Φρόνημα υπό αναδιάρθρωσιν!
Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
Λίγα λόγια για εμένα
Εν πολλαις αγοραις επενδυτής και ες αεί του ωραίου θαυμαστής!
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας

Γειά σας φίλοι μου. Σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να αναγνώσετε ολίγα περισσότερα δι'εμέ και σας παραθέτω μέρος εξ αυτών που έγραψα αμα τη ανακοινώσει της τοποθετήσεως μου ως νέου διαχειριστού εν τη διαδικτυακή αγορα του Capital.gr, την 24η Ιουλίου 2007. 


" Ευχαριστώ τους την ένδεκάτην προσελθώντας ως και τους την πρώτην ώραν. Τελειωνει σιγά σιγά το γλεντάκι μας να πιασουμε δουλειά. Αγαπητοί μου, θυμηθείται, συντονιστής εν διαδικτυακή αγορά ωνομάσθην, όχι μέλος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς! Αλλά, όλοι θέλουν να ομιλούν δια το ατομον τους, όποτε σας επισυνάπτω μικρον τι βιογραφικό αφου επιμένετε. Όσον δια το πολυτονικόν, δε θα αρνηθώ ότι εδιδαχθην έτη τινά την χρήσιν του και αληθώς εισετι περισπωμένηι κοσμώ το (πραγματικόν) μου επώνυμον όνομα. Αλλά το να να το χρησιμοποιώ εν πληκτρολογίω θα σήμαινε μεγάλη καθυστέρησιν. Τα χωρία που σας στέλλω τα ανευρίσκω απο μνήμης συνήθως, αλλά τα αντιγράφω (δασεία και περισπωμένη) εκ του διαδικτύου. Όστις έτερον τι θέλει την διευθυνσιν μου την έχετε.

Τώρα, η θέσις αυτή μου επροτάθη νομίζω και πάντως εγώ με αυτό το σκεπτικον την εδέχθην, του άγώνος μου υπέρ των υπό εξαφάνισιν ειδών της ελληνικής. Πολλοί γαρ λεγουσιν: σώσον την Caretta caretta. Αλλοι, σώσον τη Monachus monachus. Ο Καλοχαιρέτας δε, την υδροχελώνην αγαπών και την φώκη περιπτυσσομενος, εν τω κόσμω των γραπτών της ελληνικής, τη δοτική, τα απαρέμφατα και τα τριτόκλιτα μάχεται σώζειν. Ούτω και απεδέχθη την προτασιν και τιμήν παρά του φιλου Ηλίου, οντινα ελπίζει να μην απογοητεύσει. Μη λησμονείται την κληρονομίαν σας. Εγώ ΔΕΝ υπάρχω, αυτή υπάρχει.

Όσο για τους φόβους περί προτάσεως μετοχών, ε, μην ακούτε τον κάθε Καλοχαιρέτα!

Παραμένω ο-διεθνής-ανήρ-του-μυστηρίου Θρασύβουλος

(w.r. to Austin Powers)

Curriculum Vitae

Όνομα: Θρασύβουλος
Επώνυμον: Καλοχαιρέτας
Πατρώνυμον: Φερεκύδης
Μητρώνυμον: Αθηναϊς, to γένος Μαυρογιαλούρου
Φύλον: Α
Ηλικία: πρεσβύτερος του Βαφειά, νεώτερος του Βγενοπούλου
Βασικαί σπουδαί: πολυετείς τεχνικαί
Μεταπτυχιακά: ναι, διάφορα
Πολυγλωσσία: ναι
Εκπληρωμέναι στρατιωτικαί υποχρεώσεις: ναι"

Η όλη πανηγυρις εδώ:

 Σχετικά με το blog
Η Ενδεκάτη Εντολή: "Έσο Ελευθερος".Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις