμον είναι ότι ΔέΝ υπάρχει αντίστασις
01/06 15:40  jerri
5* Thrass την Ανθέων στη Θεσσαλονίκη τη θυμάσαι; Προτείνω να μετονομαστεί σε μποτιλιαρίσματος...
01/06 16:21  elenitsa 1
Προσπαθουσα να σκεφτω την ελληνικη αποδοση της λεξης eyesore:Στον πονοματο δεν ειχε παει ο νους μου.Μονο περιφραστικα μπορουσα να το αποδωσω.Και δεν μου αρεσε το αποτελεσμα.
Οντως αυτη η πολη σε κανει να σκεπτεσαι: It's an eyesore!
01/06 17:10  vampire
"Οχι απλο θανατο. Γ...σι μεχρι θανατου ή καλλιτερα να τους πετανε ολους αυτους σε μια τρυπα να φαγωνονται και να γαμ.. μεταξυ τους, μεχρι να ψοφησουν.
Ποτε μου δεν καταλαβα την καταργηση της θανατικης ποινης σε αποδεδειγμενες, περαν πασης αμφιβολιας, περιπτωσεις. Γιατι δηλαδη να πληρωνουμε για να ζει ο δολοφονος των 5 στο Αγρινιο ή ο οποιοσδηποτε τρελλος? Γιατι θα πρεπει καποια στιγμη αυτοι να ξαναβγαινουν στην κοινωνια? Γιατι αυτοι να γεννανε παιδια? Γιατι θα πρεπει να τους αντιμετωπιζουμε ως ανθρωπους και οχι ως ζωα?

Θρασυβουλε, το αστειο ειναι οτι ολα γραφονται κατω απο τον τιτλο <θανατος στους παιδιατρους>.
Αξιολογήστε το μήνυμα:
5 ψήφοι "


Πολύ ενδιαφέρων η αντιγραφή σχολίων σε άλλο blog.
Κάνω λοιπόν την αρχή

ΥΣ. Με τέτοια συντηρητουριά εγώ πάντως προτιμώ την προοδευτουριά…
01/06 19:51  expert
Πράγματι ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τόσα χρόνια διαλύουμε συστηματικά τον Παρθενώνα.. Εχω δει ανακατασκευασμένες πυραμίδες (πχ των Mayas κ.α.) και άλλους αρχαιολογικούς χώρους και καθόλου δεν με ενόχλησε το αποτέλεσμα..
01/06 19:57  vampire
@expert

στο προηγούμενο άρθρο είχες γράψει ένα σχόλιο για τον Yanni K.
πήρες απάντηση ναι ή όχι;
η απάντηση τώρα υπάρχει;
Μήπως την έσβησε ο μεγάλος Δημοκράτης Θρασσάκος και κράτησε όσα σχόλια τον βολεύουν;
01/06 22:09  geokalp
μα καλά, εσείς που είστε πιο παλαιός, δεν έχετε καταλάβει ότι συνήθως οι ενδεδειγμένες λύσεις δεν ακολουθούνται;
κι, αντίθετα, η παραλογία θριαμβεύει;

τώρα, εάν η "συντήρηση" ή ο "προοδευτισμός" ευθύνεται, θα έλεγα η ..κουτάλα!
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
25 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις